หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง ห้องสมุด 22 พ.ย. 2559 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง ห้องประชุม อาคาร1 22 พ.ย. 2559 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง อาคาร2 ห้องจริยะ 22 พ.ย. 2559 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง ห้องอนุบาล 9 พ.ย. 2559 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง ห้องอนุบาล 9 พ.ย. 2559 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง ห้องอนุบาล 9 พ.ย. 2559 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง อาคาร3 ชั้น2 ห้องคอมพิวเตอร์ 9 พ.ย. 2559 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง อาคาร3 ชั้น2 ห้องคอมพิวเตอร์ 9 พ.ย. 2559 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง ศาลาประชาคม 22 พ.ย. 2559 09.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง อาคาร3 ห้อง ป.4 22 พ.ย. 2559 09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง อาคาร3 ห้อง ป.5 22 พ.ย. 2559 09.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง อาคาร3 ห้อง ป.6 22 พ.ย. 2559 09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง อาคาร2 ชั้น2 ห้องคณิตศาสตร์ 9 พ.ย. 2559 09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง อาคาร2 ชั้น2 ห้องจริยะ 9 พ.ย. 2559 09.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง อาคารธรรมานามัย(อยู่หลังอาคาร2) 9 พ.ย. 2559 09.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง อาคารห้องสมุด 9 พ.ย. 2559 09.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง อาคารห้องสมุด 9 พ.ย. 2559 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง โทร 089-082-8306
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]