หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคุรุสภา 6 31 12
2 002 โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 8 12 8
3 004 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 14 42 21
4 005 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 32 63 42
5 013 โรงเรียนบ้านจันเดย์ 8 21 13
6 014 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 0 0 0
7 016 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 4 4 4
8 015 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 2 3 3
9 017 โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 4 6 4
10 018 โรงเรียนบ้านดินโส 34 66 52
11 019 โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 4 10 7
12 025 โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 4 8 5
13 026 โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน 2 2 2
14 027 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 23 55 36
15 020 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 12 33 20
16 021 โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ 0 0 0
17 022 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 6 10 9
18 024 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 5 23 8
19 023 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค) 3 4 3
20 028 โรงเรียนบ้านนามกุย 2 4 2
21 029 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 57 148 76
22 030 โรงเรียนบ้านประจำไม้ 11 21 15
23 031 โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก 6 11 6
24 032 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 4 6 6
25 034 โรงเรียนบ้านพุปลู 0 0 0
26 035 โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 4 10 7
27 036 โรงเรียนบ้านพุองกะ 2 3 3
28 033 โรงเรียนบ้านพุเตย 1 1 1
29 037 โรงเรียนบ้านยางขาว 5 9 6
30 038 โรงเรียนบ้านยางโทน 2 5 2
31 041 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 13 18 9
32 042 โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 4 5 5
33 043 โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 1 1 1
34 044 โรงเรียนบ้านวังผาตาด 3 3 3
35 046 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 28 45 33
36 045 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 12 20 13
37 047 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 9 21 11
38 048 โรงเรียนบ้านสารวัตร 3 7 4
39 050 โรงเรียนบ้านหนองขอน 4 9 5
40 052 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 3 1
41 053 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 10 17 11
42 051 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 1 3 2
43 059 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 0 0 0
44 060 โรงเรียนบ้านหิดดาด (ไทรโยค) 2 2 2
45 061 โรงเรียนบ้านหินดาด 0 0 0
46 062 โรงเรียนบ้านหินแหลม 10 22 14
47 054 โรงเรียนบ้านห้วยกบ 9 29 14
48 055 โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 3 5 3
49 057 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 40 107 67
50 056 โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 4 9 5
51 058 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 28 73 47
52 065 โรงเรียนบ้านอูล่อง 20 42 27
53 006 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 29 78 49
54 010 โรงเรียนบ้านเขาช้าง 3 7 3
55 011 โรงเรียนบ้านเขาพัง 0 0 0
56 012 โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 5 9 5
57 049 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 3 10 4
58 063 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 25 57 38
59 007 โรงเรียนบ้านแก่งจอ 10 21 11
60 008 โรงเรียนบ้านแก่งประลอม 0 0 0
61 009 โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 5 6 5
62 064 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 5 13 9
63 040 โรงเรียนบ้านไร่ 43 92 51
64 039 โรงเรียนบ้านไร่ป้า 12 23 14
65 066 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 30 62 40
66 069 โรงเรียนวัดปรังกาสี 38 69 48
67 070 โรงเรียนวัดปากกิเลน 6 12 9
68 071 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 9 15 11
69 072 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 28 88 50
70 073 โรงเรียนวัดหินดาด 5 11 7
71 074 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 5 12 10
72 077 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 30 71 46
73 076 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 17 28 17
74 075 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 0 0 0
75 084 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 7 9 8
76 078 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 5 73 14
77 079 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 8 19 11
78 080 โรงเรียนหลุงกัง 2 2 2
79 081 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 13 71 32
80 083 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 43 104 64
81 082 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 12 21 14
82 067 โรงเรียนเพียงหลวง3(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3 9 5
83 003 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 19 61 31
84 068 โรงเรียนวัชรวิชญ์ 2 7 2
รวม 892 2112 1260
3372

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวัธนพัทธ์ อยู่เย็น โทร.087-0155082
นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสง โทร.093-3216522
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]