สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบ้องตี้ 30 7 2 8 39
2 บ้านห้วยมาลัย 30 3 0 7 33
3 วัดปรังกาสี 30 3 0 4 33
4 บ้านดินโส 28 2 0 3 30
5 อนุบาลสังขละบุรี 26 9 4 3 39
6 บ้านกุยแหย่ 26 5 0 1 31
7 วัดวังก์วิเวการาม 24 1 1 1 26
8 บ้านไร่ 19 6 0 6 25
9 พุทธวิมุติวิทยา 19 3 0 5 22
10 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 15 6 3 2 24
11 บ้านทุ่งเสือโทน 15 5 2 0 22
12 บ้านเหมืองสองท่อ 15 4 1 2 20
13 บ้านวังสิงห์ 15 1 1 7 17
14 บ้านเกริงกระเวีย 14 10 0 0 24
15 บ้านห้วยเสือ 13 4 2 2 19
16 บ้านอูล่อง 12 7 0 1 19
17 ไทรโยคใหญ่ 12 3 1 3 16
18 อนุบาลทองผาภูมิ 11 1 0 0 12
19 บ้านกองม่องทะ 10 0 0 3 10
20 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 9 4 0 3 13
21 อนุบาลไทรโยค 8 3 0 1 11
22 บ้านหินแหลม 8 0 0 1 8
23 บ้านท่าดินแดง 7 3 1 1 11
24 บ้านไร่ป้า 7 1 0 2 8
25 บ้านลิ่นถิ่น 6 2 1 0 9
26 บ้านแก่งจอ 6 0 0 3 6
27 บ้านห้วยกบ 6 0 0 2 6
28 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 6 0 0 2 6
29 บ้านวังโพธิ์ 5 4 2 1 11
30 วัดป่าถ้ำภูเตย 5 2 0 2 7
31 บ้านหนองปลาซิว 5 2 0 1 7
32 สามัคคีธรรมานุสรณ์ 5 0 1 2 6
33 บ้านวังใหญ่ 4 5 0 0 9
34 บ้านประจำไม้ 4 2 0 3 6
35 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 4 2 0 1 6
36 สหคริสเตียนศึกษา 4 1 0 0 5
37 วัดใหม่ดงสัก 4 1 0 0 5
38 บ้านลุ่มผึ้ง 4 0 0 0 4
39 บ้านถ้ำดาวดึงส์ 4 0 0 0 4
40 บ้านทุ่งก้างย่าง 4 0 0 0 4
41 วัดปากกิเลน 3 2 1 0 6
42 คุรุสภา 3 1 0 2 4
43 บ้านท่าทุ่งนา 3 1 0 0 4
44 บ้านเขาช้าง 3 0 0 0 3
45 เพียงหลวง3(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3 0 0 0 3
46 บ้านแก่งระเบิด 2 3 0 0 5
47 บ้านปากลำปิล็อก 2 2 1 1 5
48 บ้านพุม่วง-พุพง 2 2 0 0 4
49 บ้านใหม่พัฒนา 2 1 1 1 4
50 บ้านจันเดย์ 2 1 0 2 3
51 วัดหินดาด 2 1 0 0 3
52 บ้านห้วยเขย่ง 2 1 0 0 3
53 บ้านห้วยกะทะทอง 2 0 1 0 3
54 บ้านสารวัตร 2 0 0 1 2
55 หลุงกัง 2 0 0 0 2
56 บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 2 0 0 0 2
57 บ้านซองกาเรีย 2 0 0 0 2
58 บ้านป่าไม้สะพานลาว 1 1 0 0 2
59 บ้านพุองกะ 1 1 0 0 2
60 บ้านดงโคร่ง 1 0 1 0 2
61 บ้านยางโทน 1 0 1 0 2
62 บ้านยางขาว 1 0 0 2 1
63 บ้านเสาหงษ์ 1 0 0 2 1
64 วัชรวิชญ์ 1 0 0 1 1
65 บ้านทุ่งเรือโกลน 1 0 0 1 1
66 บ้านวังผาตาด 1 0 0 1 1
67 บ้านหนองเจริญ 1 0 0 0 1
68 บ้านท่ามะเดื่อ 1 0 0 0 1
69 บ้านวังกระแจะ 1 0 0 0 1
70 บ้านเขาสามชั้น 0 2 0 2 2
71 บ้านหิดดาด (ไทรโยค) 0 1 1 0 2
72 บ้านพุเตย 0 1 0 0 1
73 บ้านหนองขอน 0 0 1 2 1
74 บ้านนามกุย 0 0 0 2 0
75 บ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค) 0 0 0 1 0
76 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0
รวม 530 133 30 104 797