เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่ากรวด สพป. ลพบุรี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านยางโทน สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 5
6 บ้านใหม่โสพิมพ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 70 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 128
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อคู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลโคกเจริญ สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต 2 78 เงิน 4
5 พรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 77 เงิน 5
6 บ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 76 เงิน 6
7 บ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 74 เงิน 7
8 บ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 73 เงิน 8
9 บ้านใหม่สามัคคี สพป. ลพบุรี เขต 2 73 เงิน 8
10 อนุบาลสระโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 73 เงิน 8
11 อนุบาลพัฒนานิคม สพป. ลพบุรี เขต 2 72 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 233
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านชัยบาดาล สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปรางค์น้อย สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 237
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 239
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยสาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 240
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยสาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลอำเภอลำสนธิ สพป. ลพบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสระโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 86 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 6
7 บ้านลำโกฎิทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 76 เงิน 4
5 บ้านเขาสมโภชน์ สพป. ลพบุรี เขต 2 74 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. ลพบุรี เขต 2 73 เงิน 6
7 บ้านป่าเขว้า สพป. ลพบุรี เขต 2 71 เงิน 7
8 บ้านสระเพลง สพป. ลพบุรี เขต 2 70 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 249
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าเขว้า สพป. ลพบุรี เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสระโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 73 เงิน 4
5 บ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 71 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่ากรวด สพป. ลพบุรี เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 74 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาสมโภชน์ สพป. ลพบุรี เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 171
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาราบ สพป. ลพบุรี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหวตาบัว สพป. ลพบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเสมา สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลังกาประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่ากรวด สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 89 ทอง 4
5 บ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 88 ทอง 5
6 บ้านทุ่งท่าช้าง สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง 6
7 อนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 7
8 อนุบาลโคกเจริญ สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 182
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลังกาประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่ากรวด สพป. ลพบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเสมา สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านทุ่งท่าช้าง สพป. ลพบุรี เขต 2 77 เงิน 5
6 อนุบาลโคกเจริญ สพป. ลพบุรี เขต 2 73 เงิน 6
7 อนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต 2 71 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 197
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาสมโภชน์ สพป. ลพบุรี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลำโกฎิทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 63 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 209
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหัวช้าง สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอำเภอลำสนธิ สพป. ลพบุรี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแหลมชนแดน สพป. ลพบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบ่อดินสอพอง สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลำโกฎิทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 72 เงิน 4
5 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 72 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองประดู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านใหม่โสพิมพ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยางโทน สพป. ลพบุรี เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านลำโป่งเพชร สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาสมโภชน์ สพป. ลพบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหม่โสพิมพ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหวตาบัว สพป. ลพบุรี เขต 2 92 ทอง 4
5 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านลำโกฎิทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 76 เงิน 6
7 บ้านลำโป่งเพชร สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 7
8 บ้านยางโทน สพป. ลพบุรี เขต 2 74 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 4
5 บ้านคลอง สพป. ลพบุรี เขต 2 68 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบ่อคู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลอง สพป. ลพบุรี เขต 2 74 เงิน 4
5 บ้านหนองเสมา สพป. ลพบุรี เขต 2 66 ทองแดง 5
6 อนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต 2 62 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 750
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 บ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 704
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน