หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง ประชุม 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง ประชุม 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 2, 3 ห้อง เรียน ป.1, ป.2 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 2, 3 ห้อง เรียน ป.1, ป.2 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 30
09.00-11.00 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-11.00 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.1 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
09.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน ป.1 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 21
09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 23
09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางเครือวัลย์ นวลขาว 086-8463567 นางสาวชไมพร บูรณพล 0805145442 ผู้ดูแลระบบ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]