หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 49
09.00-11.00 และ 13.00-15.00 (เวลา 09.00-11.00 ลำดับที่ 1-17) (เวลา 13.00-15.00 ลำดับที่ 18-49) ติดตั้งโปรแกรมด้วย CD ก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง เตรียมหูฟัง และไมโครโฟนมาเอง ประสานครูแสงดาว 081-1920033
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ริมน้ำ ชั้น 2 ห้อง สืบค้น 16 พ.ย. 2559 09.00-14.00 เริ่มลงทะเบียน และลงโปรแกรมเวลา 08.00 น
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ริมน้ำ ชั้น 2 ห้อง สืบค้น 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน และลงโปรแกรมเวลา 08.00 น
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-14.00 ติดตั้งโปรแกรมด้วย CD ก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง เตรียมหูฟัง และไมโครโฟนมาเอง ประสานครูแสงดาว 081-1920033
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ริมน้ำ ชั้น 2 ห้อง สืบค้น 16 พ.ย. 2559 09.00-14.00 เริ่มลงทะเบียน และลงโปรแกรมเวลา 08.00 น
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 37
09.00-12.00 และ 13.00-16.00 (เวลา 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-30) (เวลา 13.00-16.00 ลำดับที่ 31-37) ติดตั้งโปรแกรมด้วย CD ก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง เตรียมหูฟัง และไมโครโฟนมาเอง ประสานครูแสงดาว 081-1920033
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ริมน้ำ ชั้น 2 ห้อง สืบค้น 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน และลงโปรแกรมเวลา 08.00 น
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 58
09.00-12.00 และ 13.00-16.00 (เวลา 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-30) (เวลา 13.00-16.00 ลำดับที่ 31-58) ติดตั้งโปรแกรมด้วย CD ก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง เตรียมหูฟัง และไมโครโฟนมาเอง ประสานครูแสงดาว 081-1920033
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ริมน้ำ ชั้น 2 ห้อง สืบค้น 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน และลงโปรแกรมเวลา 08.00 น
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 16
13.00-16.00 ติดตั้งโปรแกรมด้วย CD ก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง เตรียมหูฟัง และไมโครโฟนมาเอง ประสานครูแสงดาว 081-1920033
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ริมน้ำ ชั้น 2 ห้อง สืบค้น 16 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เริ่มลงทะเบียน และลงโปรแกรมเวลา 08.00 น
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ริมน้ำ ชั้น 2 ห้อง สืบค้น 16 พ.ย. 2559 09.00-16.00 เริ่มลงทะเบียน และลงโปรแกรมเวลา 08.00 น


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางเครือวัลย์ นวลขาว 086-8463567 นางสาวชไมพร บูรณพล 0805145442 ผู้ดูแลระบบ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]