สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 55 15 9 8 79
2 อนุบาลลพบุรี 45 14 6 4 65
3 บรรจงรัตน์ 24 8 4 4 36
4 รุ่งนิวัติวิทยา 24 1 3 2 28
5 วัดบ้านดาบ 23 8 1 6 32
6 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 18 3 0 1 21
7 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 17 2 4 1 23
8 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 16 7 6 9 29
9 วัดพานิชธรรมิการาม 16 6 5 7 27
10 โคกสำโรง 16 5 2 3 23
11 บ้านวังเพลิง 16 1 2 4 19
12 วัดใดใหญ่ 12 8 4 2 24
13 วัดหนองเมือง 12 5 5 4 22
14 บ้านนกเขาเปล้า 12 2 1 1 15
15 วัดทุ่งทะเลหญ้า 12 0 0 0 12
16 อนุบาลท่าวุ้ง 10 9 3 2 22
17 อนุบาลบ้านหมี่ 10 4 0 0 14
18 บ้านเขาทับควาย 9 8 0 5 17
19 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 9 6 3 6 18
20 อนุบาลบ้านเพนียด 9 5 10 3 24
21 วัดสะแกราบ 9 3 2 3 14
22 บ้านวังขอนขว้าง 9 3 1 3 13
23 พระวรสาร 8 8 6 2 22
24 บ้านโคกตูม 8 7 4 0 19
25 บ้านหลุมข้าว 8 6 6 4 20
26 บ้านถลุงเหล็ก 8 5 4 2 17
27 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 8 4 3 3 15
28 บ้านเกริ่นกฐิน 8 3 2 1 13
29 วัดโป่งแค 7 5 1 7 13
30 วัดโบสถ์ 7 1 2 0 10
31 วัดธรรมเจดีย์ 6 4 2 3 12
32 บ้านวังไผ่ 6 4 2 0 12
33 วัดถนนแค 6 4 0 2 10
34 สุเทพวิทยาลัย 6 3 3 0 12
35 วัดตะเคียน 6 3 0 0 9
36 เทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 6 2 1 0 9
37 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 5 5 5 4 15
38 วรพิทยา 5 5 0 1 10
39 วัดตองปุ 5 3 5 0 13
40 วัดบางพึ่ง 5 3 0 2 8
41 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 5 1 3 3 9
42 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 5 1 1 0 7
43 วัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 5 1 1 0 7
44 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 4 7 1 3 12
45 บ้านสระเตย 4 6 4 1 14
46 วัดโพธิ์เก้าต้น 4 5 2 3 11
47 ชุมชนตำบลหินปัก 4 4 2 2 10
48 กำจรวิทย์ 4 3 5 2 12
49 ศรีแก้วอนุกูล 4 3 2 3 9
50 บ้านโคกสะอาด 4 3 0 0 7
51 บ้านบางลี่ 4 2 1 5 7
52 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 4 1 4 3 9
53 บ้านโป่งยอ 4 1 0 1 5
54 บ้านท่าม่วง 4 0 1 2 5
55 โคกลำพานวิทยา 4 0 1 2 5
56 วัดบ้านลาด 4 0 0 0 4
57 วัดหนองกระเบียน 3 7 2 1 12
58 วัดมุจลินท์ 3 6 4 1 13
59 วัดโพธิ์เกษตร 3 6 2 2 11
60 พิบูลสงเคราะห์ ๑ 3 6 1 1 10
61 วัดหนองคู(อ.โคกสำโรง) 3 4 1 1 8
62 บ้านหนองแก 3 3 1 2 7
63 วัดห้วยแก้ว 3 2 3 1 8
64 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 3 2 2 1 7
65 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย 3 2 1 0 6
66 วัดหนองหอย 3 2 1 0 6
67 วัดถ้ำตะโก 3 2 0 1 5
68 วัดท้องคุ้ง 3 1 3 1 7
69 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 3 1 2 2 6
70 วัดสระกระเบื้อง 3 1 1 0 5
71 วัดไผ่แตร 3 1 1 0 5
72 บ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 3 1 0 2 4
73 วัดเขาหนีบ 3 1 0 0 4
74 บ้านไผ่ใหญ่ 3 1 0 0 4
75 วัดอัมพวัน 3 0 2 1 5
76 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 3 0 0 2 3
77 วัดบ้านทราย 3 0 0 1 3
78 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 2 6 2 3 10
79 บ้านเขาสะพานนาค 2 3 1 1 6
80 บ้านหนองแขม 2 3 1 0 6
81 บัณฑิตศึกษา 2 2 2 5 6
82 วัดมะค่า 2 2 2 0 6
83 บ้านทุ่งทอง 2 2 1 0 5
84 ชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 2 2 1 0 5
85 อนุบาลพระศรีอาริย์ 2 2 0 2 4
86 จารึกล้อมวิทยา 2 2 0 2 4
87 วัดใหม่จำปาทอง 2 1 1 1 4
88 วัดห้วยโป่ง 2 1 0 0 3
89 วัดหนองโพธิ์ 2 0 4 0 6
90 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 2 0 2 0 4
91 เทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมือง 2 0 1 1 3
92 วัดข่อยใต้ 2 0 0 2 2
93 บ้านหนองถ้ำ 2 0 0 2 2
94 บ้านพรมทิน 2 0 0 1 2
95 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
96 วัดลาดสาลี่ 2 0 0 0 2
97 วัดคุ้งท่าเลา 2 0 0 0 2
98 เมืองละโว้วิทยา 2 0 0 0 2
99 วัดเขาวงกฎ 2 0 0 0 2
100 พิบูลปัทมาคม 1 4 3 0 8
101 วัดชีแวะ 1 4 0 0 5
102 วัดหัวสำโรง 1 3 3 1 7
103 วัดเกตุ 1 2 5 1 8
104 วัดสระมะเกลือ 1 2 0 0 3
105 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย 1 1 2 1 4
106 วัดสิงห์ทอง 1 1 1 2 3
107 วัดสำราญ 1 1 1 1 3
108 วัดหนองปลาดุก 1 1 1 0 3
109 วัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) 1 1 1 0 3
110 วัดนิคมสามัคคีชัย 1 1 1 0 3
111 วัดหนองบัวขาว 1 1 0 1 2
112 วัดสนามไชย 1 1 0 1 2
113 บ้านตะกุดหว้า 1 1 0 0 2
114 บ้านดอนดึง 1 1 0 0 2
115 วัดโคกหม้อ 1 1 0 0 2
116 วัดทองแท่งนิสยาราม 1 0 2 0 3
117 บ้านหัวดง 1 0 1 1 2
118 วัดน้ำจั้น 1 0 1 0 2
119 วัดบ่อเงิน 1 0 1 0 2
120 วัดตะลุง 1 0 1 0 2
121 วัดท้ายลาด 1 0 1 0 2
122 วัดยาง ณ รังสี 1 0 1 0 2
123 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1 0 0 1 1
124 บ้านดงมะรุม 1 0 0 1 1
125 บ้านกล้วย 1 0 0 1 1
126 บ้านเนินจันทร์ 1 0 0 0 1
127 วัดท่าแค 1 0 0 0 1
128 วัดดอนโพธิ์ 1 0 0 0 1
129 วัดหนองคู(อ.บ้านหมี่) 1 0 0 0 1
130 วัดหนองน้ำทิพย์ 1 0 0 0 1
131 วัดคลองเม่า 1 0 0 0 1
132 วัดปากคลองบางคู้ 1 0 0 0 1
133 วัดหนองมน 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองนางาม 0 2 2 0 4
135 วัดสะพานคง 0 2 1 2 3
136 วัดวังหัวแหวน 0 2 1 0 3
137 วัดหนองปลิง 0 2 1 0 3
138 วัดหนองแก้ว 0 2 0 1 2
139 บ้านไทรย้อย 0 2 0 1 2
140 วัดดงพลับ 0 2 0 0 2
141 วัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 0 1 2 3 3
142 วัดโคกโพธิกุญชร 0 1 2 1 3
143 บ้านวังจั่น 0 1 2 0 3
144 วัดดงน้อย 0 1 1 5 2
145 วัดดงสวอง 0 1 1 0 2
146 บ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) 0 1 1 0 2
147 วัดหนองพิมาน 0 1 0 1 1
148 สมอคอนวิทยาคาร 0 1 0 1 1
149 วัดธรรมิการาม 0 1 0 0 1
150 บ้านเขาดิน 0 1 0 0 1
151 วัดยวด 0 0 3 0 3
152 วัดใดยาว 0 0 2 0 2
153 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 1 1 1
154 วัดคุ้งนาบุญ 0 0 1 0 1
155 วัดสายห้วยแก้ว 0 0 1 0 1
156 วัดเกาะวิมุตตาราม 0 0 0 3 0
157 วัดหนองกระเบื้อง 0 0 0 1 0
158 วัดรัตนาราม 0 0 0 1 0
159 บ้านน้ำบ่า 0 0 0 1 0
160 วัดหนองหลวง 0 0 0 1 0
161 วรกิจพิทยา 0 0 0 0 0
162 ทศธรรม 0 0 0 0 0
163 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น 0 0 0 0 0
164 บ้านหัวบึง 0 0 0 0 0
165 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 0 0 0 0 0
166 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0
167 วัดทุ่งสิงห์โต 0 0 0 0 0
รวม 709 361 238 214 1,308