หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 12 45 23
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 43 104 61
3 005 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 10 29 17
4 013 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 8 13 11
5 095 โรงเรียนบ้านช่องกล้งช่องกรด 7 18 11
6 012 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 4 11 7
7 014 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 26 50 39
8 015 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 28 57 42
9 017 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 0 0 0
10 018 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 2 4 4
11 016 โรงเรียนบ้านท่าว้า 2 6 3
12 019 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 7 12 7
13 021 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 6 7 7
14 020 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 5 17 9
15 022 โรงเรียนบ้านบะลังกา 2 2 2
16 023 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 2 3 2
17 025 โรงเรียนบ้านพยอมงาม 2 2 2
18 026 โรงเรียนบ้านพรหมณี 5 25 10
19 027 โรงเรียนบ้านพุบอน 3 7 5
20 028 โรงเรียนบ้านพุพรหม 8 30 16
21 029 โรงเรียนบ้านพุรวก 1 3 2
22 030 โรงเรียนบ้านยางสูง 13 45 24
23 031 โรงเรียนบ้านรางขาม 5 9 6
24 032 โรงเรียนบ้านรางพยอม 0 0 0
25 034 โรงเรียนบ้านลําอีซู 26 46 38
26 035 โรงเรียนบ้านวังด้ง 18 29 23
27 036 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 4 24 9
28 037 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 8 17 10
29 038 โรงเรียนบ้านสามยอด 19 60 34
30 040 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4 6 6
31 041 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 7 28 17
32 042 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 0 0 0
33 043 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 5 7 7
34 049 โรงเรียนบ้านหนองขอน 28 65 41
35 048 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 7 15 13
36 052 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 2 6 4
37 053 โรงเรียนบ้านหนองจั่น 5 9 6
38 054 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 5 14 8
39 055 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 8 28 14
40 057 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 10 30 19
41 058 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 10 40 17
42 059 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 12 48 21
43 060 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 15 43 26
44 061 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 25 71 45
45 062 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 4 9 7
46 063 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0
47 067 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 16 35 24
48 066 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0
49 068 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 3 3 3
50 069 โรงเรียนบ้านหนองรี 31 94 52
51 070 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 2 4 2
52 073 โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 7 12 8
53 074 โรงเรียนบ้านหนองหมู 0 0 0
54 075 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 1 1
55 076 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 4 9 7
56 077 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 5 6 6
57 050 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 0 0 0
58 051 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 26 64 42
59 056 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 25 63 40
60 045 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 12 36 19
61 044 โรงเรียนบ้านหนองแกใน 2 4 3
62 071 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 24 45 38
63 065 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 7 11 11
64 072 โรงเรียนบ้านหนองโสน 13 24 17
65 079 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 6 14 9
66 078 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 3 6 4
67 046 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 3 10 6
68 047 โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 0 0 0
69 064 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 5 12 8
70 081 โรงเรียนบ้านหลังเขา 25 50 39
71 082 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 3 6 3
72 007 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 2 29 9
73 008 โรงเรียนบ้านเขามุสิ 2 4 3
74 009 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 7 33 16
75 006 โรงเรียนบ้านเขาแดง 3 4 4
76 010 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 21 55 32
77 039 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 16 39 27
78 024 โรงเรียนบ้านโป่งไหม 6 10 10
79 033 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 7 19 13
80 083 โรงเรียนประชาพัฒนา 8 16 8
81 084 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 51 129 85
82 085 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 37 88 51
83 086 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 1 6 3
84 087 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 26 52 39
85 088 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 2 12 2
86 089 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 25 62 39
87 091 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 8 17 12
88 092 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 33 74 49
89 093 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 23 62 37
90 094 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 41 72 55
91 001 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 19 43 32
92 090 โรงเรียนเสรี-สมใจ 2 2 2
93 004 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 17 39 30
94 080 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 19 42 23
รวม 1022 2512 1598
4110

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายเอกลักษณ์ อ่อนสำลี โทร.0863652097 ID Line : labcom
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]