เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
>> รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 20 - 27 กันยายน 2559
>> ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข =>    28 - 30  กันยายน 2559
>> ปิดการลงทะเบียนนักเรียน/ครู =>  28 - 30  กันยายน 2559
>> จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>  6 - 7 ตุลาคม 2559
>> ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 6  - 7 ตุลาคม 2559
>> พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 7  ตุลาคม 2559


>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 21-23 พ.ย. 2559
>>แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 24-30 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธ.ค. 2559
>>พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8-14 ธ.ค. 2559
>>การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.