สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่ามะกา 12 7 3 22 28 22 6 4 56
2 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 10 8 4 22 21 18 10 7 49
3 บ้านบ่อระแหง 10 6 4 20 17 8 5 6 30
4 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 10 1 2 13 15 4 6 1 25
5 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 9 4 1 14 18 5 2 6 25
6 วัดพระแท่นดงรัง 7 2 3 12 17 8 3 8 28
7 วัดเบญพาด 6 10 2 18 22 7 3 0 32
8 วัดสำนักคร้อ 6 5 2 13 12 4 3 2 19
9 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 6 3 4 13 16 8 9 8 33
10 อนุชนศึกษา 5 9 2 16 12 18 6 3 36
11 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 5 7 2 14 17 11 4 5 32
12 วัดตะคร้ำเอน 5 5 3 13 14 10 3 9 27
13 วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 5 4 2 11 10 2 1 1 13
14 ราชประชานุเคราะห์ 45 5 2 3 10 9 6 4 4 19
15 บ้านทุ่งประทุน 5 2 1 8 8 5 3 1 16
16 วัดทุ่งสมอ 5 1 1 7 10 4 3 7 17
17 บ้านเขากรวด 4 4 1 9 12 4 4 3 20
18 บ้านบึงวิทยา 4 2 2 8 9 2 2 1 13
19 วัดพังตรุ 4 2 1 7 8 8 2 0 18
20 บ้านหลุมหิน 4 0 4 8 9 3 3 5 15
21 วัดดอนแสลบ 3 4 3 10 9 4 4 8 17
22 วัดเขารักษ์ 3 1 3 7 5 3 5 3 13
23 บ้านวังไผ่ 2 3 1 6 5 4 4 3 13
24 บ้านหนองลาน 2 2 0 4 7 2 3 3 12
25 วัดสระลงเรือ 2 0 2 4 6 1 8 8 15
26 ทิพย์พิทยา 2 0 0 2 4 2 2 0 8
27 บ้านตลุงใต้ 1 4 5 10 10 9 3 3 22
28 บ้านทัพพระยา 1 3 3 7 11 9 4 6 24
29 วัดคร้อพนัน 1 3 3 7 4 10 8 4 22
30 วัดเขาสะพายแร้ง 1 3 2 6 5 2 5 3 12
31 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 1 3 1 5 9 5 4 2 18
32 อนุบาลห้วยกระเจา 1 2 5 8 4 11 4 5 19
33 วัดหนองโรง 1 2 0 3 7 4 2 0 13
34 วัดห้วยสะพาน 1 2 0 3 4 4 3 3 11
35 บ้านหนองกรด 1 1 2 4 6 0 3 4 9
36 วัดดอนเจดีย์ 1 1 2 4 5 5 3 5 13
37 วัดสาลวนาราม 1 1 1 3 4 4 2 4 10
38 บ้านบ่อหว้า 1 1 0 2 4 0 1 0 5
39 วัดหนองปลิง 1 1 0 2 3 9 2 3 14
40 ศิริวิทยานุบาล 1 0 4 5 5 2 0 1 7
41 บ้านโป่งกูป 1 0 1 2 4 3 1 2 8
42 บ้านหนองตายอด 1 0 1 2 3 2 4 3 9
43 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 1 0 1 2 2 0 0 3 2
44 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1 0 0 1 4 4 4 1 12
45 วัดสนามแย้ 1 0 0 1 4 2 1 1 7
46 วัดหนองไม้แก่น 1 0 0 1 3 2 6 1 11
47 วัดดอนชะเอม 1 0 0 1 2 2 2 0 6
48 บ้านหนองเจริญสุข 1 0 0 1 2 2 0 1 4
49 วัดห้วยตะเคียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 วัดหนองลาน 0 4 1 5 3 4 2 0 9
51 บ้านดอนมะขาม 0 3 2 5 7 4 3 2 14
52 บ้านสระลุมพุก 0 3 2 5 6 6 3 1 15
53 ประชาวิทยาคาร 0 3 2 5 6 2 2 5 10
54 บ้านกระเจา 0 3 1 4 5 1 0 2 6
55 วัดเขาใหญ่ 0 2 0 2 4 7 4 3 15
56 บ้านห้วยยาง 0 1 2 3 3 5 2 1 10
57 วัดใหม่เจริญผล 0 1 2 3 3 3 1 0 7
58 บ้านอุโลกสี่หมื่น 0 1 1 2 3 1 1 5 5
59 วัดบ้านน้อย 0 1 0 1 2 3 1 2 6
60 บ้านสระจันทอง 0 1 0 1 1 3 3 2 7
61 บ้านดอนรัก 0 1 0 1 0 1 1 1 2
62 บ้านซ่อง 0 0 2 2 2 1 4 2 7
63 บ้านดอนสระ 0 0 2 2 0 3 2 3 5
64 วัดดอนขมิ้น 0 0 1 1 4 0 1 0 5
65 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 0 0 1 1 2 2 0 0 4
66 บ้านวังรัก 0 0 1 1 1 1 3 0 5
67 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 0 0 1 1 1 1 2 1 4
68 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 1 1 1 1 0 2 2
69 บ้านนาใหม่ 0 0 1 1 1 0 4 2 5
70 บ้านโคราช 0 0 1 1 0 4 0 3 4
71 บ้านหนองตาแพ่ง 0 0 1 1 0 2 2 1 4
72 บ้านเขาศาลา 0 0 0 0 3 2 0 0 5
73 บ้านไผ่สี 0 0 0 0 2 1 0 3 3
74 บ้านหนองจอก 0 0 0 0 1 3 3 0 7
75 บ้านดอนตาลเสี้ยน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
76 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 0 0 0 0 1 2 1 2 4
77 บ้านอ่างหิน 0 0 0 0 1 2 1 1 4
78 บ้านไพรงาม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
79 วัดทุ่งมะกรูด 0 0 0 0 1 2 0 3 3
80 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
81 วัดเขาสามสิบหาบ 0 0 0 0 1 0 1 7 2
82 บ้านหนองตาคง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
83 วัดท่ากระทุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 วัดกระต่ายเต้น 0 0 0 0 0 6 1 0 7
85 บ้านเขาช่อง 0 0 0 0 0 4 2 2 6
86 บ้านจันทร์ลาดวิทยา 0 0 0 0 0 4 0 3 4
87 เมตตาจิตต 0 0 0 0 0 3 5 2 8
88 บ้านห้วยด้วน 0 0 0 0 0 3 2 1 5
89 วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 3 1 5 4
90 บ้านพนมนาง 0 0 0 0 0 2 5 3 7
91 บ้านดอนเตาอิฐ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
92 บ้านหนองขุย 0 0 0 0 0 1 5 0 6
93 บ้านหนองนางเลิ้ง 0 0 0 0 0 1 4 4 5
94 วัดบ้านทวน 0 0 0 0 0 1 3 2 4
95 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
96 บ้านทุ่งมังกะหร่า 0 0 0 0 0 1 1 1 2
97 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
98 บ้านรางยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 วัดนาพระยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
100 บ้านชายธูป 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 วัดเขาตะพั้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 164 145 112 421 496 370 252 242 1,118