เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
>> รับลงทะเบียนนักเรียน / ครู ระดับเขตพื้นที่ ==>12- 17 ตุลาคม 2559
>> ตรวจสอบรายชื่อ / แก้ไข ==>14 - 17 ตุลาคม 2559
>> ปิดการลงทะเบียนนักเรียน / ครู ==>17 ตุลาคม 2559
>> จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ==>22 พฤศจิกายน 2559
>> ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ==>22 พฤศจิกายน 2559
>> พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน ==> 30 พฤศจิกายน 2559
>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค => ก่อน 24 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 21-23 พ.ย. 2559
>>แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 24-30 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธ.ค. 2559
>>พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8-14 ธ.ค. 2559
>>การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.