หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 51 44 89.8% 4 8.16% 1 2.04% 0 0% 49
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 43 34 80.95% 5 11.9% 2 4.76% 1 2.38% 42
3 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 41 27 69.23% 5 12.82% 5 12.82% 2 5.13% 39
4 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 37 27 77.14% 4 11.43% 2 5.71% 2 5.71% 35
5 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 33 22 75.86% 7 24.14% 0 0% 0 0% 29
6 โรงเรียนบ้านหนองรี 31 21 67.74% 6 19.35% 3 9.68% 1 3.23% 31
7 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 26 21 80.77% 4 15.38% 1 3.85% 0 0% 26
8 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 26 20 80% 5 20% 0 0% 0 0% 25
9 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 25 20 80% 2 8% 3 12% 0 0% 25
10 โรงเรียนบ้านลําอีซู 26 20 76.92% 2 7.69% 2 7.69% 2 7.69% 26
11 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 25 20 80% 2 8% 2 8% 1 4% 25
12 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 28 19 70.37% 6 22.22% 1 3.7% 1 3.7% 27
13 โรงเรียนบ้านหลังเขา 25 19 76% 5 20% 1 4% 0 0% 25
14 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 26 19 73.08% 4 15.38% 1 3.85% 2 7.69% 26
15 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 25 17 68% 8 32% 0 0% 0 0% 25
16 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 23 17 77.27% 4 18.18% 1 4.55% 0 0% 22
17 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 19 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
18 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 24 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 17 13 76.47% 0 0% 4 23.53% 0 0% 17
20 โรงเรียนบ้านหนองขอน 28 12 50% 12 50% 0 0% 0 0% 24
21 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 21 12 57.14% 7 33.33% 2 9.52% 0 0% 21
22 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 19 12 63.16% 5 26.32% 2 10.53% 0 0% 19
23 โรงเรียนบ้านวังด้ง 18 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
24 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 16 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
25 โรงเรียนบ้านสามยอด 19 12 66.67% 2 11.11% 3 16.67% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 16 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
27 โรงเรียนบ้านยางสูง 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
28 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 10 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
29 โรงเรียนบ้านพุพรหม 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
30 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 15 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
31 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 12 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
32 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
33 โรงเรียนบ้านหนองโสน 13 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 10 7 70% 0 0% 2 20% 1 10% 10
35 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
36 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 12 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
39 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
40 โรงเรียนประชาพัฒนา 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 12 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
44 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านหนองจั่น 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านโป่งไหม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านพรหมณี 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านพุบอน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านรางขาม 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านเขาแดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านบะลังกา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านช่องกล้งช่องกรด 7 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
75 โรงเรียนบ้านท่าว้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านพยอมงาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านหนองแกใน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านเขามุสิ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
82 โรงเรียนบ้านพุรวก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนเสรี-สมใจ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายเอกลักษณ์ อ่อนสำลี โทร.0863652097 ID Line : labcom
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]