หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 21 21 100% 0 0% 0 0% 0 0% 21
2 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 17 17 100% 0 0% 0 0% 0 0% 17
3 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 17 17 100% 0 0% 0 0% 0 0% 17
4 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 15 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 15
5 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 15 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
6 โรงเรียนวัดบางระโหง 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
7 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
8 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
9 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
10 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
11 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
13 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
14 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
15 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
16 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
17 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
18 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
19 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
20 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
21 โรงเรียนวัดปากน้ำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
22 โรงเรียนวัดลานนาบุญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
23 โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนวัดฝาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนวัดสำโรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนวัดแคนอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]