สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 23 18 6 47 55 15 9 8 79
2 อนุบาลลพบุรี 17 14 12 43 45 14 6 4 65
3 วัดบ้านดาบ 9 7 4 20 23 8 1 6 32
4 บรรจงรัตน์ 9 3 4 16 24 8 4 4 36
5 บ้านวังเพลิง 8 5 2 15 16 1 2 4 19
6 วัดทุ่งทะเลหญ้า 7 4 1 12 12 0 0 0 12
7 รุ่งนิวัติวิทยา 6 10 3 19 24 1 3 2 28
8 วัดพานิชธรรมิการาม 6 5 5 16 16 6 5 7 27
9 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 6 5 2 13 16 7 6 9 29
10 โคกสำโรง 5 5 2 12 16 5 2 3 23
11 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 5 4 4 13 18 3 0 1 21
12 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 5 3 4 12 17 2 4 1 23
13 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 5 2 0 7 8 4 3 3 15
14 บ้านเกริ่นกฐิน 4 4 0 8 8 3 2 1 13
15 วัดโป่งแค 4 0 3 7 7 5 1 7 13
16 อนุบาลท่าวุ้ง 4 0 1 5 10 9 3 2 22
17 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย 4 0 0 4 3 2 1 0 6
18 บ้านวังขอนขว้าง 3 2 4 9 9 3 1 3 13
19 บ้านนกเขาเปล้า 3 2 2 7 12 2 1 1 15
20 สุเทพวิทยาลัย 3 0 0 3 6 3 3 0 12
21 วัดใดใหญ่ 2 5 2 9 12 8 4 2 24
22 วัดหนองเมือง 2 4 2 8 12 5 5 4 22
23 อนุบาลบ้านเพนียด 2 3 7 12 9 5 10 3 24
24 บ้านถลุงเหล็ก 2 2 5 9 8 5 4 2 17
25 วัดสะแกราบ 2 2 2 6 9 3 2 3 14
26 วัดถนนแค 2 2 1 5 6 4 0 2 10
27 วัดตะเคียน 2 2 1 5 6 3 0 0 9
28 บ้านวังไผ่ 2 2 0 4 6 4 2 0 12
29 วัดธรรมเจดีย์ 2 1 2 5 6 4 2 3 12
30 วัดบางพึ่ง 2 1 2 5 5 3 0 2 8
31 บ้านสระเตย 2 1 1 4 4 6 4 1 14
32 วัดตองปุ 2 1 0 3 5 3 5 0 13
33 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 2 1 0 3 5 1 3 3 9
34 บ้านท่าม่วง 2 1 0 3 4 0 1 2 5
35 โคกลำพานวิทยา 2 1 0 3 4 0 1 2 5
36 บ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 2 1 0 3 3 1 0 2 4
37 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 2 1 0 3 3 0 0 2 3
38 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 2 0 4 6 5 5 5 4 15
39 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 2 0 0 2 5 1 1 0 7
40 บ้านเขาทับควาย 1 5 5 11 9 8 0 5 17
41 บ้านโคกตูม 1 3 2 6 8 7 4 0 19
42 บ้านหลุมข้าว 1 3 1 5 8 6 6 4 20
43 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 1 2 1 4 9 6 3 6 18
44 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 2 0 3 4 7 1 3 12
45 พิบูลสงเคราะห์ ๑ 1 2 0 3 3 6 1 1 10
46 พระวรสาร 1 1 3 5 8 8 6 2 22
47 อนุบาลบ้านหมี่ 1 1 2 4 10 4 0 0 14
48 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 1 1 2 4 3 2 2 1 7
49 วัดบ้านลาด 1 1 1 3 4 0 0 0 4
50 วรพิทยา 1 1 0 2 5 5 0 1 10
51 เทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมือง 1 1 0 2 2 0 1 1 3
52 วัดโพธิ์เก้าต้น 1 0 4 5 4 5 2 3 11
53 วัดโบสถ์ 1 0 2 3 7 1 2 0 10
54 เทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 1 0 2 3 6 2 1 0 9
55 วัดถ้ำตะโก 1 0 2 3 3 2 0 1 5
56 วัดโพธิ์เกษตร 1 0 1 2 3 6 2 2 11
57 วัดหนองหอย 1 0 1 2 3 2 1 0 6
58 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1 0 1 2 2 6 2 3 10
59 บ้านหนองแขม 1 0 1 2 2 3 1 0 6
60 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
61 วัดสระกระเบื้อง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
62 วัดห้วยโป่ง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
63 วัดหนองโพธิ์ 1 0 0 1 2 0 4 0 6
64 วัดลาดสาลี่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
65 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย 1 0 0 1 1 1 2 1 4
66 บ้านตะกุดหว้า 1 0 0 1 1 1 0 0 2
67 วัดน้ำจั้น 1 0 0 1 1 0 1 0 2
68 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
69 บ้านดงมะรุม 1 0 0 1 1 0 0 1 1
70 บ้านเนินจันทร์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 วัดท่าแค 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 วัดหนองกระเบียน 0 4 2 6 3 7 2 1 12
73 วัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 0 2 2 4 5 1 1 0 7
74 กำจรวิทย์ 0 2 1 3 4 3 5 2 12
75 บ้านบางลี่ 0 2 0 2 4 2 1 5 7
76 บ้านโป่งยอ 0 2 0 2 4 1 0 1 5
77 วัดอัมพวัน 0 2 0 2 3 0 2 1 5
78 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 0 2 0 2 2 0 2 0 4
79 ศรีแก้วอนุกูล 0 1 3 4 4 3 2 3 9
80 ชุมชนตำบลหินปัก 0 1 2 3 4 4 2 2 10
81 บ้านโคกสะอาด 0 1 2 3 4 3 0 0 7
82 วัดมุจลินท์ 0 1 1 2 3 6 4 1 13
83 บ้านหนองแก 0 1 1 2 3 3 1 2 7
84 วัดท้องคุ้ง 0 1 1 2 3 1 3 1 7
85 วัดเขาหนีบ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
86 วัดข่อยใต้ 0 1 1 2 2 0 0 2 2
87 วัดหนองคู(อ.โคกสำโรง) 0 1 0 1 3 4 1 1 8
88 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 0 1 0 1 3 1 2 2 6
89 บ้านเขาสะพานนาค 0 1 0 1 2 3 1 1 6
90 อนุบาลพระศรีอาริย์ 0 1 0 1 2 2 0 2 4
91 วัดชีแวะ 0 1 0 1 1 4 0 0 5
92 วัดหนองปลาดุก 0 1 0 1 1 1 1 0 3
93 วัดหนองบัวขาว 0 1 0 1 1 1 0 1 2
94 วัดดอนโพธิ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 0 0 1 1 4 1 4 3 9
96 วัดห้วยแก้ว 0 0 1 1 3 2 3 1 8
97 บ้านไผ่ใหญ่ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
98 วัดบ้านทราย 0 0 1 1 3 0 0 1 3
99 วัดมะค่า 0 0 1 1 2 2 2 0 6
100 บ้านทุ่งทอง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
101 วัดใหม่จำปาทอง 0 0 1 1 2 1 1 1 4
102 วัดคุ้งท่าเลา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
103 เมืองละโว้วิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
104 วัดเกตุ 0 0 1 1 1 2 5 1 8
105 วัดสระมะเกลือ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
106 วัดสิงห์ทอง 0 0 1 1 1 1 1 2 3
107 บ้านดอนดึง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
108 วัดบ่อเงิน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
109 วัดหนองคู(อ.บ้านหมี่) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
110 วัดหนองน้ำทิพย์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
111 วัดหนองแก้ว 0 0 1 1 0 2 0 1 2
112 วัดไผ่แตร 0 0 0 0 3 1 1 0 5
113 บัณฑิตศึกษา 0 0 0 0 2 2 2 5 6
114 ชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
115 จารึกล้อมวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 2 4
116 บ้านหนองถ้ำ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
117 บ้านพรมทิน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
118 วัดเขาวงกฎ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
119 พิบูลปัทมาคม 0 0 0 0 1 4 3 0 8
120 วัดหัวสำโรง 0 0 0 0 1 3 3 1 7
121 วัดสำราญ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
122 วัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
123 วัดนิคมสามัคคีชัย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
124 วัดสนามไชย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
125 วัดโคกหม้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
126 วัดทองแท่งนิสยาราม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
127 บ้านหัวดง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
128 วัดตะลุง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
129 วัดท้ายลาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
130 วัดยาง ณ รังสี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
131 บ้านกล้วย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
132 วัดคลองเม่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 วัดปากคลองบางคู้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 วัดหนองมน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านหนองนางาม 0 0 0 0 0 2 2 0 4
136 วัดสะพานคง 0 0 0 0 0 2 1 2 3
137 วัดวังหัวแหวน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
138 วัดหนองปลิง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
139 บ้านไทรย้อย 0 0 0 0 0 2 0 1 2
140 วัดดงพลับ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
141 วัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 2 3 3
142 วัดโคกโพธิกุญชร 0 0 0 0 0 1 2 1 3
143 บ้านวังจั่น 0 0 0 0 0 1 2 0 3
144 วัดดงน้อย 0 0 0 0 0 1 1 5 2
145 วัดดงสวอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
146 บ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
147 วัดหนองพิมาน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
148 สมอคอนวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
149 วัดธรรมิการาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 วัดยวด 0 0 0 0 0 0 3 0 3
152 วัดใดยาว 0 0 0 0 0 0 2 0 2
153 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
154 วัดคุ้งนาบุญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 วัดสายห้วยแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 วัดเกาะวิมุตตาราม 0 0 0 0 0 0 0 3 0
157 วัดหนองกระเบื้อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
158 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159 บ้านน้ำบ่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160 วัดหนองหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 วรกิจพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 ทศธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 บ้านหัวบึง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 วัดทุ่งสิงห์โต 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 206 179 154 539 709 361 238 214 1,308