หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 57 30 63.83% 7 14.89% 2 4.26% 8 17.02% 47
2 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 40 30 75% 3 7.5% 0 0% 7 17.5% 40
3 โรงเรียนวัดปรังกาสี 38 30 81.08% 3 8.11% 0 0% 4 10.81% 37
4 โรงเรียนบ้านไร่ 43 28 70% 6 15% 0 0% 6 15% 40
5 โรงเรียนบ้านดินโส 34 28 84.85% 2 6.06% 0 0% 3 9.09% 33
6 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 43 26 61.9% 9 21.43% 4 9.52% 3 7.14% 42
7 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 32 26 81.25% 5 15.63% 0 0% 1 3.13% 32
8 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 28 24 88.89% 1 3.7% 1 3.7% 1 3.7% 27
9 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 30 19 70.37% 3 11.11% 0 0% 5 18.52% 27
10 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 29 18 64.29% 10 35.71% 0 0% 0 0% 28
11 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 28 17 65.38% 5 19.23% 2 7.69% 2 7.69% 26
12 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 28 16 61.54% 1 3.85% 2 7.69% 7 26.92% 26
13 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 30 15 57.69% 6 23.08% 3 11.54% 2 7.69% 26
14 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 23 15 68.18% 5 22.73% 2 9.09% 0 0% 22
15 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 25 15 68.18% 4 18.18% 1 4.55% 2 9.09% 22
16 โรงเรียนบ้านอูล่อง 20 12 60% 7 35% 0 0% 1 5% 20
17 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 19 12 63.16% 3 15.79% 1 5.26% 3 15.79% 19
18 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
19 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 14 10 76.92% 0 0% 0 0% 3 23.08% 13
20 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 17 9 56.25% 4 25% 0 0% 3 18.75% 16
21 โรงเรียนบ้านหินแหลม 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
22 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
24 โรงเรียนบ้านไร่ป้า 12 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
25 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 13 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
26 โรงเรียนบ้านแก่งจอ 10 6 66.67% 0 0% 0 0% 3 33.33% 9
27 โรงเรียนบ้านห้วยกบ 9 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
28 โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
29 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
30 โรงเรียนบ้านประจำไม้ 11 5 50% 2 20% 0 0% 3 30% 10
31 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
32 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 10 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
33 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 8 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
35 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
37 โรงเรียนบ้านจันเดย์ 8 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
38 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
39 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
41 โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนวัดปากกิเลน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
45 โรงเรียนคุรุสภา 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
46 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนบ้านเขาช้าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนเพียงหลวง3(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
52 โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
54 โรงเรียนวัดหินดาด 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านยางขาว 5 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
57 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ (ไทรโยค) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
58 โรงเรียนบ้านสารวัตร 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
59 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนหลุงกัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนบ้านพุองกะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
64 โรงเรียนบ้านยางโทน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
66 โรงเรียนบ้านวังผาตาด 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
67 โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
68 โรงเรียนวัชรวิชญ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
69 โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 5 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
72 โรงเรียนบ้านหิดดาด (ไทรโยค) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านพุเตย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านหนองขอน 4 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
75 โรงเรียนบ้านนามกุย 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
76 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวัธนพัทธ์ อยู่เย็น โทร.087-0155082
นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสง โทร.093-3216522
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]