หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 94 55 63.22% 15 17.24% 9 10.34% 8 9.2% 87
2 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 69 45 65.22% 14 20.29% 6 8.7% 4 5.8% 69
3 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 41 24 60% 8 20% 4 10% 4 10% 40
4 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 39 24 80% 1 3.33% 3 10% 2 6.67% 30
5 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 46 23 60.53% 8 21.05% 1 2.63% 6 15.79% 38
6 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 24 18 81.82% 3 13.64% 0 0% 1 4.55% 22
7 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 27 17 70.83% 2 8.33% 4 16.67% 1 4.17% 24
8 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 50 16 42.11% 7 18.42% 6 15.79% 9 23.68% 38
9 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 35 16 47.06% 6 17.65% 5 14.71% 7 20.59% 34
10 โรงเรียนโคกสำโรง 32 16 61.54% 5 19.23% 2 7.69% 3 11.54% 26
11 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 28 16 69.57% 1 4.35% 2 8.7% 4 17.39% 23
12 โรงเรียนวัดใดใหญ่ 29 12 46.15% 8 30.77% 4 15.38% 2 7.69% 26
13 โรงเรียนวัดหนองเมือง 29 12 46.15% 5 19.23% 5 19.23% 4 15.38% 26
14 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 16 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
15 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
16 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 26 10 41.67% 9 37.5% 3 12.5% 2 8.33% 24
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 19 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
18 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 23 9 40.91% 8 36.36% 0 0% 5 22.73% 22
19 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 26 9 37.5% 6 25% 3 12.5% 6 25% 24
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 35 9 33.33% 5 18.52% 10 37.04% 3 11.11% 27
21 โรงเรียนวัดสะแกราบ 17 9 52.94% 3 17.65% 2 11.76% 3 17.65% 17
22 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 17 9 56.25% 3 18.75% 1 6.25% 3 18.75% 16
23 โรงเรียนพระวรสาร 26 8 33.33% 8 33.33% 6 25% 2 8.33% 24
24 โรงเรียนบ้านโคกตูม 21 8 42.11% 7 36.84% 4 21.05% 0 0% 19
25 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 24 8 33.33% 6 25% 6 25% 4 16.67% 24
26 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 19 8 42.11% 5 26.32% 4 21.05% 2 10.53% 19
27 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 18 8 44.44% 4 22.22% 3 16.67% 3 16.67% 18
28 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 15 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
29 โรงเรียนวัดโป่งแค 22 7 35% 5 25% 1 5% 7 35% 20
30 โรงเรียนวัดโบสถ์ 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
31 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 15 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
32 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 13 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
33 โรงเรียนวัดถนนแค 15 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
34 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 13 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
35 โรงเรียนวัดตะเคียน 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
37 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 19 5 26.32% 5 26.32% 5 26.32% 4 21.05% 19
38 โรงเรียนวรพิทยา 11 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนวัดตองปุ 13 5 38.46% 3 23.08% 5 38.46% 0 0% 13
40 โรงเรียนวัดบางพึ่ง 12 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
41 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 13 5 41.67% 1 8.33% 3 25% 3 25% 12
42 โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
43 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
44 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 18 4 26.67% 7 46.67% 1 6.67% 3 20% 15
45 โรงเรียนบ้านสระเตย 16 4 26.67% 6 40% 4 26.67% 1 6.67% 15
46 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 14 4 28.57% 5 35.71% 2 14.29% 3 21.43% 14
47 โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
48 โรงเรียนกำจรวิทย์ 14 4 28.57% 3 21.43% 5 35.71% 2 14.29% 14
49 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 12 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
50 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านบางลี่ 15 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 5 41.67% 12
52 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 17 4 33.33% 1 8.33% 4 33.33% 3 25% 12
53 โรงเรียนบ้านโป่งยอ 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
54 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 10 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
55 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 8 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
56 โรงเรียนวัดบ้านลาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 14 3 23.08% 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 13
58 โรงเรียนวัดมุจลินท์ 16 3 21.43% 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 14
59 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 13 3 23.08% 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 13
60 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ 12 3 27.27% 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 11
61 โรงเรียนวัดหนองคู(อ.โคกสำโรง) 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนบ้านหนองแก 11 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
63 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 10 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
64 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 9 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนวัดหนองหอย 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
67 โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 9 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
70 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนวัดไผ่แตร 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 7 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
73 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนวัดเขาหนีบ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนวัดอัมพวัน 7 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
77 โรงเรียนวัดบ้านทราย 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
78 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 15 2 15.38% 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 13
79 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 8 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
80 โรงเรียนบ้านหนองแขม 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
81 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 11 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 5 45.45% 11
82 โรงเรียนวัดมะค่า 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
83 โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา 18 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
86 โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
87 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
88 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 6 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
91 โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมือง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
92 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
93 โรงเรียนวัดข่อยใต้ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
94 โรงเรียนบ้านพรมทิน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
95 โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนวัดลาดสาลี่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 9 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 0 0% 8
101 โรงเรียนวัดชีแวะ 7 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 9 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
103 โรงเรียนวัดเกตุ 11 1 11.11% 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 9
104 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
106 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
107 โรงเรียนวัดสำราญ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
108 โรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนวัดสนามไชย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนบ้านดอนดึง 6 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านหัวดง 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
118 โรงเรียนวัดตะลุง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
119 โรงเรียนวัดท้ายลาด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
120 โรงเรียนวัดน้ำจั้น 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
124 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
125 โรงเรียนบ้านดงมะรุม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
126 โรงเรียนวัดหนองคู(อ.บ้านหมี่) 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนวัดคลองเม่า 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนวัดท่าแค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนวัดหนองมน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านหนองนางาม 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
135 โรงเรียนวัดสะพานคง 6 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
136 โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนวัดหนองปลิง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
139 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
140 โรงเรียนวัดดงพลับ 5 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 7 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
142 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
143 โรงเรียนบ้านวังจั่น 6 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
144 โรงเรียนวัดดงน้อย 8 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 5 71.43% 7
145 โรงเรียนวัดดงสวอง 6 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
147 โรงเรียนวัดหนองพิมาน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
148 โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
149 โรงเรียนวัดธรรมิการาม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนวัดยวด 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
152 โรงเรียนวัดใดยาว 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
153 โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
154 โรงเรียนวัดคุ้งนาบุญ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
155 โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
156 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
157 โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 5 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
158 โรงเรียนวัดรัตนาราม 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
159 โรงเรียนบ้านน้ำบ่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
160 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
161 โรงเรียนวรกิจพิทยา 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
162 โรงเรียนทศธรรม 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
163 โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
164 โรงเรียนบ้านหัวบึง 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
165 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
166 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
167 โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง โทร 089-082-8306
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]