สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบ่อระแหง 10 6 4 20 17 8 5 6 30
2 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 10 1 2 13 15 4 6 1 25
3 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 9 4 1 14 18 5 2 6 25
4 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 8 5 3 16 17 16 10 7 43
5 วัดพระแท่นดงรัง 7 2 3 12 17 8 3 8 28
6 วัดสำนักคร้อ 6 5 2 13 12 4 3 2 19
7 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 6 3 4 13 16 8 9 8 33
8 อนุชนศึกษา 5 9 2 16 12 18 6 3 36
9 บ้านท่ามะกา 5 7 3 15 23 19 6 4 48
10 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 5 7 2 14 17 11 4 5 32
11 วัดตะคร้ำเอน 5 5 3 13 14 10 3 9 27
12 วัดทุ่งสมอ 5 1 1 7 10 4 3 7 17
13 วัดเบญพาด 4 7 2 13 18 6 3 0 27
14 วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 4 4 2 10 9 2 1 1 12
15 บ้านเขากรวด 4 4 1 9 12 4 4 3 20
16 บ้านบึงวิทยา 4 2 2 8 9 2 2 1 13
17 วัดพังตรุ 4 2 1 7 8 8 2 0 18
18 บ้านทุ่งประทุน 4 1 1 6 6 4 3 1 13
19 บ้านหลุมหิน 4 0 4 8 9 3 3 5 15
20 วัดดอนแสลบ 3 4 2 9 8 4 4 8 16
21 วัดเขารักษ์ 3 1 3 7 5 3 5 3 13
22 บ้านวังไผ่ 2 3 1 6 5 4 4 3 13
23 บ้านหนองลาน 2 2 0 4 7 2 3 3 12
24 ราชประชานุเคราะห์ 45 2 1 2 5 5 6 3 4 14
25 วัดสระลงเรือ 2 0 2 4 6 1 8 8 15
26 บ้านตลุงใต้ 1 4 5 10 10 9 3 3 22
27 วัดคร้อพนัน 1 3 3 7 4 10 8 4 22
28 วัดเขาสะพายแร้ง 1 3 2 6 5 2 5 3 12
29 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 1 3 1 5 9 5 4 2 18
30 อนุบาลห้วยกระเจา 1 2 5 8 4 11 4 5 19
31 บ้านทัพพระยา 1 2 3 6 11 9 3 6 23
32 วัดหนองโรง 1 2 0 3 7 4 2 0 13
33 วัดห้วยสะพาน 1 2 0 3 4 4 3 3 11
34 บ้านหนองกรด 1 1 2 4 6 0 3 4 9
35 วัดดอนเจดีย์ 1 1 2 4 5 5 3 5 13
36 วัดสาลวนาราม 1 1 1 3 4 4 2 4 10
37 บ้านบ่อหว้า 1 1 0 2 4 0 1 0 5
38 วัดหนองปลิง 1 1 0 2 3 9 2 3 14
39 ศิริวิทยานุบาล 1 0 4 5 5 2 0 1 7
40 บ้านโป่งกูป 1 0 1 2 4 3 1 2 8
41 บ้านหนองตายอด 1 0 1 2 3 2 4 3 9
42 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 1 0 1 2 2 0 0 3 2
43 วัดสนามแย้ 1 0 0 1 4 2 1 1 7
44 วัดหนองไม้แก่น 1 0 0 1 3 2 6 1 11
45 ทิพย์พิทยา 1 0 0 1 3 2 2 0 7
46 วัดดอนชะเอม 1 0 0 1 2 2 2 0 6
47 บ้านหนองเจริญสุข 1 0 0 1 2 2 0 1 4
48 วัดห้วยตะเคียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 วัดหนองลาน 0 4 1 5 3 4 2 0 9
50 บ้านดอนมะขาม 0 3 2 5 7 4 3 2 14
51 บ้านสระลุมพุก 0 3 2 5 6 6 3 1 15
52 ประชาวิทยาคาร 0 3 2 5 6 2 2 5 10
53 บ้านกระเจา 0 3 1 4 5 1 0 2 6
54 วัดเขาใหญ่ 0 2 0 2 4 7 4 3 15
55 บ้านห้วยยาง 0 1 2 3 3 5 2 1 10
56 วัดใหม่เจริญผล 0 1 2 3 3 3 1 0 7
57 บ้านอุโลกสี่หมื่น 0 1 1 2 3 1 1 5 5
58 วัดบ้านน้อย 0 1 0 1 2 3 1 2 6
59 บ้านสระจันทอง 0 1 0 1 1 3 3 2 7
60 บ้านดอนรัก 0 1 0 1 0 1 1 1 2
61 บ้านซ่อง 0 0 2 2 2 1 4 2 7
62 บ้านดอนสระ 0 0 2 2 0 3 2 3 5
63 วัดดอนขมิ้น 0 0 1 1 4 0 1 0 5
64 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 0 0 1 1 2 2 0 0 4
65 บ้านวังรัก 0 0 1 1 1 1 3 0 5
66 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 0 0 1 1 1 1 2 1 4
67 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 1 1 1 1 0 2 2
68 บ้านนาใหม่ 0 0 1 1 1 0 4 2 5
69 บ้านโคราช 0 0 1 1 0 4 0 3 4
70 บ้านหนองตาแพ่ง 0 0 1 1 0 2 2 1 4
71 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 0 0 0 0 3 4 4 1 11
72 บ้านเขาศาลา 0 0 0 0 3 2 0 0 5
73 บ้านไผ่สี 0 0 0 0 2 1 0 3 3
74 บ้านหนองจอก 0 0 0 0 1 3 3 0 7
75 บ้านดอนตาลเสี้ยน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
76 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 0 0 0 0 1 2 1 2 4
77 บ้านอ่างหิน 0 0 0 0 1 2 1 1 4
78 บ้านไพรงาม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
79 วัดทุ่งมะกรูด 0 0 0 0 1 2 0 3 3
80 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
81 วัดเขาสามสิบหาบ 0 0 0 0 1 0 1 7 2
82 บ้านหนองตาคง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
83 วัดท่ากระทุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 วัดกระต่ายเต้น 0 0 0 0 0 6 1 0 7
85 บ้านเขาช่อง 0 0 0 0 0 4 2 2 6
86 บ้านจันทร์ลาดวิทยา 0 0 0 0 0 4 0 3 4
87 เมตตาจิตต 0 0 0 0 0 3 5 2 8
88 บ้านห้วยด้วน 0 0 0 0 0 3 2 1 5
89 วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 3 1 5 4
90 บ้านพนมนาง 0 0 0 0 0 2 5 3 7
91 บ้านดอนเตาอิฐ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
92 บ้านหนองขุย 0 0 0 0 0 1 5 0 6
93 บ้านหนองนางเลิ้ง 0 0 0 0 0 1 4 4 5
94 วัดบ้านทวน 0 0 0 0 0 1 3 2 4
95 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
96 บ้านทุ่งมังกะหร่า 0 0 0 0 0 1 1 1 2
97 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
98 บ้านรางยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 วัดนาพระยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
100 บ้านชายธูป 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 วัดเขาตะพั้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 146 136 109 391 473 363 250 242 1,086