สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 17 10 5 32 36 5 7 3 48
2 อนุบาลท่าหลวง 15 7 6 28 32 8 2 2 42
3 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 11 4 6 21 23 6 4 4 33
4 บ้านมะนาวหวาน 9 8 4 21 21 3 2 0 26
5 อนุบาลลำนารายณ์ 8 0 1 9 10 6 0 4 16
6 อนุบาลพัฒนานิคม 7 2 4 13 15 5 4 2 24
7 บ้านสหพันธ์อ่างทอง 7 0 0 7 7 0 0 0 7
8 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 6 7 3 16 18 9 1 2 28
9 บ้านดงดินแดง 6 4 3 13 15 12 6 3 33
10 บ้านหนองมะค่า 6 4 2 12 13 8 3 0 24
11 อนุบาลสระโบสถ์ 6 2 2 10 12 1 1 0 14
12 บ้านม่วงค่อม 5 7 6 18 22 9 5 2 36
13 บ้านห้วยใหญ่ 5 3 1 9 11 8 4 1 23
14 บ้านบัวชุม 5 2 0 7 12 9 4 2 25
15 อนุบาลอำเภอลำสนธิ 4 5 5 14 18 2 2 1 22
16 บ้านเขายายกะตา 4 4 1 9 14 6 2 1 22
17 บ้านปรางค์น้อย 4 3 4 11 8 7 2 2 17
18 บ้านป่าเขว้า 4 2 3 9 14 7 5 3 26
19 วัดโคกสลุง 4 1 2 7 11 3 2 0 16
20 บ้านหนองหัวช้าง 4 1 2 7 8 1 0 0 9
21 นารายณ์วิทยา 4 1 2 7 7 3 1 3 11
22 พรหมรังษี 3 4 6 13 13 9 9 1 31
23 วัดหนองตามิ่ง 3 3 1 7 10 3 3 0 16
24 บ้านท่าดินดำ 3 2 4 9 10 12 3 2 25
25 บ้านดงน้อย 3 2 1 6 6 3 3 1 12
26 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 3 1 6 10 16 19 8 5 43
27 บ้านท่ากรวด 3 1 3 7 8 0 1 0 9
28 บ้านเขาราบ 3 1 1 5 7 1 0 0 8
29 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 3 1 0 4 5 1 0 0 6
30 บ้านหัวลำ 3 0 1 4 4 1 2 0 7
31 บ้านทะเลวังวัด 3 0 0 3 4 0 0 0 4
32 บ้านหนองประดู่ 2 5 6 13 16 6 1 2 23
33 วัดสว่างอารมณ์ 2 4 3 9 11 2 0 1 13
34 บ้านเขารวก 2 4 1 7 7 3 2 0 12
35 บ้านใหม่โสพิมพ์ 2 3 3 8 8 4 2 3 14
36 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 2 2 2 6 9 4 2 0 15
37 บ้านเกาะรัง 2 2 2 6 7 5 2 2 14
38 บ้านห้วยสาราม 2 2 1 5 7 0 1 1 8
39 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 2 2 1 5 6 5 1 4 12
40 วัดดำรงบุล 2 2 1 5 6 3 2 1 11
41 บ้านวังตาอินทร์ 2 2 1 5 4 0 1 0 5
42 บ้านบ่อคู่ 2 2 0 4 6 1 0 0 7
43 บ้านซับจำปา 2 2 0 4 5 2 1 0 8
44 บ้านเขาสมโภชน์ 2 1 2 5 8 8 1 4 17
45 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1 5 2 8 9 2 4 2 15
46 บ้านคลอง 1 3 3 7 9 9 4 2 22
47 บ้านเหวตาบัว 1 2 2 5 6 1 4 1 11
48 บ้านท่าเยี่ยม 1 2 2 5 5 5 1 1 11
49 บ้านวังแขม 1 2 1 4 6 1 1 1 8
50 สร้างพัฒนา 1 2 1 4 5 3 2 0 10
51 บ้านด่านไทยล้อม 1 2 1 4 2 2 1 0 5
52 บ้านสระเพลง 1 2 0 3 4 2 0 1 6
53 บ้านหนองโกวิทยา 1 2 0 3 4 0 1 1 5
54 วัดมณีศรีโสภณ 1 2 0 3 3 4 0 0 7
55 บ้านดีลัง 1 1 1 3 9 5 4 2 18
56 วัดหนองนา 1 1 1 3 4 0 1 1 5
57 บ้านยางโทน 1 1 0 2 8 7 2 3 17
58 บ้านแหลมชนแดน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
59 สามัคคีวิทยา 1 0 1 2 4 1 1 1 6
60 บ้านหนองปลาไหล 1 0 1 2 1 1 2 0 4
61 บ้านสวนมะเดื่อ 1 0 0 1 4 1 2 0 7
62 ชุมชนบ้านชัยบาดาล 1 0 0 1 3 0 0 0 3
63 บ้านกุดตาเพชร 1 0 0 1 1 1 1 0 3
64 บ้านใหม่สามัคคี 0 5 3 8 8 6 6 2 20
65 นิคมลำนารายณ์ 0 3 2 5 9 11 0 3 20
66 งามมีศรีพัฒนา 0 3 1 4 5 0 0 1 5
67 บ้านธงชัยสามัคคี 0 2 0 2 3 1 0 0 4
68 บ้านลังกาประชาสรรค์ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
69 บ้านศรีเมือง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
70 บ้านซับโศก 0 2 0 2 2 2 0 0 4
71 บ้านเขาขวาง 0 1 3 4 2 3 0 1 5
72 นารายณ์วิทยาท่าหลวง 0 1 2 3 3 0 0 3 3
73 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 0 1 2 3 1 4 1 0 6
74 อนุบาลโคกเจริญ 0 1 1 2 6 3 1 3 10
75 อนุบาลวัดหนองม่วง 0 1 1 2 4 3 3 0 10
76 บ้านยางราก 0 1 1 2 3 4 2 2 9
77 บ้านพุกะชัด 0 1 1 2 3 2 1 1 6
78 ช่องสาริกา 0 1 1 2 3 2 1 0 6
79 บ้านห้วยดีเลิศ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
80 วัดสุนทรเทพคีรี 0 1 0 1 3 7 2 3 12
81 บ้านทุ่งท่าช้าง 0 1 0 1 3 3 1 1 7
82 บ้านราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 3 0 1 0 4
83 วัดโพธิ์งาม 0 1 0 1 2 0 2 1 4
84 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย 0 1 0 1 1 1 1 0 3
85 บ้านด่านจันทร์ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
86 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
87 บ้านไร่พัฒนา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
88 บ้านโคกแสมสาร 0 0 3 3 1 5 3 3 9
89 บ้านลำโป่งเพชร 0 0 2 2 3 2 1 1 6
90 บ้านทุ่งตาแก้ว 0 0 1 1 4 0 0 0 4
91 บ้านหนองเสมา 0 0 1 1 3 1 3 1 7
92 บ้านบ่อดินสอพอง 0 0 1 1 2 3 2 0 7
93 บ้านคลองสาริกา 0 0 1 1 2 3 0 1 5
94 บ้านซับผาสุก 0 0 1 1 2 3 0 0 5
95 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 0 0 1 1 2 2 0 1 4
96 บ้านชอนสมบูรณ์ 0 0 1 1 1 5 2 5 8
97 บ้านโค้งรถไฟ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
98 บ้านนาโสม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
99 บ้านวังทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
100 บ้านหนองตะแบก 0 0 1 1 0 1 1 1 2
101 บ้านเขาแหลม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
102 บ้านโกรกรกฟ้า 0 0 0 0 5 0 0 2 5
103 บ้านซับเค้าแมว 0 0 0 0 3 1 0 0 4
104 บ้านลำโกฎิทอง 0 0 0 0 2 3 1 1 6
105 บ้านมะกอกหวาน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
106 บ้านซับไทร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
107 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 1 1 2 3 4
108 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
109 บ้านลำสนธิ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านท่าตะโก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 บ้านเขาตะแคง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านเขาหมูมัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านทะเลทอง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
115 บ้านซับหินขวาง 0 0 0 0 0 2 3 1 5
116 บ้านหนองบง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
117 บ้านมหาโพธิ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
118 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 ซอย 19 สาย 2 ขวา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 บ้านบ่อน้ำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 บ้านหนองปีกนก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 0 0 2 1 2
124 บ้านห้วยเขว้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
125 อนุบาลสุวดีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
126 บ้านท่ามะกอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 216 189 159 564 721 355 178 126 1,254