หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 และ ป.4/2 14 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป 1-32 ห้อง 4/1 , 33-64 ห้อง 4/2
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 และ ป.4/4 14 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป 1-30 ห้อง 4/3 , 31-59 ห้อง 4/4
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 14 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 และ ป.3/2 14 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป 1-16 ห้อง 3/1 , 17-33 ห้อง 3/2
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 และ ป.3/4 14 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป 1-22 ห้อง 3/3 , 23-42 ห้อง 3/4
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 14 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 และ ป.2/3 14 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป 1-16 ห้อง 2/2 , 17-33 ห้อง 2/3
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง ป.2/4 14 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 14 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 14 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ดนตรี 14 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ม.2/1 , ม.2/2 และ ม.2/3 14 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป 1-8 ห้อง ม.2/1 , 9-16 ห้อง ม.2/2 , 17-23 ห้อง ม.2/3
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 และ ม.3/1 14 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป 1-8 ห้อง ม.1/3 , 9-17 ห้อง ม.3/1
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 14 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง ป.ุ6/1 ป.ุ6/2 และ ป.6/3 14 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป 1-12 ห้อง 6/1 , 13-24 ห้อง 6/2 , 25-36 ห้อง 6/3
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 14 พ.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางเครือวัลย์ นวลขาว 086-8463567 นางสาวชไมพร บูรณพล 0805145442 ผู้ดูแลระบบ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]