เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 098
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าวิไลฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเกวียนหัก สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกะทิง สพป. จันทบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 79 เงิน 4
5 วัดสำโรง สพป. จันทบุรี เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 77 เงิน 6
7 บ้านสวนส้ม สพป. จันทบุรี เขต 2 77 เงิน 6
8 บ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน 8
9 วัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน 8
10 วัดวันยาวล่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 74 เงิน 10
11 บ้านแปลง สพป. จันทบุรี เขต 2 73 เงิน 11
12 บ้านบ่อเวฬุ สพป. จันทบุรี เขต 2 71 เงิน 12
13 บ้านทุ่งม่วง สพป. จันทบุรี เขต 2 70 เงิน 13
14 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบ่อเวฬุ สพป. จันทบุรี เขต 2 70 เงิน 4
5 วัดสำโรง สพป. จันทบุรี เขต 2 69 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสวนส้ม สพป. จันทบุรี เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทับสงฆ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาสนาดก์ สพป. จันทบุรี เขต 2 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 82.33 ทอง 4
5 วัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเขาตาหน่วย สพป. จันทบุรี เขต 2 90.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพธิ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 85.33 ทอง 4
5 บ้านซับตารี สพป. จันทบุรี เขต 2 84.66 ทอง 5
6 บ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 84.66 ทอง 5
7 วัดตะปอนใหญ่ สพป. จันทบุรี เขต 2 83.66 ทอง 7
8 บ้านทับสงฆ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 82.66 ทอง 8
9 บ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 82.66 ทอง 8
10 บ้านดงจิก สพป. จันทบุรี เขต 2 81.33 ทอง 10
11 วัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 81.33 ทอง 10
12 วัดวังจะอ้าย สพป. จันทบุรี เขต 2 81.33 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 79 เงิน 4
5 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 237
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพังงอน สพป. จันทบุรี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทุ่งเพล สพป. จันทบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดปากน้ำ สพป. จันทบุรี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน 4
5 บ้านน้ำตกพลิ้ว สพป. จันทบุรี เขต 2 - -
6 วัดวันยาวล่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 239
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไทรงาม สพป. จันทบุรี เขต 2 92.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจางวาง สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเกวียนหัก สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านซับตารี สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำตกพลิ้ว สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 4
5 บ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 79 เงิน 5
6 บ้านดงจิก สพป. จันทบุรี เขต 2 77 เงิน 6
7 วัดวังจะอ้าย สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน 7
8 วัดบางกะไชย สพป. จันทบุรี เขต 2 73 เงิน 8
9 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. จันทบุรี เขต 2 70 เงิน 9
10 วัดโป่ง สพป. จันทบุรี เขต 2 70 เงิน 9
11 วัดวันยาวล่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 11
12 บ้านสามสิบพัฒนา สพป. จันทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 233
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองคต สพป. จันทบุรี เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 283
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตรอกนองฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. จันทบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพังงอน สพป. จันทบุรี เขต 2 88 ทอง 4
5 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป. จันทบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาทอง สพป. จันทบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 280
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 274
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวันยาวล่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซับตารี สพป. จันทบุรี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาทอง สพป. จันทบุรี เขต 2 74 เงิน 4
5 วัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 5
6 บ้านทุ่งม่วง สพป. จันทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 6
7 บ้านน้ำตกพลิ้ว สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแปลง สพป. จันทบุรี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงจิก สพป. จันทบุรี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 175
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองน้ำเป็น สพป. จันทบุรี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านซับตารี สพป. จันทบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง 4
5 บ้านเขาหอม สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านทับสงฆ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 84 ทอง 6
7 บ้านเขาแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 2 84 ทอง 6
8 บ้านคลองบอน สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 8
9 บ้านโชคดี สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 209
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองบอน สพป. จันทบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงจิก สพป. จันทบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 92 ทอง 4
5 บ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง 5
6 วัดโป่ง สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง 5
7 มิตรภาพ 20 สพป. จันทบุรี เขต 2 88 ทอง 7
8 บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) สพป. จันทบุรี เขต 2 87 ทอง 8
9 บ้านคลองน้ำเป็น สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง 9
10 สังวาลย์วิทย์ 6 สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พลิ้ว สพป. จันทบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านอ่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 197
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป. จันทบุรี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) สพป. จันทบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซับตารี สพป. จันทบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทับสงฆ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 83 ทอง 5
6 วัดพังงอน สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน 6
7 วัดวังจะอ้าย สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ณ สนามก

รหัสกิจกรรม : 171
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโชคดี สพป. จันทบุรี เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน