สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 55 15 9 8 79
2 อนุบาลลพบุรี 38 13 5 4 56
3 บรรจงรัตน์ 24 8 4 4 36
4 รุ่งนิวัติวิทยา 24 1 3 2 28
5 วัดบ้านดาบ 21 8 1 6 30
6 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 18 3 0 1 21
7 วัดพานิชธรรมิการาม 16 6 5 7 27
8 บ้านวังเพลิง 16 1 2 4 19
9 โคกสำโรง 15 5 2 3 22
10 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 13 1 4 1 18
11 บ้านนกเขาเปล้า 12 2 1 1 15
12 วัดทุ่งทะเลหญ้า 12 0 0 0 12
13 วัดใดใหญ่ 11 7 3 2 21
14 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 10 7 6 9 23
15 บ้านเขาทับควาย 9 8 0 5 17
16 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 9 6 3 6 18
17 วัดสะแกราบ 9 3 2 3 14
18 อนุบาลท่าวุ้ง 8 9 3 2 20
19 พระวรสาร 8 8 6 2 22
20 บ้านโคกตูม 8 7 4 0 19
21 บ้านถลุงเหล็ก 8 5 4 2 17
22 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 8 4 3 3 15
23 บ้านเกริ่นกฐิน 8 3 2 1 13
24 บ้านหลุมข้าว 7 6 6 4 19
25 วัดโป่งแค 7 5 1 7 13
26 อนุบาลบ้านเพนียด 7 4 7 3 18
27 วัดหนองเมือง 7 3 4 4 14
28 วัดโบสถ์ 7 1 2 0 10
29 วัดถนนแค 6 4 0 2 10
30 สุเทพวิทยาลัย 6 3 3 0 12
31 เทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 6 2 1 0 9
32 อนุบาลบ้านหมี่ 6 2 0 0 8
33 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 5 5 5 4 15
34 วรพิทยา 5 5 0 1 10
35 บ้านวังไผ่ 5 4 2 0 11
36 บ้านวังขอนขว้าง 5 3 1 3 9
37 วัดบางพึ่ง 5 3 0 2 8
38 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 5 1 2 3 8
39 วัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 5 1 1 0 7
40 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 4 7 1 3 12
41 วัดธรรมเจดีย์ 4 4 1 3 9
42 กำจรวิทย์ 4 3 5 2 12
43 วัดตองปุ 4 3 4 0 11
44 ศรีแก้วอนุกูล 4 3 2 3 9
45 บ้านบางลี่ 4 2 1 5 7
46 บ้านโป่งยอ 4 1 0 1 5
47 บ้านท่าม่วง 4 0 1 2 5
48 วัดหนองกระเบียน 3 7 2 1 12
49 วัดมุจลินท์ 3 6 4 1 13
50 วัดโพธิ์เกษตร 3 6 2 2 11
51 วัดหนองคู(อ.โคกสำโรง) 3 4 1 1 8
52 บ้านหนองแก 3 3 1 2 7
53 วัดหนองหอย 3 2 1 0 6
54 วัดถ้ำตะโก 3 2 0 1 5
55 วัดท้องคุ้ง 3 1 3 1 7
56 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 3 1 2 2 6
57 วัดสระกระเบื้อง 3 1 1 0 5
58 วัดไผ่แตร 3 1 1 0 5
59 บ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 3 1 0 2 4
60 บ้านไผ่ใหญ่ 3 1 0 0 4
61 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 3 0 3 3 6
62 วัดอัมพวัน 3 0 2 1 5
63 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 3 0 0 2 3
64 วัดบ้านทราย 3 0 0 1 3
65 วัดบ้านลาด 3 0 0 0 3
66 บ้านสระเตย 2 6 4 1 12
67 พิบูลสงเคราะห์ ๑ 2 6 1 1 9
68 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 2 5 2 3 9
69 วัดโพธิ์เก้าต้น 2 5 1 3 8
70 ชุมชนตำบลหินปัก 2 4 2 2 8
71 บ้านเขาสะพานนาค 2 3 1 1 6
72 บ้านหนองแขม 2 3 1 0 6
73 วัดตะเคียน 2 3 0 0 5
74 บัณฑิตศึกษา 2 2 2 5 6
75 วัดมะค่า 2 2 2 0 6
76 บ้านทุ่งทอง 2 2 1 0 5
77 ชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 2 2 1 0 5
78 อนุบาลพระศรีอาริย์ 2 2 0 2 4
79 จารึกล้อมวิทยา 2 2 0 2 4
80 วัดใหม่จำปาทอง 2 1 1 1 4
81 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 2 1 1 0 4
82 วัดห้วยโป่ง 2 1 0 0 3
83 วัดเขาหนีบ 2 1 0 0 3
84 วัดหนองโพธิ์ 2 0 4 0 6
85 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 2 0 2 0 4
86 เทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมือง 2 0 1 1 3
87 วัดข่อยใต้ 2 0 0 2 2
88 บ้านหนองถ้ำ 2 0 0 2 2
89 บ้านพรมทิน 2 0 0 1 2
90 วัดลาดสาลี่ 2 0 0 0 2
91 วัดคุ้งท่าเลา 2 0 0 0 2
92 เมืองละโว้วิทยา 2 0 0 0 2
93 วัดเขาวงกฎ 2 0 0 0 2
94 วัดชีแวะ 1 4 0 0 5
95 วัดหัวสำโรง 1 3 3 1 7
96 วัดเกตุ 1 2 5 1 8
97 วัดห้วยแก้ว 1 2 3 1 6
98 พิบูลปัทมาคม 1 2 3 0 6
99 วัดสระมะเกลือ 1 2 0 0 3
100 วัดสิงห์ทอง 1 1 1 2 3
101 วัดสำราญ 1 1 1 1 3
102 วัดหนองปลาดุก 1 1 1 0 3
103 วัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) 1 1 1 0 3
104 วัดนิคมสามัคคีชัย 1 1 1 0 3
105 วัดหนองบัวขาว 1 1 0 1 2
106 วัดสนามไชย 1 1 0 1 2
107 บ้านตะกุดหว้า 1 1 0 0 2
108 บ้านดอนดึง 1 1 0 0 2
109 วัดโคกหม้อ 1 1 0 0 2
110 วัดทองแท่งนิสยาราม 1 0 2 0 3
111 โคกลำพานวิทยา 1 0 1 2 2
112 บ้านหัวดง 1 0 1 1 2
113 วัดน้ำจั้น 1 0 1 0 2
114 วัดบ่อเงิน 1 0 1 0 2
115 วัดตะลุง 1 0 1 0 2
116 วัดท้ายลาด 1 0 1 0 2
117 วัดยาง ณ รังสี 1 0 1 0 2
118 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1 0 0 1 1
119 บ้านดงมะรุม 1 0 0 1 1
120 บ้านกล้วย 1 0 0 1 1
121 บ้านเนินจันทร์ 1 0 0 0 1
122 วัดท่าแค 1 0 0 0 1
123 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
124 วัดดอนโพธิ์ 1 0 0 0 1
125 วัดหนองคู(อ.บ้านหมี่) 1 0 0 0 1
126 บ้านโคกสะอาด 1 0 0 0 1
127 วัดหนองน้ำทิพย์ 1 0 0 0 1
128 วัดคลองเม่า 1 0 0 0 1
129 วัดปากคลองบางคู้ 1 0 0 0 1
130 วัดหนองมน 1 0 0 0 1
131 บ้านหนองนางาม 0 2 2 0 4
132 วัดสะพานคง 0 2 1 2 3
133 วัดวังหัวแหวน 0 2 1 0 3
134 วัดหนองปลิง 0 2 1 0 3
135 วัดหนองแก้ว 0 2 0 1 2
136 บ้านไทรย้อย 0 2 0 1 2
137 วัดดงพลับ 0 2 0 0 2
138 วัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 0 1 2 3 3
139 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 0 1 2 1 3
140 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย 0 1 2 1 3
141 วัดโคกโพธิกุญชร 0 1 2 1 3
142 บ้านวังจั่น 0 1 2 0 3
143 วัดดงน้อย 0 1 1 5 2
144 วัดดงสวอง 0 1 1 0 2
145 บ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) 0 1 1 0 2
146 วัดหนองพิมาน 0 1 0 1 1
147 วัดธรรมิการาม 0 1 0 0 1
148 บ้านเขาดิน 0 1 0 0 1
149 วัดยวด 0 0 3 0 3
150 วัดใดยาว 0 0 2 0 2
151 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 1 1 1
152 วัดคุ้งนาบุญ 0 0 1 0 1
153 วัดสายห้วยแก้ว 0 0 1 0 1
154 วัดเกาะวิมุตตาราม 0 0 0 3 0
155 วัดหนองกระเบื้อง 0 0 0 1 0
156 วัดรัตนาราม 0 0 0 1 0
157 บ้านน้ำบ่า 0 0 0 1 0
158 วัดหนองหลวง 0 0 0 1 0
159 สมอคอนวิทยาคาร 0 0 0 1 0
160 วรกิจพิทยา 0 0 0 0 0
161 ทศธรรม 0 0 0 0 0
162 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น 0 0 0 0 0
163 บ้านหัวบึง 0 0 0 0 0
164 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 0 0 0 0 0
165 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0
166 วัดทุ่งสิงห์โต 0 0 0 0 0
รวม 633 342 226 214 1,415