สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทับช้าง 25 11 10 46 46 12 2 0 60
2 บ้านโป่งน้ำร้อน 11 5 7 23 22 6 5 10 33
3 บ้านปั้นหม้อ 10 13 6 29 34 5 1 2 40
4 บ้านตาเรือง 9 6 6 21 23 6 2 6 31
5 บ้านเนินมะหาด 8 3 2 13 19 5 2 3 26
6 วัดทับไทร 7 5 6 18 21 3 2 2 26
7 บ้านจันทเขลม 7 4 3 14 19 6 4 3 29
8 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 7 0 0 7 7 0 0 0 7
9 วัดคลองพลู 6 3 2 11 16 1 1 3 18
10 บ้านหนองสลุด 5 4 4 13 17 13 7 7 37
11 วัดคลองตะเคียน 5 4 1 10 12 2 1 0 15
12 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 5 2 0 7 13 3 2 2 18
13 บ้านแหลม 5 1 0 6 6 3 0 2 9
14 วัดบ้านอ่าง 5 1 0 6 6 0 0 2 6
15 วัดท่าหัวแหวน 5 0 1 6 9 6 1 1 16
16 บ้านทรัพย์เจริญ 4 8 4 16 15 9 4 7 28
17 วัดเวฬุวัน 4 2 1 7 9 5 2 4 16
18 วัดตกพรม 4 0 0 4 4 0 0 0 4
19 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 3 7 6 16 20 6 2 3 28
20 บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 3 2 3 8 10 4 0 2 14
21 บ้านป่าวิไลฯ 3 2 0 5 8 1 1 2 10
22 บ้านตรอกนองฯ 3 1 1 5 7 1 2 0 10
23 บ้านหนองบอน 3 1 0 4 4 0 0 1 4
24 บ้านมะขาม 3 0 2 5 13 2 4 2 19
25 บ้านนาสนาดก์ 3 0 1 4 7 0 0 0 7
26 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 3 0 1 4 4 3 1 2 8
27 ปะตงวิทยา 3 0 1 4 4 0 1 5 5
28 บ้านซับตารี 2 5 4 11 14 3 1 4 18
29 วัดสำโรง 2 3 1 6 13 7 4 2 24
30 วัดพังงอน 2 1 2 5 8 6 3 2 17
31 บ้านชากไทย 2 1 2 5 6 0 1 1 7
32 บ้านหนองเสม็ด 2 1 0 3 5 0 2 2 7
33 บ้านคลองน้ำเป็น 2 0 1 3 8 2 1 0 11
34 บ้านเขาทอง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 มิตรภาพ 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2
36 ราชประชานุเคราะห์ 48 1 4 0 5 7 3 1 1 11
37 บ้านทับสงฆ์ 1 3 4 8 11 4 0 3 15
38 วัดบางกะไชย 1 3 2 6 5 4 3 2 12
39 วัดบางสระเก้า 1 3 0 4 6 2 2 3 10
40 บ้านเขาหอม 1 3 0 4 6 2 0 3 8
41 บ้านโพธิ์ 1 3 0 4 4 1 2 0 7
42 บ้านคลองคต 1 2 2 5 7 1 0 1 8
43 บ้านไทรงาม 1 2 2 5 4 3 1 0 8
44 บ้านดงจิก 1 2 1 4 6 2 1 0 9
45 วัดมาบไผ่ฯ 1 2 1 4 5 2 0 1 7
46 วัดตะปอนน้อย 1 2 0 3 5 1 2 2 8
47 บ้านโชคดี 1 1 2 4 5 1 1 0 7
48 บ้านใหม่ 1 1 1 3 2 1 0 1 3
49 บ้านเขาแก้ว 1 1 0 2 6 0 1 0 7
50 วัดกะทิง 1 1 0 2 4 1 0 3 5
51 วัดอิมั้ง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
52 วัดพลวง 1 1 0 2 2 3 2 1 7
53 วัดเขาตาหน่วย 1 1 0 2 2 0 2 1 4
54 วัดทุ่งกบิล 1 0 1 2 4 1 2 2 7
55 บ้านจางวาง 1 0 1 2 3 1 0 5 4
56 พลิ้ว 1 0 0 1 5 5 3 2 13
57 บ้านแปลง 1 0 0 1 2 3 0 1 5
58 วัดตะปอนใหญ่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านคลองกลอย 1 0 0 1 1 3 0 1 4
60 วัดวันยาวล่าง 1 0 0 1 1 2 2 3 5
61 บ้านทรัพย์ประเมิน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
62 บ้านคลองบอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านบ่อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านสวนส้ม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านโป่งเจริญชัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านบ่อเวฬุ 0 2 4 6 6 6 2 6 14
68 วัดหนองชิ่ม 0 2 3 5 3 5 2 2 10
69 วัดขนุน 0 1 2 3 3 4 1 0 8
70 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 0 1 1 2 4 0 0 0 4
71 ศรีหฤทัย 0 1 1 2 3 4 1 2 8
72 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 0 1 0 1 6 2 1 2 9
73 วัดทุ่งเพล 0 1 0 1 1 1 3 1 5
74 บ้านทัพนคร 0 1 0 1 1 1 1 2 3
75 บ้านช้างข้าม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
76 บ้านวังตัก 0 1 0 1 1 0 1 0 2
77 บ้านประตง 0 0 5 5 8 5 2 3 15
78 วัดน้ำขุ่น 0 0 3 3 2 4 5 6 11
79 วัดวังจะอ้าย 0 0 2 2 6 8 4 0 18
80 วัดโป่ง 0 0 2 2 4 2 0 0 6
81 หนองมะค่า 0 0 1 1 4 1 0 1 5
82 บ้านเนินดินแดง 0 0 1 1 3 2 1 2 6
83 วัดปากน้ำ 0 0 1 1 2 3 2 3 7
84 อำนวยศึกษา 0 0 1 1 1 2 0 1 3
85 วัดเกวียนหัก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 วัดบางชัน 0 0 1 1 0 1 0 0 1
87 บ้านน้ำตกพลิ้ว 0 0 0 0 2 2 1 2 5
88 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 2 1 2 0 5
89 วัดวังสรรพรส 0 0 0 0 2 1 1 2 4
90 บ้านกระทิงทอง 0 0 0 0 2 1 0 2 3
91 บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 0 0 0 0 1 2 2 0 5
92 บ้านทุ่งม่วง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
93 เตรียมศึกษาสอยดาว 0 0 0 0 1 1 0 2 2
94 บ้านหนองระหาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
95 วัดซึ้งบน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
96 วัดตะเคียนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 บ้านทรัพย์สินพูน 0 0 0 0 0 2 5 1 7
98 สังวาลย์วิทย์ 6 0 0 0 0 0 2 1 0 3
99 บ้านสามสิบพัฒนา 0 0 0 0 0 1 2 2 3
100 วัดท่าเขา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
101 เทศบาลทับช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านทุ่งกร่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 วัดสะตอน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 วิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 0 0 0 0 0 0 1 2 1
105 ปากน้ำแหลมสิงห์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
106 บ้านทุ่งบอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107 บ้านอีมุย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108 วัดผักกาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
109 วัดเกาะจิก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 เทศบาลทับช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 บ้านคลองตาคง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 โฆวินทะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 206 144 124 474 621 238 129 168 988