สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบ้องตี้ 30 7 2 8 39
2 บ้านห้วยมาลัย 30 3 0 7 33
3 วัดปรังกาสี 30 3 0 4 33
4 บ้านไร่ 28 6 0 6 34
5 บ้านดินโส 28 2 0 3 30
6 อนุบาลสังขละบุรี 26 9 4 3 39
7 บ้านกุยแหย่ 26 5 0 1 31
8 วัดวังก์วิเวการาม 24 1 1 1 26
9 พุทธวิมุติวิทยา 19 3 0 5 22
10 บ้านเกริงกระเวีย 18 10 0 0 28
11 บ้านห้วยเสือ 17 5 2 2 24
12 บ้านวังสิงห์ 16 1 2 7 19
13 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 15 6 3 2 24
14 บ้านทุ่งเสือโทน 15 5 2 0 22
15 บ้านเหมืองสองท่อ 15 4 1 2 20
16 บ้านอูล่อง 12 7 0 1 19
17 ไทรโยคใหญ่ 12 3 1 3 16
18 อนุบาลทองผาภูมิ 12 1 0 0 13
19 บ้านกองม่องทะ 10 0 0 3 10
20 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 9 4 0 3 13
21 บ้านหินแหลม 9 0 0 1 9
22 อนุบาลไทรโยค 8 3 0 1 11
23 บ้านท่าดินแดง 7 3 1 1 11
24 บ้านไร่ป้า 7 1 0 2 8
25 บ้านลิ่นถิ่น 6 2 1 0 9
26 บ้านแก่งจอ 6 0 0 3 6
27 บ้านห้วยกบ 6 0 0 2 6
28 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 6 0 0 2 6
29 บ้านวังโพธิ์ 5 4 2 1 11
30 บ้านประจำไม้ 5 2 0 3 7
31 วัดป่าถ้ำภูเตย 5 2 0 2 7
32 บ้านหนองปลาซิว 5 2 0 1 7
33 บ้านท่าทุ่งนา 5 1 0 0 6
34 สามัคคีธรรมานุสรณ์ 5 0 1 2 6
35 บ้านวังใหญ่ 4 5 0 0 9
36 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 4 2 0 1 6
37 บ้านจันเดย์ 4 1 0 3 5
38 สหคริสเตียนศึกษา 4 1 0 0 5
39 วัดใหม่ดงสัก 4 1 0 0 5
40 บ้านท่ามะเดื่อ 4 0 0 0 4
41 บ้านลุ่มผึ้ง 4 0 0 0 4
42 บ้านถ้ำดาวดึงส์ 4 0 0 0 4
43 บ้านทุ่งก้างย่าง 4 0 0 0 4
44 วัดปากกิเลน 3 2 1 0 6
45 คุรุสภา 3 1 0 2 4
46 บ้านป่าไม้สะพานลาว 3 1 0 0 4
47 บ้านห้วยเขย่ง 3 1 0 0 4
48 บ้านเขาช้าง 3 0 0 0 3
49 เพียงหลวง3(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3 0 0 0 3
50 บ้านแก่งระเบิด 2 3 0 0 5
51 บ้านปากลำปิล็อก 2 2 1 1 5
52 บ้านพุม่วง-พุพง 2 2 0 0 4
53 บ้านใหม่พัฒนา 2 1 1 1 4
54 วัดหินดาด 2 1 0 0 3
55 บ้านห้วยกะทะทอง 2 0 1 0 3
56 บ้านยางขาว 2 0 0 2 2
57 บ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค) 2 0 0 1 2
58 บ้านสารวัตร 2 0 0 1 2
59 หลุงกัง 2 0 0 0 2
60 บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 2 0 0 0 2
61 บ้านซองกาเรีย 2 0 0 0 2
62 บ้านพุองกะ 1 1 0 0 2
63 บ้านดงโคร่ง 1 0 1 0 2
64 บ้านยางโทน 1 0 1 0 2
65 บ้านเสาหงษ์ 1 0 0 2 1
66 วัชรวิชญ์ 1 0 0 1 1
67 บ้านทุ่งเรือโกลน 1 0 0 1 1
68 บ้านวังผาตาด 1 0 0 1 1
69 บ้านหนองเจริญ 1 0 0 0 1
70 บ้านวังกระแจะ 1 0 0 0 1
71 บ้านเขาสามชั้น 0 2 0 2 2
72 บ้านหิดดาด (ไทรโยค) 0 1 1 0 2
73 บ้านพุเตย 0 1 0 0 1
74 บ้านหนองขอน 0 0 1 2 1
75 บ้านนามกุย 0 0 0 2 0
76 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0
รวม 564 134 31 105 729