สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลท่าหลวง 14 7 5 26 29 8 2 2 39
2 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 11 4 6 21 23 6 4 4 33
3 บ้านมะนาวหวาน 9 8 4 21 21 3 2 0 26
4 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 8 7 5 20 24 5 7 3 36
5 อนุบาลลำนารายณ์ 8 0 1 9 10 6 0 4 16
6 อนุบาลพัฒนานิคม 7 2 4 13 15 4 4 2 23
7 บ้านสหพันธ์อ่างทอง 7 0 0 7 7 0 0 0 7
8 บ้านม่วงค่อม 5 7 6 18 22 8 5 2 35
9 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 5 4 3 12 15 8 1 2 24
10 บ้านหนองมะค่า 5 4 1 10 11 6 3 0 20
11 อนุบาลสระโบสถ์ 5 2 1 8 10 0 1 0 11
12 บ้านบัวชุม 5 2 0 7 12 8 4 2 24
13 บ้านห้วยใหญ่ 5 1 1 7 10 6 4 1 20
14 บ้านเขายายกะตา 4 4 1 9 14 6 2 1 22
15 บ้านดงดินแดง 4 3 2 9 11 10 6 3 27
16 บ้านปรางค์น้อย 4 2 4 10 7 7 2 2 16
17 วัดโคกสลุง 4 1 2 7 11 3 2 0 16
18 นารายณ์วิทยา 4 1 2 7 7 3 1 3 11
19 พรหมรังษี 3 4 5 12 12 8 9 1 29
20 วัดหนองตามิ่ง 3 3 1 7 10 3 3 0 16
21 บ้านดงน้อย 3 2 1 6 6 3 3 1 12
22 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 3 1 6 10 16 19 8 5 43
23 บ้านท่าดินดำ 3 1 4 8 8 10 3 2 21
24 บ้านป่าเขว้า 3 1 3 7 12 6 5 3 23
25 บ้านหัวลำ 3 0 1 4 4 1 2 0 7
26 บ้านทะเลวังวัด 3 0 0 3 4 0 0 0 4
27 อนุบาลอำเภอลำสนธิ 2 4 4 10 14 2 2 1 18
28 วัดสว่างอารมณ์ 2 4 3 9 11 2 0 1 13
29 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 2 2 2 6 9 4 2 0 15
30 บ้านใหม่โสพิมพ์ 2 2 2 6 6 3 2 3 11
31 วัดดำรงบุล 2 2 1 5 6 3 2 1 11
32 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 2 2 1 5 5 4 1 4 10
33 บ้านวังตาอินทร์ 2 2 1 5 4 0 1 0 5
34 บ้านซับจำปา 2 2 0 4 5 2 1 0 8
35 บ้านเขาราบ 2 1 1 4 6 1 0 0 7
36 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1 5 2 8 9 2 4 2 15
37 บ้านหนองประดู่ 1 4 6 11 14 5 1 2 20
38 บ้านคลอง 1 3 3 7 9 8 3 2 20
39 บ้านเกาะรัง 1 2 2 5 6 3 2 2 11
40 บ้านวังแขม 1 2 1 4 6 1 1 1 8
41 สร้างพัฒนา 1 2 1 4 5 3 2 0 10
42 บ้านเขารวก 1 2 1 4 4 3 2 0 9
43 บ้านสระเพลง 1 2 0 3 4 1 0 1 5
44 บ้านหนองโกวิทยา 1 2 0 3 4 0 1 1 5
45 บ้านหนองหัวช้าง 1 1 2 4 5 1 0 0 6
46 บ้านเหวตาบัว 1 1 2 4 4 1 4 1 9
47 บ้านดีลัง 1 1 1 3 9 5 4 2 18
48 วัดหนองนา 1 1 1 3 4 0 1 1 5
49 บ้านท่ากรวด 1 1 1 3 4 0 1 0 5
50 บ้านยางโทน 1 1 0 2 7 5 2 3 14
51 บ้านบ่อคู่ 1 1 0 2 5 0 0 0 5
52 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
53 สามัคคีวิทยา 1 0 1 2 4 1 1 1 6
54 บ้านหนองปลาไหล 1 0 1 2 1 1 2 0 4
55 บ้านสวนมะเดื่อ 1 0 0 1 4 1 2 0 7
56 บ้านแหลมชนแดน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
57 บ้านกุดตาเพชร 1 0 0 1 1 1 1 0 3
58 บ้านใหม่สามัคคี 0 5 3 8 8 5 6 2 19
59 งามมีศรีพัฒนา 0 3 1 4 5 0 0 1 5
60 นิคมลำนารายณ์ 0 2 1 3 8 9 0 3 17
61 บ้านห้วยสาราม 0 2 1 3 5 0 1 1 6
62 บ้านธงชัยสามัคคี 0 2 0 2 3 1 0 0 4
63 บ้านศรีเมือง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
64 วัดมณีศรีโสภณ 0 2 0 2 2 4 0 0 6
65 บ้านซับโศก 0 2 0 2 2 2 0 0 4
66 บ้านเขาขวาง 0 1 3 4 2 3 0 1 5
67 นารายณ์วิทยาท่าหลวง 0 1 2 3 3 0 0 3 3
68 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 0 1 2 3 1 3 1 0 5
69 บ้านเขาสมโภชน์ 0 1 1 2 6 6 1 4 13
70 บ้านยางราก 0 1 1 2 3 4 2 2 9
71 ช่องสาริกา 0 1 1 2 3 2 1 0 6
72 อนุบาลโคกเจริญ 0 1 0 1 4 2 1 3 7
73 บ้านห้วยดีเลิศ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
74 วัดสุนทรเทพคีรี 0 1 0 1 3 7 2 3 12
75 บ้านราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 3 0 1 0 4
76 อนุบาลวัดหนองม่วง 0 1 0 1 2 1 2 0 5
77 บ้านพุกะชัด 0 1 0 1 2 1 1 1 4
78 วัดโพธิ์งาม 0 1 0 1 2 0 2 1 4
79 บ้านด่านจันทร์ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
80 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
81 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
82 บ้านด่านไทยล้อม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
83 บ้านไร่พัฒนา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
84 บ้านลำโป่งเพชร 0 0 2 2 2 1 1 1 4
85 บ้านโคกแสมสาร 0 0 2 2 1 4 3 3 8
86 บ้านทุ่งตาแก้ว 0 0 1 1 4 0 0 0 4
87 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 1 1 2 4 1 1 7
88 บ้านคลองสาริกา 0 0 1 1 2 3 0 1 5
89 บ้านซับผาสุก 0 0 1 1 2 3 0 0 5
90 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 0 0 1 1 2 2 0 1 4
91 บ้านชอนสมบูรณ์ 0 0 1 1 1 5 2 5 8
92 บ้านโค้งรถไฟ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
93 บ้านนาโสม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
94 บ้านวังทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 บ้านหนองตะแบก 0 0 1 1 0 1 1 1 2
96 บ้านเขาแหลม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
97 บ้านโกรกรกฟ้า 0 0 0 0 5 0 0 2 5
98 บ้านซับเค้าแมว 0 0 0 0 3 1 0 0 4
99 บ้านมะกอกหวาน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
100 ชุมชนบ้านชัยบาดาล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
101 บ้านซับไทร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
102 บ้านบ่อดินสอพอง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
103 บ้านทุ่งท่าช้าง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
104 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 1 1 2 3 4
105 บ้านลำโกฎิทอง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
106 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
107 บ้านลำสนธิ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 บ้านท่าตะโก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 บ้านลังกาประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 บ้านเขาตะแคง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 บ้านเขาหมูมัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านทะเลทอง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
114 บ้านซับหินขวาง 0 0 0 0 0 2 3 1 5
115 บ้านหนองเสมา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
116 บ้านหนองบง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
117 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 ซอย 19 สาย 2 ขวา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 บ้านบ่อน้ำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 บ้านหนองปีกนก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 0 0 2 1 2
123 บ้านมหาโพธิ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
124 บ้านห้วยเขว้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
125 อนุบาลสุวดีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
126 บ้านท่ามะกอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 178 162 140 480 634 309 174 126 1,117