หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 51 36 70.59% 5 9.8% 7 13.73% 3 5.88% 51
2 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 52 32 72.73% 8 18.18% 2 4.55% 2 4.55% 44
3 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 38 23 62.16% 6 16.22% 4 10.81% 4 10.81% 37
4 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 39 22 57.89% 9 23.68% 5 13.16% 2 5.26% 38
5 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 26 21 80.77% 3 11.54% 2 7.69% 0 0% 26
6 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 30 18 60% 9 30% 1 3.33% 2 6.67% 30
7 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 23 18 78.26% 2 8.7% 2 8.7% 1 4.35% 23
8 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 50 16 33.33% 19 39.58% 8 16.67% 5 10.42% 48
9 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 26 16 64% 6 24% 1 4% 2 8% 25
10 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 37 15 41.67% 12 33.33% 6 16.67% 3 8.33% 36
11 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 26 15 57.69% 5 19.23% 4 15.38% 2 7.69% 26
12 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 29 14 48.28% 7 24.14% 5 17.24% 3 10.34% 29
13 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 24 14 60.87% 6 26.09% 2 8.7% 1 4.35% 23
14 โรงเรียนพรหมรังษี 32 13 40.63% 9 28.13% 9 28.13% 1 3.13% 32
15 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 24 13 54.17% 8 33.33% 3 12.5% 0 0% 24
16 โรงเรียนบ้านบัวชุม 28 12 44.44% 9 33.33% 4 14.81% 2 7.41% 27
17 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 23 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
18 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 24 11 45.83% 8 33.33% 4 16.67% 1 4.17% 24
19 โรงเรียนวัดโคกสลุง 16 11 68.75% 3 18.75% 2 12.5% 0 0% 16
20 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 14 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
21 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 27 10 37.04% 12 44.44% 3 11.11% 2 7.41% 27
22 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 32 10 50% 6 30% 0 0% 4 20% 20
23 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 16 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
24 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 24 9 39.13% 11 47.83% 0 0% 3 13.04% 23
25 โรงเรียนบ้านคลอง 33 9 37.5% 9 37.5% 4 16.67% 2 8.33% 24
26 โรงเรียนบ้านดีลัง 21 9 45% 5 25% 4 20% 2 10% 20
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 15 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
28 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 17 9 52.94% 2 11.76% 4 23.53% 2 11.76% 17
29 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 21 8 38.1% 8 38.1% 1 4.76% 4 19.05% 21
30 โรงเรียนบ้านยางโทน 21 8 40% 7 35% 2 10% 3 15% 20
31 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 19 8 42.11% 7 36.84% 2 10.53% 2 10.53% 19
32 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22 8 36.36% 6 27.27% 6 27.27% 2 9.09% 22
33 โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 17 8 47.06% 4 23.53% 2 11.76% 3 17.65% 17
34 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
35 โรงเรียนบ้านท่ากรวด 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 16 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
37 โรงเรียนบ้านเขารวก 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
38 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 16 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 3 21.43% 14
39 โรงเรียนบ้านเขาราบ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
40 โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 10 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
41 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 16 6 37.5% 5 31.25% 1 6.25% 4 25% 16
43 โรงเรียนบ้านดงน้อย 15 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
44 โรงเรียนวัดดำรงบุล 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
45 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 13 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 3 23.08% 13
46 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 12 6 50% 1 8.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนบ้านวังแขม 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
50 โรงเรียนสร้างพัฒนา 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านซับจำปา 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
54 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
55 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
56 โรงเรียนบ้านสระเพลง 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
57 โรงเรียนบ้านหัวลำ 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
59 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 10 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
60 โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนวัดหนองนา 9 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 15 3 20% 7 46.67% 2 13.33% 3 20% 15
67 โรงเรียนบ้านยางราก 11 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
68 โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนบ้านพุกะชัด 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนช่องสาริกา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านหนองเสมา 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
77 โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 6 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
78 โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านศรีเมือง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 10 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
84 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
85 โรงเรียนบ้านเขาขวาง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
86 โรงเรียนบ้านซับผาสุก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
88 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
89 โรงเรียนบ้านซับโศก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
91 โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านซับไทร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 12 1 8.33% 5 41.67% 3 25% 3 25% 12
94 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 13 1 7.69% 5 38.46% 2 15.38% 5 38.46% 13
95 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านหนองจาน 7 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
97 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 6 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านนาโสม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
106 โรงเรียนบ้านลำสนธิ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านวังทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านทะเลทอง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
115 โรงเรียนบ้านหนองบง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
116 โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
117 โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านดงน้อย 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
124 โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
125 โรงเรียนอนุบาลสุวดีวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
126 โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
127 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
128 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นางสาววิภา รักงาม 0818527049
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]