หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 67 41 61.19% 16 23.88% 4 5.97% 6 8.96% 67
2 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 38 28 82.35% 5 14.71% 0 0% 1 2.94% 34
3 โรงเรียนวีรศิลป์ 27 20 74.07% 4 14.81% 2 7.41% 1 3.7% 27
4 โรงเรียนบ้านไทรทอง 26 20 76.92% 3 11.54% 1 3.85% 2 7.69% 26
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 51 19 37.25% 12 23.53% 7 13.73% 13 25.49% 51
6 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 32 19 59.38% 7 21.88% 2 6.25% 4 12.5% 32
7 โรงเรียนบ้านนาสวน 41 19 46.34% 6 14.63% 8 19.51% 8 19.51% 41
8 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 29 19 65.52% 4 13.79% 1 3.45% 5 17.24% 29
9 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 35 18 51.43% 10 28.57% 5 14.29% 2 5.71% 35
10 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 27 18 66.67% 4 14.81% 2 7.41% 3 11.11% 27
11 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 31 16 53.33% 6 20% 3 10% 5 16.67% 30
12 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 26 16 72.73% 4 18.18% 2 9.09% 0 0% 22
13 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 20 16 80% 1 5% 1 5% 2 10% 20
14 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 32 15 46.88% 8 25% 4 12.5% 5 15.63% 32
15 โรงเรียนวัดวังศาลา 31 15 48.39% 6 19.35% 7 22.58% 3 9.68% 31
16 โรงเรียนถาวรวิทยา 20 14 70% 6 30% 0 0% 0 0% 20
17 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 26 14 56% 3 12% 6 24% 2 8% 25
18 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 21 14 66.67% 2 9.52% 5 23.81% 0 0% 21
19 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 19 14 73.68% 0 0% 3 15.79% 2 10.53% 19
20 โรงเรียนบ้านวังลาน 30 13 46.43% 9 32.14% 2 7.14% 4 14.29% 28
21 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 24 13 54.17% 9 37.5% 1 4.17% 1 4.17% 24
22 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 25 13 52% 4 16% 2 8% 6 24% 25
23 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 15 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
24 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 23 12 52.17% 5 21.74% 3 13.04% 3 13.04% 23
25 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 14 12 85.71% 0 0% 1 7.14% 1 7.14% 14
26 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 19 11 61.11% 1 5.56% 4 22.22% 2 11.11% 18
27 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 24 10 43.48% 4 17.39% 8 34.78% 1 4.35% 23
28 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 17 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
29 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 27 9 36% 5 20% 5 20% 6 24% 25
30 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 18 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
31 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 19 9 47.37% 3 15.79% 2 10.53% 5 26.32% 19
32 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 19 9 52.94% 1 5.88% 4 23.53% 3 17.65% 17
33 โรงเรียนบ้านปากนาสวน 18 8 44.44% 7 38.89% 2 11.11% 1 5.56% 18
34 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 15 8 53.33% 5 33.33% 0 0% 2 13.33% 15
35 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 15 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
36 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 14 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
37 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 18 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 4 22.22% 18
38 โรงเรียนวัดชุกพี้ 13 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
39 โรงเรียนวัดหนองตะโก 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 20 7 36.84% 6 31.58% 4 21.05% 2 10.53% 19
41 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 21 7 35% 5 25% 5 25% 3 15% 20
42 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 11 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 3 27.27% 11
43 โรงเรียนวัดท่าล้อ 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนบ้านดงเสลา 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
45 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 24 6 26.09% 11 47.83% 4 17.39% 2 8.7% 23
46 โรงเรียนวัดม่วงชุม 17 6 35.29% 6 35.29% 4 23.53% 1 5.88% 17
47 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 13 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
48 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 12 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
49 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 12 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
50 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
52 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนวัดหนองเสือ 10 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนบ้านหินแด้น 13 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
55 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 11 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
56 โรงเรียนตลาดสำรอง 13 5 38.46% 2 15.38% 4 30.77% 2 15.38% 13
57 โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
58 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 13 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 5 38.46% 13
59 โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า 11 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
60 โรงเรียนบ้านหัวหิน 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
61 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา" 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 11 5 45.45% 1 9.09% 4 36.36% 1 9.09% 11
65 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 9 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
66 โรงเรียนวัดยางเกาะ 9 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
67 โรงเรียนดิศกุล 18 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% 16
68 โรงเรียนบ้านวังด้ง 12 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
69 โรงเรียนบ้านสามหลัง 13 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 13
70 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
71 โรงเรียนบ้านพุประดู่ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านท่าแย้ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 8 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนบ้านท่าพุ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนบ้านเขาปูน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 9 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 5 55.56% 9
80 โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
81 โรงเรียนบ้านวังสารภี 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
84 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 9 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
86 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 8 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
87 โรงเรียนวัดลำสำรอง 8 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
88 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
89 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
90 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
91 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
92 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านรางจิก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
94 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
97 โรงเรียนบ้านองหลุ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
99 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
100 โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 12 1 8.33% 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 12
102 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 8 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
104 โรงเรียนบ้านน้ำมุด 8 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านท่าหวี 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
106 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านจันอุย 9 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 9
108 โรงเรียนบ้านรางสะเดา 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
109 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
110 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
112 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนวัดบ้านยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
116 โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
118 โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านกลอนโด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านดอนคราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนวัดพุน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนวัดเขาน้อย 7 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
127 โรงเรียนวัดหนองบัว 6 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
128 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 8 0 0% 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 8
130 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
133 โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านวังเย็น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านองสิต 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านหนองโสน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
141 โรงเรียนบ้านหัวนา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
142 โรงเรียนบ้านถ้ำ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านวังปลาหมู 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านดงยาง 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
145 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
146 โรงเรียนบ้านโป่งโก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นายชาลี สำรองทรัพย์ โทร 087-8079241 ID_Line : 0878079241 E-Mail : chalee.sum@gmail.com สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]