หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครนายก

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 56 40 86.96% 2 4.35% 4 8.7% 0 0% 46
2 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 57 25 55.56% 10 22.22% 8 17.78% 2 4.44% 45
3 โรงเรียนวัดดอนยอ 36 18 62.07% 7 24.14% 4 13.79% 0 0% 29
4 โรงเรียนวัดบ้านพริก 34 16 55.17% 4 13.79% 5 17.24% 4 13.79% 29
5 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 34 14 50% 5 17.86% 6 21.43% 3 10.71% 28
6 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 37 12 52.17% 7 30.43% 2 8.7% 2 8.7% 23
7 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 26 12 57.14% 4 19.05% 2 9.52% 3 14.29% 21
8 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 21 12 63.16% 2 10.53% 1 5.26% 4 21.05% 19
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 25 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
10 โรงเรียนวัดหนองรี 21 8 53.33% 4 26.67% 3 20% 0 0% 15
11 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
12 โรงเรียนวัดเข็มทอง 18 8 53.33% 1 6.67% 3 20% 3 20% 15
13 โรงเรียนวัดพรหมเพชร 13 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
14 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 24 7 43.75% 4 25% 4 25% 1 6.25% 16
15 โรงเรียนบ้านคลอง14 21 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
16 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 16 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
17 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 23 5 29.41% 8 47.06% 4 23.53% 0 0% 17
18 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 12 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 0 0% 11
19 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 11 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
20 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 31 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
21 โรงเรียนวัดพราหมณี 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
22 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 11 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
23 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 8 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
24 โรงเรียนวัดสันตยาราม 52 4 16% 12 48% 8 32% 1 4% 25
25 โรงเรียนวัดท่าด่าน 9 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
26 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 16 4 33.33% 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 12
27 โรงเรียนวัดทองจรรยา 9 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
28 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 18 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 7 53.85% 13
29 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
30 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
31 โรงเรียนวัดหนองทองทราย 12 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
32 โรงเรียนวัดวังไทร 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 11 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
34 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
35 โรงเรียนบ้านคลอง1 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
36 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 12 3 33.33% 0 0% 5 55.56% 1 11.11% 9
37 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
38 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 8 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
39 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
40 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
41 โรงเรียนเหลียนหัว 14 2 15.38% 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 13
42 โรงเรียนบ้านหัวหมอน 12 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
43 โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 15 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 4 36.36% 11
45 โรงเรียนวัดสบกเขียว 8 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
46 โรงเรียนบ้านคลองหกวา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
47 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 7 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนวันครู2504 6 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
49 โรงเรียนเทศบาล2 บ้านตลาดเก่า 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
50 โรงเรียนบ้านคลอง31 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
51 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 9 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
52 โรงเรียนบ้านคลอง33 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 12 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนวัดโพธิ์ 8 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
55 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 6 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 13 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 2 25% 8
57 โรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
58 โรงเรียนวัดนาหินลาด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
59 โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
60 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
63 โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
64 โรงเรียนวัดคีรีวัน 7 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
65 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
66 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
67 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
68 โรงเรียนวัดวังยายฉิม 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
69 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
71 โรงเรียนวัดโคกสว่าง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
72 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
73 โรงเรียนบ้านชวดบัว 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนวัดบางปรัง 7 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 8 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
81 โรงเรียนบ้านดงแขวน 7 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
82 โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านปากคลอง17 7 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 7
84 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
85 โรงเรียนสาริกา 9 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
86 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 6 0 0% 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 6
87 โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 8 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
89 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนวัดเกาะกา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
92 โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
93 โรงเรียนวัดท่าชัย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
94 โรงเรียนหัวเขาแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนวัดลำบัวลอย 5 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
96 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
97 โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
98 โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดบางหอย 5 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดเนินหินแร่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
107 โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
108 โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
109 โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]