หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ห้อง ป. 5/1 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ห้อง ป. 5/2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ห้อง ป. 5/3 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อาคารอนุบาล 2 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องศิลป์ 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09.00-11.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 11.30-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อาคารไชยมงคล ห้อง ห้องประชุม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อาคารไชยมงคล ห้อง ห้องประชุม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ห้อง ป. 4/1 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ห้อง ป. 4/3 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 22 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง ห้อง หอประชุมใหม่ 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง ห้อง หอประชุมใหม่ 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง ห้อง หอประชุมใหม่ 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องพักครู 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องพักครู 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นายชาลี สำรองทรัพย์ โทร 087-8079241 ID_Line : 0878079241 E-Mail : chalee.sum@gmail.com สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]