หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม 0 0 0
2 011 โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 7 24 12
3 012 โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 12 27 18
4 013 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 13 20 15
5 014 โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 5 12 6
6 015 โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 7 7 7
7 016 โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 2 8 3
8 019 โรงเรียนท่าวุ้ง 0 0 0
9 026 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 41 89 61
10 028 โรงเรียนบ้านกระเบากลัก 0 0 0
11 029 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 2 2
12 035 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 0 0 0
13 040 โรงเรียนบ้านชอนบอน 0 0 0
14 041 โรงเรียนบ้านดงกลาง 0 0 0
15 042 โรงเรียนบ้านดงมะรุม 2 22 7
16 043 โรงเรียนบ้านดอนดึง 6 51 8
17 045 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 2 4 4
18 046 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 19 31 24
19 048 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 5 9 5
20 047 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 10 27 16
21 050 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 16 35 24
22 051 โรงเรียนบ้านน้ำบ่า 1 1 1
23 053 โรงเรียนบ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) 3 5 4
24 054 โรงเรียนบ้านบางลี่ 15 25 18
25 057 โรงเรียนบ้านพรมทิน 3 5 5
26 058 โรงเรียนบ้านพุม่วง 0 0 0
27 060 โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 3 6 5
28 059 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 5 6 5
29 061 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 17 34 24
30 062 โรงเรียนบ้านวังจั่น 6 9 8
31 064 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 28 58 41
32 063 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 13 58 29
33 065 โรงเรียนบ้านสระเตย 16 24 18
34 066 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 7 15 11
35 069 โรงเรียนบ้านหนองชนะชัย 0 0 0
36 070 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 4 11 5
37 071 โรงเรียนบ้านหนองนางาม 5 6 5
38 072 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
39 073 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 0 0 0
40 075 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 0 0 0
41 067 โรงเรียนบ้านหนองแก 11 31 19
42 068 โรงเรียนบ้านหนองแขม 6 12 10
43 076 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 24 39 34
44 078 โรงเรียนบ้านหัวดง 4 6 5
45 079 โรงเรียนบ้านหัวบึง 3 5 4
46 077 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 0 0 0
47 030 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 15 28 18
48 031 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1 3 2
49 033 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 23 49 36
50 034 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 8 28 17
51 032 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 9 20 13
52 052 โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 1 1 1
53 036 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 15 20 17
54 037 โรงเรียนบ้านโคกตูม 21 54 35
55 038 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 11 10
56 039 โรงเรียนบ้านโคกสุข 0 0 0
57 055 โรงเรียนบ้านโป่งยอ 7 20 11
58 049 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 3 3 3
59 056 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 4 12 8
60 080 โรงเรียนพระวรสาร 26 67 27
61 081 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 50 98 62
62 082 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 9 12 12
63 083 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ 12 46 25
64 086 โรงเรียนรัตนศึกษา 0 0 0
65 089 โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี 0 0 0
66 093 โรงเรียนวัดข่อยกลาง 0 0 0
67 094 โรงเรียนวัดข่อยใต้ 4 11 7
68 098 โรงเรียนวัดคงคาราม 0 0 0
69 099 โรงเรียนวัดคลองเม่า 2 4 3
70 100 โรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) 3 3 3
71 101 โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 4 10 4
72 102 โรงเรียนวัดคุ้งนาบุญ 1 1 1
73 105 โรงเรียนวัดชีแวะ 7 7 7
74 106 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 0 0 0
75 108 โรงเรียนวัดดงน้อย 8 17 11
76 109 โรงเรียนวัดดงพลับ 5 8 6
77 110 โรงเรียนวัดดงสวอง 6 17 10
78 107 โรงเรียนวัดดงแก้ว 0 0 0
79 111 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 1 2 2
80 114 โรงเรียนวัดตองปุ 13 40 27
81 116 โรงเรียนวัดตะลุง 2 5 2
82 115 โรงเรียนวัดตะเคียน 9 16 14
83 117 โรงเรียนวัดถนนแค 15 28 16
84 118 โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 6 43 6
85 120 โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 3 4 4
86 125 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 12 45 20
87 126 โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 1 1 1
88 121 โรงเรียนวัดท่าข้าม 0 0 0
89 123 โรงเรียนวัดท่าช้าง 0 0 0
90 122 โรงเรียนวัดท่าแค 1 5 2
91 119 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 9 16 9
92 124 โรงเรียนวัดท้ายลาด 2 3 3
93 130 โรงเรียนวัดธรรมิการาม 2 4 2
94 129 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 15 23 21
95 132 โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 3 5 4
96 131 โรงเรียนวัดน้ำจั้น 2 12 4
97 134 โรงเรียนวัดบางกะพี้ 0 0 0
98 135 โรงเรียนวัดบางพึ่ง 12 17 12
99 133 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 2 4 2
100 136 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 46 96 62
101 137 โรงเรียนวัดบ้านทราย 4 8 7
102 138 โรงเรียนวัดบ้านลาด 4 10 7
103 139 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 0 0 0
104 141 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 1 1 1
105 142 โรงเรียนวัดป่ากล้วย 0 0 0
106 145 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 35 98 50
107 151 โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 7 8 7
108 152 โรงเรียนวัดมะค่า 7 10 10
109 153 โรงเรียนวัดมุจลินท์ 16 31 19
110 154 โรงเรียนวัดยวด 3 7 5
111 155 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 2 3 3
112 156 โรงเรียนวัดรัตนาราม 2 2 2
113 157 โรงเรียนวัดลาดสาลี่ 2 4 4
114 158 โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 3 6 3
115 159 โรงเรียนวัดสนามไชย 3 4 4
116 160 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 7 20 10
117 161 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 3 7 6
118 163 โรงเรียนวัดสะพานคง 6 8 7
119 162 โรงเรียนวัดสะแกราบ 17 26 23
120 164 โรงเรียนวัดสัมพันธมิตร 0 0 0
121 165 โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว 1 2 1
122 166 โรงเรียนวัดสำราญ 4 10 7
123 167 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 5 9 7
124 168 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 0 0 0
125 169 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 14 34 19
126 170 โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 5 6 5
127 174 โรงเรียนวัดหนองคู(อ.บ้านหมี่) 3 5 4
128 173 โรงเรียนวัดหนองคู(อ.โคกสำโรง) 9 14 11
129 175 โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ 1 2 2
130 176 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 4 8 6
131 177 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 3 7 5
132 178 โรงเรียนวัดหนองปลิง 3 7 5
133 179 โรงเรียนวัดหนองพิมาน 2 4 3
134 181 โรงเรียนวัดหนองมน 1 3 2
135 183 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1 1 1
136 184 โรงเรียนวัดหนองหอย 6 12 8
137 182 โรงเรียนวัดหนองเมือง 29 42 36
138 171 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 3 5 4
139 172 โรงเรียนวัดหนองแขม 0 0 0
140 180 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 6 10 8
141 185 โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด 0 0 0
142 189 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 9 25 13
143 187 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 10 31 18
144 188 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 3 7 5
145 192 โรงเรียนวัดอัมพวัน 7 12 9
146 091 โรงเรียนวัดเกตุ 11 26 11
147 092 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 3 4 3
148 095 โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 2 2 2
149 096 โรงเรียนวัดเขาสมอคอน 0 0 0
150 097 โรงเรียนวัดเขาหนีบ 4 5 5
151 128 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 0 0 0
152 104 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 4 12 4
153 103 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 5 7 6
154 140 โรงเรียนวัดโบสถ์ 10 36 17
155 143 โรงเรียนวัดโป่งแค 22 52 33
156 148 โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 3 4 3
157 149 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 0 0 0
158 150 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 7 14 9
159 146 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 13 26 17
160 147 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 14 25 15
161 112 โรงเรียนวัดใดยาว 2 3 3
162 113 โรงเรียนวัดใดใหญ่ 29 73 47
163 191 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 6 13 10
164 144 โรงเรียนวัดไผ่แตร 5 22 11
165 194 โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 2 4 2
166 195 โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 2 2 2
167 197 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 7 19 11
168 200 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 27 46 35
169 201 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 26 53 34
170 204 โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ 0 0 0
171 206 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 19 49 32
172 205 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 35 66 51
173 208 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 69 145 107
174 085 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 94 196 140
175 006 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 8 18 8
176 007 โรงเรียนโคกสำโรง 32 89 36
177 025 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 17 26 24
178 001 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 1 1
179 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 26 59 27
180 004 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซำซ้อน ลพบุรี 0 0 0
181 005 โรงเรียนกำจรวิทย์ 14 24 15
182 008 โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา 18 52 33
183 009 โรงเรียนจินดารัตน์ 0 0 0
184 018 โรงเรียนทศธรรม 6 7 7
185 027 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 11 18 15
186 087 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 39 92 41
187 088 โรงเรียนวรกิจพิทยา 7 0 0
188 090 โรงเรียนวรพิทยา 11 23 19
189 193 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 12 39 14
190 198 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 13 26 18
191 207 โรงเรียนอนุบาลเย็นศิระ 0 0 0
192 209 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 19 34 26
193 084 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา 2 6 2
194 215 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 2 1
195 213 โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 6 12 9
196 202 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 8 15 11
197 203 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง 0 0 0
198 211 โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมือง 4 6 5
199 020 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 9 34 17
200 021 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 18 27 25
201 022 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 24 45 33
202 024 โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 5 28 7
203 023 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 18 35 23
รวม 1731 3774 2399
6173

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง โทร 089-082-8306
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]