หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 93 44 51.76% 26 30.59% 10 11.76% 5 5.88% 85
2 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 82 38 48.72% 22 28.21% 8 10.26% 10 12.82% 78
3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 87 30 37.97% 16 20.25% 20 25.32% 13 16.46% 79
4 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 73 29 41.43% 18 25.71% 9 12.86% 14 20% 70
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 64 29 47.54% 15 24.59% 8 13.11% 9 14.75% 61
6 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 60 27 50.94% 12 22.64% 8 15.09% 6 11.32% 53
7 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 80 26 33.77% 21 27.27% 13 16.88% 17 22.08% 77
8 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 49 26 55.32% 9 19.15% 7 14.89% 5 10.64% 47
9 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 60 25 49.02% 11 21.57% 5 9.8% 10 19.61% 51
10 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 51 22 45.83% 8 16.67% 9 18.75% 9 18.75% 48
11 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 58 20 38.46% 9 17.31% 7 13.46% 16 30.77% 52
12 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 38 18 51.43% 3 8.57% 7 20% 7 20% 35
13 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 32 17 56.67% 7 23.33% 2 6.67% 4 13.33% 30
14 โรงเรียนคลองเกลือ 59 16 29.63% 12 22.22% 16 29.63% 10 18.52% 54
15 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 37 14 42.42% 5 15.15% 10 30.3% 4 12.12% 33
16 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 50 13 26.53% 16 32.65% 7 14.29% 13 26.53% 49
17 โรงเรียนกสิณธร 44 13 31.71% 13 31.71% 6 14.63% 9 21.95% 41
18 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ 75 13 43.33% 3 10% 5 16.67% 9 30% 30
19 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 22 13 65% 0 0% 1 5% 6 30% 20
20 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 44 12 28.57% 9 21.43% 12 28.57% 9 21.43% 42
21 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 51 12 36.36% 6 18.18% 6 18.18% 9 27.27% 33
22 โรงเรียนชลประทานวิทยา 22 12 60% 5 25% 3 15% 0 0% 20
23 โรงเรียนวัดตาล 43 12 37.5% 4 12.5% 8 25% 8 25% 32
24 โรงเรียนพิชญศึกษา 46 11 24.44% 13 28.89% 12 26.67% 9 20% 45
25 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 34 11 35.48% 11 35.48% 3 9.68% 6 19.35% 31
26 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 41 11 30.56% 9 25% 7 19.44% 9 25% 36
27 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 35 11 31.43% 8 22.86% 8 22.86% 8 22.86% 35
28 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 35 11 34.38% 8 25% 7 21.88% 6 18.75% 32
29 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 35 11 37.93% 7 24.14% 2 6.9% 9 31.03% 29
30 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) 39 10 30.3% 9 27.27% 6 18.18% 8 24.24% 33
31 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 41 10 31.25% 7 21.88% 9 28.13% 6 18.75% 32
32 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 32 10 35.71% 7 25% 3 10.71% 8 28.57% 28
33 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 19 10 62.5% 2 12.5% 1 6.25% 3 18.75% 16
34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) 41 9 29.03% 8 25.81% 10 32.26% 4 12.9% 31
35 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 31 8 29.63% 8 29.63% 8 29.63% 3 11.11% 27
36 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 34 8 25% 6 18.75% 7 21.88% 11 34.38% 32
37 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 25 8 36.36% 6 27.27% 5 22.73% 3 13.64% 22
38 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 31 8 33.33% 5 20.83% 6 25% 5 20.83% 24
39 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 24 8 36.36% 3 13.64% 3 13.64% 8 36.36% 22
40 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา 37 7 19.44% 14 38.89% 7 19.44% 8 22.22% 36
41 โรงเรียนวัดกู้ 32 7 22.58% 9 29.03% 6 19.35% 9 29.03% 31
42 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 41 7 17.5% 7 17.5% 11 27.5% 15 37.5% 40
43 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 29 7 26.92% 6 23.08% 5 19.23% 8 30.77% 26
44 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 31 7 30.43% 4 17.39% 3 13.04% 9 39.13% 23
45 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 31 7 31.82% 3 13.64% 6 27.27% 6 27.27% 22
46 โรงเรียนวัดลำโพ 26 6 23.08% 12 46.15% 6 23.08% 2 7.69% 26
47 โรงเรียนเทพพิทักษ์ 42 6 16.22% 9 24.32% 13 35.14% 9 24.32% 37
48 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 35 6 18.18% 8 24.24% 7 21.21% 12 36.36% 33
49 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 18 6 33.33% 5 27.78% 3 16.67% 4 22.22% 18
50 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) 14 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
51 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 16 6 37.5% 4 25% 0 0% 6 37.5% 16
52 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 12 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
53 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 40 5 13.16% 13 34.21% 11 28.95% 9 23.68% 38
54 โรงเรียนปิยะฉัตร 23 5 21.74% 10 43.48% 5 21.74% 3 13.04% 23
55 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 24 5 22.73% 3 13.64% 6 27.27% 8 36.36% 22
56 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 26 5 21.74% 3 13.04% 4 17.39% 11 47.83% 23
57 โรงเรียนตลาดบางคูลัด 24 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
58 โรงเรียนบี เอฟ เอส 10 5 50% 0 0% 4 40% 1 10% 10
59 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 22 4 18.18% 5 22.73% 6 27.27% 7 31.82% 22
60 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 22 4 19.05% 5 23.81% 4 19.05% 8 38.1% 21
61 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 17 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 4 25% 16
62 โรงเรียนวัดอินทร์ 17 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 14
63 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 21 4 19.05% 4 19.05% 8 38.1% 5 23.81% 21
64 โรงเรียนวัดเพรางาย 11 4 40% 1 10% 3 30% 2 20% 10
65 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 28 3 10.71% 12 42.86% 5 17.86% 8 28.57% 28
66 โรงเรียนพึงรำลึก 27 3 13.64% 8 36.36% 2 9.09% 9 40.91% 22
67 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 21 3 15.79% 6 31.58% 3 15.79% 7 36.84% 19
68 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 26 3 12.5% 5 20.83% 7 29.17% 9 37.5% 24
69 โรงเรียนกุมุทมาส 14 3 23.08% 5 38.46% 1 7.69% 4 30.77% 13
70 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 14 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 14
71 โรงเรียนวัดศาลากุล 10 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
72 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
73 โรงเรียนเต็มรักศึกษา 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนวัดลากค้อน 14 2 14.29% 4 28.57% 3 21.43% 5 35.71% 14
75 โรงเรียนแสงประเสริฐ 12 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 12
76 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
77 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 12 2 25% 2 25% 0 0% 4 50% 8
78 โรงเรียนจิรดา 24 2 8.7% 1 4.35% 8 34.78% 12 52.17% 23
79 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 8 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
80 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 30 1 4.17% 7 29.17% 3 12.5% 13 54.17% 24
81 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิสราวิทย์อุปกรณ์) 8 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
82 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 6 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
84 โรงเรียนประถมพฤกษา 5 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
85 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 15 0 0% 2 14.29% 5 35.71% 7 50% 14
88 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
89 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
90 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
91 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางเครือวัลย์ นวลขาว 086-8463567 นางสาวชไมพร บูรณพล 0805145442 ผู้ดูแลระบบ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]