หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 64 28 46.67% 22 36.67% 6 10% 4 6.67% 60
2 โรงเรียนวัดเบญพาด 39 22 68.75% 7 21.88% 3 9.38% 0 0% 32
3 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 58 21 37.5% 18 32.14% 10 17.86% 7 12.5% 56
4 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 33 18 58.06% 5 16.13% 2 6.45% 6 19.35% 31
5 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 38 17 45.95% 11 29.73% 4 10.81% 5 13.51% 37
6 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 38 17 47.22% 8 22.22% 5 13.89% 6 16.67% 36
7 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 37 17 47.22% 8 22.22% 3 8.33% 8 22.22% 36
8 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 44 16 39.02% 8 19.51% 9 21.95% 8 19.51% 41
9 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 26 15 57.69% 4 15.38% 6 23.08% 1 3.85% 26
10 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 38 14 38.89% 10 27.78% 3 8.33% 9 25% 36
11 โรงเรียนอนุชนศึกษา 39 12 30.77% 18 46.15% 6 15.38% 3 7.69% 39
12 โรงเรียนบ้านเขากรวด 24 12 52.17% 4 17.39% 4 17.39% 3 13.04% 23
13 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 23 12 57.14% 4 19.05% 3 14.29% 2 9.52% 21
14 โรงเรียนบ้านทัพพระยา 30 11 36.67% 9 30% 4 13.33% 6 20% 30
15 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 29 10 40% 9 36% 3 12% 3 12% 25
16 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 24 10 41.67% 4 16.67% 3 12.5% 7 29.17% 24
17 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 27 9 39.13% 6 26.09% 4 17.39% 4 17.39% 23
19 โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 22 9 45% 5 25% 4 20% 2 10% 20
20 โรงเรียนวัดดอนแสลบ 26 9 36% 4 16% 4 16% 8 32% 25
21 โรงเรียนบ้านหลุมหิน 20 9 45% 3 15% 3 15% 5 25% 20
22 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 14 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
23 โรงเรียนวัดพังตรุ 18 8 44.44% 8 44.44% 2 11.11% 0 0% 18
24 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 17 8 47.06% 5 29.41% 3 17.65% 1 5.88% 17
25 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 18 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 2 12.5% 16
26 โรงเรียนวัดหนองโรง 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
27 โรงเรียนบ้านหนองลาน 15 7 46.67% 2 13.33% 3 20% 3 20% 15
28 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 17 6 37.5% 6 37.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
29 โรงเรียนประชาวิทยาคาร 15 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 5 33.33% 15
30 โรงเรียนวัดสระลงเรือ 27 6 26.09% 1 4.35% 8 34.78% 8 34.78% 23
31 โรงเรียนบ้านหนองกรด 13 6 46.15% 0 0% 3 23.08% 4 30.77% 13
32 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 28 5 27.78% 5 27.78% 3 16.67% 5 27.78% 18
33 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 17 5 31.25% 4 25% 4 25% 3 18.75% 16
34 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 19 5 31.25% 3 18.75% 5 31.25% 3 18.75% 16
35 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 15 5 33.33% 2 13.33% 5 33.33% 3 20% 15
36 โรงเรียนศิริวิทยานุบาล 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
37 โรงเรียนบ้านกระเจา 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
38 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 25 4 16.67% 11 45.83% 4 16.67% 5 20.83% 24
39 โรงเรียนวัดคร้อพนัน 34 4 15.38% 10 38.46% 8 30.77% 4 15.38% 26
40 โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 19 4 22.22% 7 38.89% 4 22.22% 3 16.67% 18
41 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 14 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
42 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 14 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 3 21.43% 14
43 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 16 4 28.57% 4 28.57% 2 14.29% 4 28.57% 14
44 โรงเรียนบ้านโป่งกูป 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
45 โรงเรียนทิพย์พิทยา 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
46 โรงเรียนวัดสนามแย้ 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
48 โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
49 โรงเรียนวัดหนองปลิง 17 3 17.65% 9 52.94% 2 11.76% 3 17.65% 17
50 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 12 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
51 โรงเรียนวัดหนองลาน 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
52 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
53 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 12 3 25% 2 16.67% 6 50% 1 8.33% 12
54 โรงเรียนบ้านหนองตายอด 14 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 3 25% 12
55 โรงเรียนบ้านเขาศาลา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 10 3 30% 1 10% 1 10% 5 50% 10
57 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 9 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
58 โรงเรียนวัดดอนชะเอม 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
60 โรงเรียนวัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านซ่อง 9 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 9
62 โรงเรียนบ้านไผ่สี 7 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
63 โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
64 โรงเรียนบ้านสระจันทอง 9 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
65 โรงเรียนบ้านหนองจอก 8 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
67 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 10 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
68 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
69 โรงเรียนบ้านไพรงาม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 6 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
71 โรงเรียนบ้านวังรัก 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
72 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
73 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
75 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 7 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 7
76 โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 13 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 7 77.78% 9
77 โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 7 0 0% 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านเขาช่อง 8 0 0% 4 50% 2 25% 2 25% 8
82 โรงเรียนบ้านโคราช 8 0 0% 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 7
83 โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 7 0 0% 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 7
84 โรงเรียนเมตตาจิตต 10 0 0% 3 30% 5 50% 2 20% 10
85 โรงเรียนบ้านดอนสระ 8 0 0% 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 8
86 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 6 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
87 โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 9 0 0% 3 33.33% 1 11.11% 5 55.56% 9
88 โรงเรียนบ้านพนมนาง 10 0 0% 2 20% 5 50% 3 30% 10
89 โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
90 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านหนองขุย 7 0 0% 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 10 0 0% 1 11.11% 4 44.44% 4 44.44% 9
93 โรงเรียนวัดบ้านทวน 8 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
94 โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 7 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
95 โรงเรียนบ้านดอนรัก 5 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
96 โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
97 โรงเรียนบ้านหนองหิน 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
98 โรงเรียนบ้านรางยอม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดนาพระยา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
100 โรงเรียนบ้านชายธูป 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
101 โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 1.นางสาวธิติยา อ่อนวิมล โทร.089-3786676 2. นายเจษฎา ตันธนะ โทร.086-6635056
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]