หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงยิมส์แบดมินตัน ศูนย์สงครามพิเศษ (ติด ร.ร.ทบอ.ค่ายนาราณ์ศึกษา)  
2 โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) นายสติ สุขชาติ  
3 โรงเรียนทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา ว่าที่ ร.ต.สุวิท พึ่งตน  
4 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง นายถาวร คำเที่ยง  
5 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ นายคำลพ ศิริมากร  
6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี นายประทวนนกยูงแดง  
7 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นายเกษม เขียวสอาด  
8 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี นายอาคม เตียประเสริฐ  
9 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) นายสุรวิทย์ เจียมจิตร  
10 โรงเรียนโคกสำโรง นายสุชิน ตุลาทอง  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) นายวิทยา ประชากุล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง โทร 089-082-8306
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]