หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวัชรพงษ์ วันดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
2 นางสายรุ้ง หงษ์คำดี เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ลพบุรี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
3 นางสาวอัญชลี พันกลั่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยสาราม สพป.ลบ2 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
4 นายวัชรพงษ์ วันดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
5 นางสายรุ้ง หงษ์คำดี เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ลพบุรี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
6 นางสาวอัญชลี พันกลั่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยสาราม สพป.ลบ2 คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
7 นายวัชรพงษ์ วันดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
8 นางสายรุ้ง หงษ์คำดี เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ลพบุรี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
9 นางสาวอัญชลี พันกลั่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยสาราม สพป.ลบ2 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
10 นางสาวศจีมาส พรหมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประกาศผลการแข่งขันและจัดพิมพ์เกียรติบัตร
11 นางสาวทองสุข ผดุงผิว โรงเรียนบ้านซับหินขวาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประกาศผลการแข่งขันและจัดพิมพ์เกียรติบัตร
12 นางสาวบังอร ปักกะทานัง โรงเรียนบ้านม่วงค่อม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประกาศผลการแข่งขันและจัดพิมพ์เกียรติบัตร
13 นางสาววิจิตร์ตรา ใจตรงดี โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประกาศผลการแข่งขันและจัดพิมพ์เกียรติบัตร
14 นางสาวิตรี ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประกาศผลการแข่งขันและจัดพิมพ์เกียรติบัตร
15 นางสาวภัสสร สวัสดิ์สลุง โรงเรียนบ้านเขาขวาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประกาศผลการแข่งขันและจัดพิมพ์เกียรติบัตร
16 นางสาวอัจฉรา เทียมเมฆ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประกาศผลการแข่งขันและจัดพิมพ์เกียรติบัตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นางสาววิภา รักงาม 0818527049
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]