หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 785 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคารเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง ป 4/1 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน 07.00-09.00 น. หากลงทะเบียนไม่ทันระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
2 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคารเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง ป 4/2 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน 07.00 -09.00 น. หากลงทะเบียนไม่ทันระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
3 786 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ม.1/1 16 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
4 265 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
5 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคารเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง ป 4/3 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน 07.00 -09.00 น. หากลงทะเบียนไม่ทันระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
6 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคารเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง ป 3/1,ป 3/2 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เริมลงทะเบียน 07.00-09.00 น. ลำดับที่ 1-29 ห้อง ป 3/1 , ลำดับที่ 30-58 ห้อง ป 3/2 หากลงทะเบียนไม่ทันระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
7 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง ป 1/1,ป 1/2 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน 07.00- 09.00 น. ลำดับที่ 1-12 ห้อง ป 1/1 ลำดับที่ 13-25 ห้อง ป 1/2 หากลงทะเบียนไม่ทันระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง ป 2/1,ป 2/2 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน 07.00 -09.00 น. ลำดับที่ 1-16 ห้อง ป 2/1 ,ลำดับที่ 17-32 ห้อง ป 2/2 หากลงทะเบียนไม่ทันระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคารเรียน 1,อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง อนุบาล 1/1,อนุบาล 1/2,อนุบาล 2/3 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน 07.00 -09.00 น. ลำดับที่ 1-9 อาคารเรียน 2 ห้อง อนุบาล 1/1 , ลำดับที่ 10-18 ห้อง ป 1/2 ลำดับที่ 19-28 อาคารเรียน 1 ห้อง อนุบาล 2/3 หากลงทะเบียนไม่ทันระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง ป 5/1,ป 5/2,ป 5/3 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน 07.00 -09.00 น. ลำดับที่ 1-10 ห้อง ป 5/1 , ลำดับที่ 11-20 ห้อง ป 5/2 ,ลำดับที่ 21-31 ห้อง ป 5/3 หากลงทะเบียนไม่ทันระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
15 313 การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ม.1/2 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางเครือวัลย์ นวลขาว 086-8463567 นางสาวชไมพร บูรณพล 0805145442 ผู้ดูแลระบบ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]