สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทับช้าง 22 10 8 40 42 9 1 0 52
2 บ้านโป่งน้ำร้อน 11 5 7 23 22 6 5 10 33
3 บ้านปั้นหม้อ 9 12 4 25 31 4 1 2 36
4 บ้านตาเรือง 8 5 6 19 20 6 2 6 28
5 วัดทับไทร 6 4 6 16 19 2 2 2 23
6 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 6 0 0 6 6 0 0 0 6
7 บ้านจันทเขลม 5 4 2 11 16 6 3 3 25
8 วัดคลองตะเคียน 5 2 1 8 10 2 1 0 13
9 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 5 2 0 7 13 3 2 2 18
10 วัดบ้านอ่าง 5 1 0 6 6 0 0 2 6
11 วัดท่าหัวแหวน 5 0 1 6 9 5 0 1 14
12 บ้านทรัพย์เจริญ 4 7 4 15 13 8 3 7 24
13 บ้านหนองสลุด 4 4 4 12 16 13 7 7 36
14 บ้านเนินมะหาด 4 2 0 6 11 3 2 3 16
15 บ้านแหลม 4 1 0 5 5 3 0 2 8
16 วัดตกพรม 4 0 0 4 4 0 0 0 4
17 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 3 6 4 13 17 5 2 3 24
18 วัดเวฬุวัน 3 2 1 6 8 5 2 4 15
19 บ้านหนองบอน 3 1 0 4 4 0 0 1 4
20 บ้านนาสนาดก์ 3 0 1 4 6 0 0 0 6
21 ปะตงวิทยา 3 0 1 4 4 0 1 5 5
22 บ้านซับตารี 2 3 2 7 11 2 1 4 14
23 บ้านป่าวิไลฯ 2 2 0 4 7 1 1 2 9
24 วัดคลองพลู 2 1 2 5 10 1 1 3 12
25 บ้านชากไทย 2 1 2 5 6 0 1 1 7
26 บ้านตรอกนองฯ 2 1 1 4 6 1 2 0 9
27 บ้านหนองเสม็ด 2 1 0 3 5 0 2 2 7
28 บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 2 0 3 5 6 3 0 2 9
29 บ้านมะขาม 2 0 2 4 10 2 4 2 16
30 บ้านเขาทอง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
31 มิตรภาพ 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 วัดบางกะไชย 1 3 2 6 5 3 3 2 11
33 วัดสำโรง 1 3 1 5 11 7 4 2 22
34 วัดบางสระเก้า 1 3 0 4 6 2 2 3 10
35 ราชประชานุเคราะห์ 48 1 3 0 4 5 2 1 1 8
36 บ้านเขาหอม 1 3 0 4 5 2 0 3 7
37 วัดมาบไผ่ฯ 1 2 1 4 5 2 0 1 7
38 วัดตะปอนน้อย 1 2 0 3 5 1 2 2 8
39 วัดพังงอน 1 1 2 4 6 5 3 2 14
40 บ้านใหม่ 1 1 1 3 2 1 0 1 3
41 วัดกะทิง 1 1 0 2 4 1 0 3 5
42 วัดอิมั้ง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
43 วัดพลวง 1 1 0 2 2 3 2 1 7
44 วัดเขาตาหน่วย 1 1 0 2 2 0 2 1 4
45 บ้านคลองน้ำเป็น 1 0 1 2 6 2 1 0 9
46 วัดทุ่งกบิล 1 0 1 2 4 1 2 2 7
47 บ้านดงจิก 1 0 0 1 3 1 1 0 5
48 บ้านจางวาง 1 0 0 1 2 1 0 5 3
49 วัดตะปอนใหญ่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
50 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 3 0 2 4
51 บ้านคลองกลอย 1 0 0 1 1 3 0 1 4
52 บ้านทรัพย์ประเมิน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
53 บ้านบ่อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านสวนส้ม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านโป่งเจริญชัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านทับสงฆ์ 0 3 4 7 8 4 0 3 12
58 บ้านโพธิ์ 0 3 0 3 3 1 2 0 6
59 บ้านบ่อเวฬุ 0 2 4 6 6 6 2 6 14
60 วัดหนองชิ่ม 0 2 3 5 3 5 2 2 10
61 บ้านคลองคต 0 2 2 4 6 1 0 1 7
62 บ้านไทรงาม 0 2 2 4 3 3 1 0 7
63 วัดขนุน 0 1 2 3 3 4 1 0 8
64 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 0 1 1 2 4 0 0 0 4
65 ศรีหฤทัย 0 1 1 2 3 4 1 2 8
66 บ้านโชคดี 0 1 1 2 3 0 1 0 4
67 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 0 1 0 1 6 2 1 2 9
68 บ้านทัพนคร 0 1 0 1 1 1 1 2 3
69 บ้านช้างข้าม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
70 บ้านวังตัก 0 1 0 1 1 0 1 0 2
71 บ้านประตง 0 0 5 5 8 5 2 3 15
72 วัดวังจะอ้าย 0 0 2 2 6 7 3 0 16
73 วัดน้ำขุ่น 0 0 2 2 1 4 5 6 10
74 บ้านเนินดินแดง 0 0 1 1 3 2 1 2 6
75 หนองมะค่า 0 0 1 1 3 1 0 1 4
76 วัดโป่ง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
77 อำนวยศึกษา 0 0 1 1 1 2 0 1 3
78 วัดบางชัน 0 0 1 1 0 1 0 0 1
79 พลิ้ว 0 0 0 0 4 4 3 2 11
80 บ้านเขาแก้ว 0 0 0 0 3 0 1 0 4
81 วัดปากน้ำ 0 0 0 0 2 2 2 3 6
82 วัดวังสรรพรส 0 0 0 0 2 1 1 2 4
83 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
84 บ้านกระทิงทอง 0 0 0 0 2 1 0 2 3
85 บ้านแปลง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
86 บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 0 0 0 0 1 2 2 0 5
87 บ้านน้ำตกพลิ้ว 0 0 0 0 1 2 1 2 4
88 เตรียมศึกษาสอยดาว 0 0 0 0 1 1 0 2 2
89 บ้านทุ่งม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
90 บ้านหนองระหาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
91 วัดซึ้งบน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
92 วัดตะเคียนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 บ้านทรัพย์สินพูน 0 0 0 0 0 2 5 1 7
94 วัดวันยาวล่าง 0 0 0 0 0 2 1 3 3
95 สังวาลย์วิทย์ 6 0 0 0 0 0 2 1 0 3
96 วัดทุ่งเพล 0 0 0 0 0 1 3 1 4
97 บ้านสามสิบพัฒนา 0 0 0 0 0 1 1 2 2
98 วัดท่าเขา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
99 เทศบาลทับช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านทุ่งกร่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 วัดสะตอน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 วิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 0 0 0 0 0 0 1 2 1
103 ปากน้ำแหลมสิงห์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
104 บ้านทุ่งบอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
105 บ้านอีมุย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 วัดผักกาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107 วัดเกาะจิก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108 เทศบาลทับช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 บ้านคลองตาคง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 โฆวินทะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 167 124 105 396 530 217 119 168 866