สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 23 18 6 47 55 15 9 8 79
2 อนุบาลลพบุรี 12 13 11 36 38 13 5 4 56
3 บรรจงรัตน์ 9 3 4 16 24 8 4 4 36
4 บ้านวังเพลิง 8 5 2 15 16 1 2 4 19
5 วัดบ้านดาบ 7 7 4 18 21 8 1 6 30
6 วัดทุ่งทะเลหญ้า 7 4 1 12 12 0 0 0 12
7 รุ่งนิวัติวิทยา 6 10 3 19 24 1 3 2 28
8 วัดพานิชธรรมิการาม 6 5 5 16 16 6 5 7 27
9 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 5 4 4 13 18 3 0 1 21
10 โคกสำโรง 5 4 2 11 15 5 2 3 22
11 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 5 2 0 7 8 4 3 3 15
12 บ้านเกริ่นกฐิน 4 4 0 8 8 3 2 1 13
13 วัดโป่งแค 4 0 3 7 7 5 1 7 13
14 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 3 2 3 8 13 1 4 1 18
15 บ้านนกเขาเปล้า 3 2 2 7 12 2 1 1 15
16 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 3 2 2 7 10 7 6 9 23
17 อนุบาลท่าวุ้ง 3 0 1 4 8 9 3 2 20
18 สุเทพวิทยาลัย 3 0 0 3 6 3 3 0 12
19 บ้านถลุงเหล็ก 2 2 5 9 8 5 4 2 17
20 วัดสะแกราบ 2 2 2 6 9 3 2 3 14
21 วัดถนนแค 2 2 1 5 6 4 0 2 10
22 บ้านวังขอนขว้าง 2 2 1 5 5 3 1 3 9
23 วัดหนองเมือง 2 1 2 5 7 3 4 4 14
24 วัดบางพึ่ง 2 1 2 5 5 3 0 2 8
25 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 2 1 0 3 5 1 2 3 8
26 บ้านท่าม่วง 2 1 0 3 4 0 1 2 5
27 บ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 2 1 0 3 3 1 0 2 4
28 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 2 1 0 3 3 0 0 2 3
29 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 2 0 4 6 5 5 5 4 15
30 วัดตองปุ 2 0 0 2 4 3 4 0 11
31 บ้านเขาทับควาย 1 5 5 11 9 8 0 5 17
32 วัดใดใหญ่ 1 4 2 7 11 7 3 2 21
33 บ้านโคกตูม 1 3 2 6 8 7 4 0 19
34 บ้านหลุมข้าว 1 3 1 5 7 6 6 4 19
35 อนุบาลบ้านเพนียด 1 2 5 8 7 4 7 3 18
36 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 1 2 1 4 9 6 3 6 18
37 บ้านวังไผ่ 1 2 0 3 5 4 2 0 11
38 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 2 0 3 4 7 1 3 12
39 พระวรสาร 1 1 3 5 8 8 6 2 22
40 อนุบาลบ้านหมี่ 1 1 1 3 6 2 0 0 8
41 วรพิทยา 1 1 0 2 5 5 0 1 10
42 พิบูลสงเคราะห์ ๑ 1 1 0 2 2 6 1 1 9
43 เทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมือง 1 1 0 2 2 0 1 1 3
44 วัดโบสถ์ 1 0 2 3 7 1 2 0 10
45 เทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 1 0 2 3 6 2 1 0 9
46 วัดถ้ำตะโก 1 0 2 3 3 2 0 1 5
47 วัดโพธิ์เกษตร 1 0 1 2 3 6 2 2 11
48 วัดหนองหอย 1 0 1 2 3 2 1 0 6
49 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1 0 1 2 2 5 2 3 9
50 บ้านหนองแขม 1 0 1 2 2 3 1 0 6
51 วัดสระกระเบื้อง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
52 วัดห้วยโป่ง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
53 วัดหนองโพธิ์ 1 0 0 1 2 0 4 0 6
54 วัดลาดสาลี่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 บ้านตะกุดหว้า 1 0 0 1 1 1 0 0 2
56 โคกลำพานวิทยา 1 0 0 1 1 0 1 2 2
57 วัดน้ำจั้น 1 0 0 1 1 0 1 0 2
58 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
59 บ้านดงมะรุม 1 0 0 1 1 0 0 1 1
60 บ้านเนินจันทร์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 วัดท่าแค 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 วัดหนองกระเบียน 0 4 2 6 3 7 2 1 12
64 วัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 0 2 2 4 5 1 1 0 7
65 กำจรวิทย์ 0 2 1 3 4 3 5 2 12
66 บ้านบางลี่ 0 2 0 2 4 2 1 5 7
67 บ้านโป่งยอ 0 2 0 2 4 1 0 1 5
68 วัดอัมพวัน 0 2 0 2 3 0 2 1 5
69 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 0 2 0 2 2 0 2 0 4
70 ศรีแก้วอนุกูล 0 1 3 4 4 3 2 3 9
71 วัดธรรมเจดีย์ 0 1 2 3 4 4 1 3 9
72 วัดมุจลินท์ 0 1 1 2 3 6 4 1 13
73 บ้านหนองแก 0 1 1 2 3 3 1 2 7
74 วัดท้องคุ้ง 0 1 1 2 3 1 3 1 7
75 วัดบ้านลาด 0 1 1 2 3 0 0 0 3
76 บ้านสระเตย 0 1 1 2 2 6 4 1 12
77 วัดข่อยใต้ 0 1 1 2 2 0 0 2 2
78 วัดหนองคู(อ.โคกสำโรง) 0 1 0 1 3 4 1 1 8
79 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 0 1 0 1 3 1 2 2 6
80 บ้านเขาสะพานนาค 0 1 0 1 2 3 1 1 6
81 อนุบาลพระศรีอาริย์ 0 1 0 1 2 2 0 2 4
82 วัดชีแวะ 0 1 0 1 1 4 0 0 5
83 วัดหนองปลาดุก 0 1 0 1 1 1 1 0 3
84 วัดหนองบัวขาว 0 1 0 1 1 1 0 1 2
85 วัดดอนโพธิ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 วัดโพธิ์เก้าต้น 0 0 3 3 2 5 1 3 8
87 ชุมชนตำบลหินปัก 0 0 2 2 2 4 2 2 8
88 บ้านไผ่ใหญ่ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
89 วัดบ้านทราย 0 0 1 1 3 0 0 1 3
90 วัดตะเคียน 0 0 1 1 2 3 0 0 5
91 วัดมะค่า 0 0 1 1 2 2 2 0 6
92 บ้านทุ่งทอง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
93 วัดใหม่จำปาทอง 0 0 1 1 2 1 1 1 4
94 วัดเขาหนีบ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
95 วัดคุ้งท่าเลา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
96 เมืองละโว้วิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
97 วัดเกตุ 0 0 1 1 1 2 5 1 8
98 วัดสระมะเกลือ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
99 วัดสิงห์ทอง 0 0 1 1 1 1 1 2 3
100 บ้านดอนดึง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
101 วัดบ่อเงิน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
102 วัดหนองคู(อ.บ้านหมี่) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
103 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 วัดหนองน้ำทิพย์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
105 วัดหนองแก้ว 0 0 1 1 0 2 0 1 2
106 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 0 0 1 1 0 1 2 1 3
107 วัดไผ่แตร 0 0 0 0 3 1 1 0 5
108 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 0 0 0 0 3 0 3 3 6
109 บัณฑิตศึกษา 0 0 0 0 2 2 2 5 6
110 ชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
111 จารึกล้อมวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 2 4
112 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
113 บ้านหนองถ้ำ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
114 บ้านพรมทิน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
115 วัดเขาวงกฎ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
116 วัดหัวสำโรง 0 0 0 0 1 3 3 1 7
117 วัดห้วยแก้ว 0 0 0 0 1 2 3 1 6
118 พิบูลปัทมาคม 0 0 0 0 1 2 3 0 6
119 วัดสำราญ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
120 วัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
121 วัดนิคมสามัคคีชัย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
122 วัดสนามไชย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
123 วัดโคกหม้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 วัดทองแท่งนิสยาราม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
125 บ้านหัวดง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
126 วัดตะลุง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
127 วัดท้ายลาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
128 วัดยาง ณ รังสี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
129 บ้านกล้วย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
130 วัดคลองเม่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 วัดปากคลองบางคู้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 วัดหนองมน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านหนองนางาม 0 0 0 0 0 2 2 0 4
134 วัดสะพานคง 0 0 0 0 0 2 1 2 3
135 วัดวังหัวแหวน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
136 วัดหนองปลิง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
137 บ้านไทรย้อย 0 0 0 0 0 2 0 1 2
138 วัดดงพลับ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
139 วัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 2 3 3
140 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย 0 0 0 0 0 1 2 1 3
141 วัดโคกโพธิกุญชร 0 0 0 0 0 1 2 1 3
142 บ้านวังจั่น 0 0 0 0 0 1 2 0 3
143 วัดดงน้อย 0 0 0 0 0 1 1 5 2
144 วัดดงสวอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
145 บ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
146 วัดหนองพิมาน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
147 วัดธรรมิการาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 วัดยวด 0 0 0 0 0 0 3 0 3
150 วัดใดยาว 0 0 0 0 0 0 2 0 2
151 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
152 วัดคุ้งนาบุญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 วัดสายห้วยแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 วัดเกาะวิมุตตาราม 0 0 0 0 0 0 0 3 0
155 วัดหนองกระเบื้อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 บ้านน้ำบ่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
158 วัดหนองหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159 สมอคอนวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160 วรกิจพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ทศธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 บ้านหัวบึง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 วัดทุ่งสิงห์โต 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 172 159 140 471 633 342 226 214 1,201