หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนบ้านคลองตัน 5 6 6
2 005 โรงเรียนบ้านคลองยาง 5 6 6
3 007 โรงเรียนบ้านดอนซาก 3 7 4
4 008 โรงเรียนบ้านดอนทอง 8 28 11
5 010 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม 4 6 4
6 009 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 2 4 3
7 011 โรงเรียนบ้านนาสร้าง 3 7 5
8 014 โรงเรียนบ้านบัวแดง 11 22 11
9 012 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ 3 15 8
10 013 โรงเรียนบ้านบ่อพลับ 1 1 1
11 015 โรงเรียนบ้านมาบแค 4 8 8
12 016 โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 3 22 5
13 017 โรงเรียนบ้านรางมูก 0 0 0
14 018 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) 9 21 15
15 020 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ 2 6 4
16 021 โรงเรียนบ้านลำพยา 2 7 4
17 022 โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม 1 3 2
18 024 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1 1 1
19 023 โรงเรียนบ้านสามแก้ว (นาถอำนวยวิทย์) 3 3 3
20 025 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 11 15 11
21 026 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 2 5 4
22 028 โรงเรียนบ้านหนองขาม 3 6 4
23 029 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 2 4 3
24 031 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 30 51 37
25 032 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) 5 24 11
26 033 โรงเรียนบ้านหนองพงนก 5 10 6
27 034 โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 3 5 4
28 030 โรงเรียนบ้านหนองเขมร 7 18 13
29 027 โรงเรียนบ้านหนองแก 0 0 0
30 036 โรงเรียนบ้านหนองโสน 3 6 5
31 035 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 2 2
32 037 โรงเรียนบ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 1 3 1
33 040 โรงเรียนบ้านหัวถนน 2 4 3
34 038 โรงเรียนบ้านห้วยขวาง 1 4 1
35 135 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 1 1 1
36 039 โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ 5 5 5
37 043 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 22 37 32
38 044 โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 0 0 0
39 006 โรงเรียนบ้านแจงงาม 4 8 4
40 041 โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา 6 22 11
41 042 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 6 4
42 019 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 10 25 19
43 046 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 28 79 51
44 049 โรงเรียนละเอียดอุปภัมภ์ 3 10 6
45 050 โรงเรียนวัดกงลาด 30 63 45
46 051 โรงเรียนวัดกำแพงแสน 5 26 10
47 053 โรงเรียนวัดดอนขนาก 1 2 1
48 055 โรงเรียนวัดดอนยายหอม 6 11 9
49 054 โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 5 10 7
50 056 โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 3 8 6
51 057 โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) 13 23 19
52 058 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 22 51 36
53 059 โรงเรียนวัดทะเลบก 26 41 34
54 060 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว 1 3 1
55 061 โรงเรียนวัดทัพหลวง 43 91 62
56 063 โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 1 3 1
57 064 โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด 4 10 7
58 065 โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย(พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) 0 0 0
59 066 โรงเรียนวัดทุ่งรี 4 6 4
60 067 โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 1 3 2
61 062 โรงเรียนวัดท่าเสา 2 4 3
62 068 โรงเรียนวัดธรรมศาลา 51 95 67
63 069 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 39 75 57
64 071 โรงเรียนวัดบางแขม 9 17 11
65 070 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 36 72 55
66 072 โรงเรียนวัดบ้านยาง 2 4 3
67 073 โรงเรียนวัดบ้านหลวง 5 10 7
68 074 โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม 2 4 3
69 075 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 4 28 5
70 076 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 7 10 8
71 078 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 60 188 105
72 079 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 15 26 17
73 080 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 0 0 0
74 083 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 19 48 22
75 084 โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 3 4 4
76 085 โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 1 1 1
77 087 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 12 21 16
78 089 โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก 0 0 0
79 088 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 10 23 17
80 090 โรงเรียนวัดลำลูกบัว 4 8 6
81 091 โรงเรียนวัดลำเหย 19 108 42
82 093 โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 8 16 13
83 094 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 34 74 48
84 095 โรงเรียนวัดวังเย็น 8 24 16
85 096 โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา 0 0 0
86 097 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 8 24 14
87 098 โรงเรียนวัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) 13 21 14
88 099 โรงเรียนวัดสระพัง 2 6 3
89 100 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 56 160 97
90 101 โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 17 38 28
91 102 โรงเรียนวัดสองห้อง 9 14 12
92 103 โรงเรียนวัดสามควายเผือก 3 5 4
93 104 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 54 118 80
94 105 โรงเรียนวัดสุขวราราม 2 4 4
95 106 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 7 17 11
96 107 โรงเรียนวัดหนองกระพี้ 3 4 4
97 108 โรงเรียนวัดหนองจิก 15 34 24
98 109 โรงเรียนวัดหนองดินแดง 0 0 0
99 110 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) 3 3 3
100 112 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 69 201 119
101 113 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 26 64 40
102 111 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 7 13 10
103 117 โรงเรียนวัดหว้าเอน 2 7 2
104 118 โรงเรียนวัดหุบรัก 3 7 5
105 114 โรงเรียนวัดห้วยผักชี 0 0 0
106 115 โรงเรียนวัดห้วยพระ 0 0 0
107 116 โรงเรียนวัดห้วยม่วง 7 17 11
108 052 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 34 82 49
109 092 โรงเรียนวัดเลาเต่า 1 2 1
110 119 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 4 6 6
111 081 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 0 0 0
112 082 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 5 14 9
113 120 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 4 19 8
114 121 โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) 4 6 4
115 077 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 26 119 52
116 086 โรงเรียนวัดไร่แตงทอง 0 0 0
117 125 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 2 6 4
118 128 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 37 96 56
119 130 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 49 185 87
120 134 โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) 0 0 0
121 047 โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน 0 0 0
122 003 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 11 18 12
123 045 โรงเรียนบำรุงวิทยา 4 12 7
124 048 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา 1 2 1
125 122 โรงเรียนสว่างวิทยา 4 11 4
126 123 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 2 8 2
127 124 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 5 13 5
128 126 โรงเรียนหอเอกวิทยา 9 36 9
129 127 โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 10 12 10
130 129 โรงเรียนอนุบาลจันทร์สว่างกูล 0 0 0
131 132 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 0 0 0
132 131 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 12 20 13
133 133 โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม 10 19 11
134 001 โรงเรียนเด็กสายรุ้ง 0 0 0
135 002 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 1 1 1
รวม 1284 3178 1945
5123

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น 08-1385-2188 e-mail mild2533@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]