สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่ามะกา 23 19 6 4 48
2 วัดเบญพาด 18 6 3 0 27
3 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 18 5 2 6 25
4 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 17 16 10 7 43
5 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 17 11 4 5 32
6 บ้านบ่อระแหง 17 8 5 6 30
7 วัดพระแท่นดงรัง 17 8 3 8 28
8 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 16 8 9 8 33
9 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 15 4 6 1 25
10 วัดตะคร้ำเอน 14 10 3 9 27
11 อนุชนศึกษา 12 18 6 3 36
12 บ้านเขากรวด 12 4 4 3 20
13 วัดสำนักคร้อ 12 4 3 2 19
14 บ้านทัพพระยา 11 9 3 6 23
15 บ้านตลุงใต้ 10 9 3 3 22
16 วัดทุ่งสมอ 10 4 3 7 17
17 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 9 5 4 2 18
18 บ้านหลุมหิน 9 3 3 5 15
19 บ้านบึงวิทยา 9 2 2 1 13
20 วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 9 2 1 1 12
21 วัดพังตรุ 8 8 2 0 18
22 วัดดอนแสลบ 8 4 4 8 16
23 บ้านดอนมะขาม 7 4 3 2 14
24 วัดหนองโรง 7 4 2 0 13
25 บ้านหนองลาน 7 2 3 3 12
26 บ้านสระลุมพุก 6 6 3 1 15
27 บ้านทุ่งประทุน 6 4 3 1 13
28 ประชาวิทยาคาร 6 2 2 5 10
29 วัดสระลงเรือ 6 1 8 8 15
30 บ้านหนองกรด 6 0 3 4 9
31 ราชประชานุเคราะห์ 45 5 6 3 4 14
32 วัดดอนเจดีย์ 5 5 3 5 13
33 บ้านวังไผ่ 5 4 4 3 13
34 วัดเขารักษ์ 5 3 5 3 13
35 วัดเขาสะพายแร้ง 5 2 5 3 12
36 ศิริวิทยานุบาล 5 2 0 1 7
37 บ้านกระเจา 5 1 0 2 6
38 อนุบาลห้วยกระเจา 4 11 4 5 19
39 วัดคร้อพนัน 4 10 8 4 22
40 วัดเขาใหญ่ 4 7 4 3 15
41 วัดห้วยสะพาน 4 4 3 3 11
42 วัดสาลวนาราม 4 4 2 4 10
43 บ้านโป่งกูป 4 3 1 2 8
44 วัดสนามแย้ 4 2 1 1 7
45 บ้านบ่อหว้า 4 0 1 0 5
46 วัดดอนขมิ้น 4 0 1 0 5
47 วัดหนองปลิง 3 9 2 3 14
48 บ้านห้วยยาง 3 5 2 1 10
49 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 3 4 4 1 11
50 วัดหนองลาน 3 4 2 0 9
51 วัดใหม่เจริญผล 3 3 1 0 7
52 วัดหนองไม้แก่น 3 2 6 1 11
53 บ้านหนองตายอด 3 2 4 3 9
54 ทิพย์พิทยา 3 2 2 0 7
55 บ้านเขาศาลา 3 2 0 0 5
56 บ้านอุโลกสี่หมื่น 3 1 1 5 5
57 วัดบ้านน้อย 2 3 1 2 6
58 วัดดอนชะเอม 2 2 2 0 6
59 บ้านหนองเจริญสุข 2 2 0 1 4
60 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 2 2 0 0 4
61 บ้านซ่อง 2 1 4 2 7
62 บ้านไผ่สี 2 1 0 3 3
63 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 2 0 0 3 2
64 บ้านสระจันทอง 1 3 3 2 7
65 บ้านหนองจอก 1 3 3 0 7
66 บ้านดอนตาลเสี้ยน 1 2 2 0 5
67 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1 2 1 2 4
68 บ้านอ่างหิน 1 2 1 1 4
69 บ้านไพรงาม 1 2 1 0 4
70 วัดทุ่งมะกรูด 1 2 0 3 3
71 บ้านวังรัก 1 1 3 0 5
72 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 1 1 2 1 4
73 บ้านห้วยลึก 1 1 1 0 3
74 บ้านหนองโพธิ์ 1 1 0 2 2
75 บ้านนาใหม่ 1 0 4 2 5
76 วัดเขาสามสิบหาบ 1 0 1 7 2
77 วัดห้วยตะเคียน 1 0 0 0 1
78 บ้านหนองตาคง 1 0 0 0 1
79 วัดท่ากระทุ่ม 1 0 0 0 1
80 วัดกระต่ายเต้น 0 6 1 0 7
81 บ้านเขาช่อง 0 4 2 2 6
82 บ้านโคราช 0 4 0 3 4
83 บ้านจันทร์ลาดวิทยา 0 4 0 3 4
84 เมตตาจิตต 0 3 5 2 8
85 บ้านดอนสระ 0 3 2 3 5
86 บ้านห้วยด้วน 0 3 2 1 5
87 วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 0 3 1 5 4
88 บ้านพนมนาง 0 2 5 3 7
89 บ้านหนองตาแพ่ง 0 2 2 1 4
90 บ้านดอนเตาอิฐ 0 2 0 0 2
91 บ้านหนองขุย 0 1 5 0 6
92 บ้านหนองนางเลิ้ง 0 1 4 4 5
93 วัดบ้านทวน 0 1 3 2 4
94 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 0 1 1 2 2
95 บ้านดอนรัก 0 1 1 1 2
96 บ้านทุ่งมังกะหร่า 0 1 1 1 2
97 บ้านหนองหิน 0 1 0 1 1
98 บ้านรางยอม 0 1 0 0 1
99 วัดนาพระยา 0 0 1 1 1
100 บ้านชายธูป 0 0 0 0 0
101 วัดเขาตะพั้น 0 0 0 0 0
รวม 473 363 250 242 1,328