หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดดอนหวาย 56 31 64.58% 9 18.75% 7 14.58% 1 2.08% 48
2 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 59 31 64.58% 5 10.42% 10 20.83% 2 4.17% 48
3 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 49 30 69.77% 5 11.63% 4 9.3% 4 9.3% 43
4 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 55 29 64.44% 12 26.67% 3 6.67% 1 2.22% 45
5 โรงเรียนวัดโพธิ์ 49 23 53.49% 12 27.91% 5 11.63% 3 6.98% 43
6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 27 23 92% 1 4% 1 4% 0 0% 25
7 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 38 20 57.14% 7 20% 6 17.14% 2 5.71% 35
8 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 42 19 54.29% 9 25.71% 5 14.29% 2 5.71% 35
9 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 53 18 42.86% 11 26.19% 9 21.43% 4 9.52% 42
10 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 43 17 43.59% 9 23.08% 7 17.95% 6 15.38% 39
11 โรงเรียนวัดบางหลวง 32 17 60.71% 6 21.43% 4 14.29% 1 3.57% 28
12 โรงเรียนวัดไร่ขิง 34 17 73.91% 6 26.09% 0 0% 0 0% 23
13 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 31 17 58.62% 5 17.24% 3 10.34% 4 13.79% 29
14 โรงเรียนวัดท่าพูด 33 17 60.71% 4 14.29% 4 14.29% 3 10.71% 28
15 โรงเรียนวัดลานคา 31 16 55.17% 9 31.03% 3 10.34% 1 3.45% 29
16 โรงเรียนวัดจินดาราม 41 15 51.72% 7 24.14% 5 17.24% 2 6.9% 29
17 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 24 12 57.14% 4 19.05% 4 19.05% 1 4.76% 21
18 โรงเรียนวัดไทร 18 12 70.59% 3 17.65% 2 11.76% 0 0% 17
19 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 19 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
20 โรงเรียนเทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 18 11 64.71% 1 5.88% 3 17.65% 2 11.76% 17
21 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 31 10 45.45% 8 36.36% 2 9.09% 2 9.09% 22
22 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 35 10 41.67% 7 29.17% 5 20.83% 2 8.33% 24
23 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 22 8 47.06% 5 29.41% 1 5.88% 3 17.65% 17
24 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 25 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
25 โรงเรียนบ้านบางเลน 22 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
26 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
27 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 16 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
28 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
29 โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 18 6 35.29% 4 23.53% 4 23.53% 3 17.65% 17
30 โรงเรียนวัดประชานาถ 14 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
31 โรงเรียนวัดเกษตราราม 14 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
32 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 23 5 27.78% 5 27.78% 5 27.78% 3 16.67% 18
34 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 15 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนวัดดอนยอ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
36 โรงเรียนวัดละมุด 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านดงเกตุ 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
38 โรงเรียนวัดนิลเพชร 11 5 55.56% 0 0% 4 44.44% 0 0% 9
39 โรงเรียนตลาดเกาะแรต 9 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 3 33.33% 9
40 โรงเรียนวัดห้วยตะโก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
41 โรงเรียนวัดท่าข้าม 14 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
42 โรงเรียนวัดตุ๊กตา 10 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
43 โรงเรียนวัดบางปลา 14 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
44 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
45 โรงเรียนวัดผาสุการาม 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
46 โรงเรียนวัดบัวหวั่น 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 8 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
49 โรงเรียนวัดบัวปากท่า 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
50 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 15 3 25% 8 66.67% 0 0% 1 8.33% 12
51 โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนวัดปรีดาราม 10 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านลานแหลม 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
55 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 10 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
56 โรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 15 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
57 โรงเรียนวัดสรรเพชญ 13 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนเดชอนุสรณ์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
59 โรงเรียนวัดเชิงเลน 7 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
60 โรงเรียนคลองทางหลวง 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนวัดทรงคนอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนวัดท้องไทร 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
64 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 9 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
66 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 15 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
67 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านตากแดด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนวัดสำโรง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนตลาดเจริญสุข 11 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
73 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 19 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
74 โรงเรียนวัดบางพระ 10 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
75 โรงเรียนวัดบางน้อยใน 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านพาดหมอน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนวัดลาดสะแก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนวัดโคกเขมา 6 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
81 โรงเรียนวัดไทยาวาส 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
82 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
83 โรงเรียนสกลวิทยา 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
84 โรงเรียนบ้านฉาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านบางเตย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 18 1 6.67% 6 40% 6 40% 2 13.33% 15
87 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนวัดกกตาล 6 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
89 โรงเรียนบ้านบางประแดง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านห้วยกรด 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนวัดเกาะแรต 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 6 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
95 โรงเรียนวัดบางภาษี 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
96 โรงเรียนวัดงิ้วราย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
99 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
100 โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
101 โรงเรียนบ้านคลองโยง 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านคลองจินดา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนสาธิตวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดศิลามูล 8 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนวัดสัมปทวน 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
109 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านบางม่วง 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
112 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
113 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 5 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนวัดน้อย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
115 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
116 โรงเรียนคลองบางกระทึก 5 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
117 โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดกลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านดอนทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านท่าตลาด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านหนองปรง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
124 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
125 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
126 โรงเรียนเจี้ยนหัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ โทร 081-439-7577 E-Mail : computerictktl@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]