หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 8-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   8 พ.ย. 2559   9 พ.ย. 2559   10 พ.ย. 2559   11 พ.ย. 2559   14 พ.ย. 2559   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้องประชุมชั้น3 8 พ.ย. 2559 09.00เป็นต้นไป
2 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้องประชุมชั้น3 8 พ.ย. 2559 13.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้องประชุมชั้น1 8 พ.ย. 2559 13.00เป็นต้นไป
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้องประชุมชั้น1 8 พ.ย. 2559 13.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.นครนายก อาคาร2 โดม 8 พ.ย. 2559 13.00เป็นต้นไป
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป.นครนายก อาคาร2 โดม 8 พ.ย. 2559 13.00เป็นต้นไป
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.นครนายก อาคาร2 ชั้น1 ห้องสื่อ 8 พ.ย. 2559 13.00เป็นต้นไป
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพป.นครนายก อาคาร2 ชั้น1 ห้องสื่อ 8 พ.ย. 2559 13.00เป็นต้นไป
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.นครนายก อาคาร2 ชั้น1 ห้องสื่อ 8 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก ห้องประชุม 8 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก ห้องประชุม 8 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สพป.นครนายก อาคาร2 โดม 8 พ.ย. 2559 09.00เป็นต้นไป
9 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.นครนายก อาคาร2 โดม 8 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก ห้องประชุม 8 พ.ย. 2559 13.00เป็นต้นไป
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก ห้องประชุม 8 พ.ย. 2559 13.00เป็นต้นไป
12 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก เอนปประงค์ 8 พ.ย. 2559 09.00-12.00
13 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก เอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2559 09.00-12.00
14 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.นครนายก อาคาร2 ชั้น1ห้องสื่อ 8 พ.ย. 2559 09.00-12.00
15 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.นครนายก อาคาร2 ชั้น1ห้องสื่อ 8 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย สพป.นครนายก อาคาร2 ห้องประชุมชั้น1 8 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย สพป.นครนายก อาคาร2 ห้องประชุมชั้น 1 8 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]