หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ 2 3 2
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 15 49 27
3 006 โรงเรียนดิศกุล 18 37 27
4 007 โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 1 3 2
5 008 โรงเรียนตลาดสำรอง 13 24 15
6 010 โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 1 3 1
7 016 โรงเรียนบ้านกลอนโด 1 1 1
8 022 โรงเรียนบ้านจันอุย 9 21 14
9 024 โรงเรียนบ้านช่องกระทิง 0 0 0
10 025 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 26 54 35
11 026 โรงเรียนบ้านดงยาง 3 6 3
12 027 โรงเรียนบ้านดงเสลา 9 18 14
13 028 โรงเรียนบ้านดอนคราม 1 3 1
14 030 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 2 5 4
15 029 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 12 22 14
16 031 โรงเรียนบ้านถ้ำ 1 2 2
17 032 โรงเรียนบ้านทับศิลา 0 0 0
18 046 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 13 30 20
19 044 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 10 17 15
20 045 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 6 11 8
21 047 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 19 33 26
22 048 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 2 1
23 049 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 4 4 4
24 033 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 23 34 30
25 036 โรงเรียนบ้านท่าพุ 6 14 7
26 037 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 1 3 2
27 038 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 8 15 9
28 039 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 0 0 0
29 041 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 2 5 2
30 043 โรงเรียนบ้านท่าหวี 7 10 9
31 042 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1 1 1
32 040 โรงเรียนบ้านท่าแย้ 5 10 7
33 034 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 2 4 3
34 035 โรงเรียนบ้านท่าโป๊ะ 0 0 0
35 051 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 21 27 23
36 052 โรงเรียนบ้านนาสวน 41 83 63
37 053 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 9 17 9
38 054 โรงเรียนบ้านน้ำมุด 8 11 8
39 056 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 12 25 20
40 057 โรงเรียนบ้านปากนาสวน 18 55 30
41 060 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 8 15 11
42 061 โรงเรียนบ้านพุประดู่ 6 17 10
43 062 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 25 44 32
44 063 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 5 8 5
45 064 โรงเรียนบ้านรางจิก 4 23 8
46 065 โรงเรียนบ้านรางสะเดา 5 15 6
47 066 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 6 9 6
48 067 โรงเรียนบ้านวังด้ง 12 18 12
49 068 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 6 14 11
50 069 โรงเรียนบ้านวังปลาหมู 1 1 1
51 071 โรงเรียนบ้านวังลาน 30 56 40
52 072 โรงเรียนบ้านวังสารภี 5 6 4
53 070 โรงเรียนบ้านวังเย็น 1 1 1
54 073 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 3 4 4
55 074 โรงเรียนบ้านสามหลัง 13 21 17
56 075 โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 4 12 7
57 076 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 9 11 9
58 078 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 8 20 9
59 079 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 2 4 2
60 080 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 13 12
61 081 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 5 10 7
62 082 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 8 12 11
63 084 โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า 11 26 15
64 086 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 0 0 0
65 087 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 11 21 15
66 088 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 15 36 22
67 089 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 6 16 9
68 090 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 14 22 17
69 092 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 20 47 29
70 093 โรงเรียนบ้านหนองหอย 0 0 0
71 094 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
72 095 โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 2 3 2
73 083 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 24 54 32
74 077 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 3 5 4
75 091 โรงเรียนบ้านหนองโสน 2 2 2
76 085 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 9 12 9
77 096 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 4 34 12
78 102 โรงเรียนบ้านหัวนา 2 2 2
79 103 โรงเรียนบ้านหัวหิน 9 31 17
80 104 โรงเรียนบ้านหินแด้น 13 30 21
81 097 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 15 16 15
82 098 โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช 0 0 0
83 099 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 51 101 66
84 100 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 3 7 5
85 101 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 8 16 8
86 107 โรงเรียนบ้านองสิต 1 6 3
87 108 โรงเรียนบ้านองหลุ 3 12 3
88 017 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 0 0 0
89 020 โรงเรียนบ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา" 8 13 9
90 021 โรงเรียนบ้านเขาปูน 5 10 7
91 023 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 7 19 13
92 055 โรงเรียนบ้านเนินไพร 0 0 0
93 018 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 27 43 34
94 105 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 8 24 15
95 019 โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 6 14 9
96 059 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 3 5 3
97 058 โรงเรียนบ้านโป่งโก 1 3 2
98 106 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 9 33 15
99 050 โรงเรียนบ้านไทรทอง 26 67 47
100 109 โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 3 8 4
101 111 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 14 23 20
102 112 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 31 56 38
103 113 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 7 12 11
104 114 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 11 18 16
105 116 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 24 37 30
106 117 โรงเรียนวัดชุกพี้ 13 19 13
107 118 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 2 6 3
108 119 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 3 6 3
109 120 โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 1 5 2
110 125 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 32 87 53
111 121 โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 5 8 5
112 122 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 27 46 36
113 123 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 4 8 7
114 124 โรงเรียนวัดท่าล้อ 9 27 15
115 128 โรงเรียนวัดบ้านยาง 2 4 3
116 127 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 3 9 6
117 129 โรงเรียนวัดพุน้อย 1 1 1
118 131 โรงเรียนวัดม่วงชุม 17 33 27
119 132 โรงเรียนวัดยางเกาะ 9 22 17
120 133 โรงเรียนวัดลำสำรอง 8 15 9
121 134 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 5 25 5
122 135 โรงเรียนวัดวังศาลา 31 60 37
123 137 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 12 28 16
124 138 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 18 32 27
125 136 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 18 42 28
126 139 โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 11 26 17
127 141 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 2 1
128 140 โรงเรียนวัดหนองตะโก 11 32 19
129 142 โรงเรียนวัดหนองบัว 6 13 10
130 143 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 17 28 24
131 144 โรงเรียนวัดหนองเสือ 10 20 14
132 145 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 19 48 30
133 115 โรงเรียนวัดเขาน้อย 7 15 11
134 130 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 11 23 15
135 126 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 5 7 6
136 147 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 4 11 7
137 148 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 13 33 23
138 150 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 24 86 48
139 152 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 19 36 23
140 154 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 6 12 7
141 156 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 67 156 98
142 157 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 32 68 43
143 001 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 29 68 45
144 003 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 20 48 21
145 005 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 7 48 11
146 009 โรงเรียนถาวรวิทยา 20 47 26
147 110 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 38 72 56
148 146 โรงเรียนวีรศิลป์ 27 95 49
149 149 โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 0 0 0
150 151 โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์ 0 0 0
151 153 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 5 7 6
152 158 โรงเรียนอนุบาลสุภัทรกาญจน์ 0 0 0
153 155 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 10 17 13
154 159 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 21 72 33
155 011 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 26 73 38
156 012 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 1 1 1
157 013 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 19 60 29
158 014 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 2 4 3
159 015 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 35 78 56
รวม 1664 3669 2361
6030

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นายชาลี สำรองทรัพย์ โทร 087-8079241 ID_Line : 0878079241 E-Mail : chalee.sum@gmail.com สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]