สรุปเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทับช้าง 42 9 1 0 52
2 บ้านปั้นหม้อ 31 4 1 2 36
3 บ้านโป่งน้ำร้อน 22 6 5 10 33
4 บ้านตาเรือง 20 6 2 6 28
5 วัดทับไทร 19 2 2 2 23
6 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 17 5 2 3 24
7 บ้านหนองสลุด 16 13 7 7 36
8 บ้านจันทเขลม 16 6 3 3 25
9 บ้านทรัพย์เจริญ 13 8 3 7 24
10 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 13 3 2 2 18
11 วัดสำโรง 11 7 4 2 22
12 บ้านเนินมะหาด 11 3 2 3 16
13 บ้านซับตารี 11 2 1 4 14
14 บ้านมะขาม 10 2 4 2 16
15 วัดคลองตะเคียน 10 2 1 0 13
16 วัดคลองพลู 10 1 1 3 12
17 วัดท่าหัวแหวน 9 5 0 1 14
18 วัดเวฬุวัน 8 5 2 4 15
19 บ้านประตง 8 5 2 3 15
20 บ้านทับสงฆ์ 8 4 0 3 12
21 บ้านป่าวิไลฯ 7 1 1 2 9
22 วัดวังจะอ้าย 6 7 3 0 16
23 บ้านบ่อเวฬุ 6 6 2 6 14
24 วัดพังงอน 6 5 3 2 14
25 บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 6 3 0 2 9
26 วัดบางสระเก้า 6 2 2 3 10
27 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 6 2 1 2 9
28 บ้านคลองน้ำเป็น 6 2 1 0 9
29 บ้านตรอกนองฯ 6 1 2 0 9
30 บ้านคลองคต 6 1 0 1 7
31 บ้านชากไทย 6 0 1 1 7
32 วัดบ้านอ่าง 6 0 0 2 6
33 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 6 0 0 0 6
34 บ้านนาสนาดก์ 6 0 0 0 6
35 วัดบางกะไชย 5 3 3 2 11
36 บ้านแหลม 5 3 0 2 8
37 ราชประชานุเคราะห์ 48 5 2 1 1 8
38 บ้านเขาหอม 5 2 0 3 7
39 วัดมาบไผ่ฯ 5 2 0 1 7
40 วัดตะปอนน้อย 5 1 2 2 8
41 บ้านหนองเสม็ด 5 0 2 2 7
42 พลิ้ว 4 4 3 2 11
43 วัดทุ่งกบิล 4 1 2 2 7
44 วัดกะทิง 4 1 0 3 5
45 ปะตงวิทยา 4 0 1 5 5
46 บ้านหนองบอน 4 0 0 1 4
47 วัดตกพรม 4 0 0 0 4
48 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 4 0 0 0 4
49 วัดหนองชิ่ม 3 5 2 2 10
50 ศรีหฤทัย 3 4 1 2 8
51 วัดขนุน 3 4 1 0 8
52 บ้านไทรงาม 3 3 1 0 7
53 บ้านเนินดินแดง 3 2 1 2 6
54 บ้านโพธิ์ 3 1 2 0 6
55 บ้านดงจิก 3 1 1 0 5
56 หนองมะค่า 3 1 0 1 4
57 วัดอิมั้ง 3 1 0 0 4
58 บ้านโชคดี 3 0 1 0 4
59 บ้านเขาแก้ว 3 0 1 0 4
60 วัดพลวง 2 3 2 1 7
61 วัดปากน้ำ 2 2 2 3 6
62 วัดวังสรรพรส 2 1 1 2 4
63 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 2 1 1 0 4
64 บ้านจางวาง 2 1 0 5 3
65 บ้านกระทิงทอง 2 1 0 2 3
66 บ้านใหม่ 2 1 0 1 3
67 วัดโป่ง 2 1 0 0 3
68 วัดเขาตาหน่วย 2 0 2 1 4
69 บ้านเขาทอง 2 0 0 0 2
70 มิตรภาพ 20 2 0 0 0 2
71 วัดตะปอนใหญ่ 2 0 0 0 2
72 วัดน้ำขุ่น 1 4 5 6 10
73 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1 3 0 2 4
74 บ้านคลองกลอย 1 3 0 1 4
75 บ้านแปลง 1 3 0 1 4
76 บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 1 2 2 0 5
77 บ้านน้ำตกพลิ้ว 1 2 1 2 4
78 อำนวยศึกษา 1 2 0 1 3
79 บ้านทัพนคร 1 1 1 2 3
80 เตรียมศึกษาสอยดาว 1 1 0 2 2
81 บ้านทรัพย์ประเมิน 1 1 0 0 2
82 บ้านช้างข้าม 1 1 0 0 2
83 บ้านทุ่งม่วง 1 1 0 0 2
84 บ้านวังตัก 1 0 1 0 2
85 บ้านหนองระหาน 1 0 1 0 2
86 วัดซึ้งบน 1 0 0 1 1
87 บ้านบ่อ 1 0 0 0 1
88 บ้านสวนส้ม 1 0 0 0 1
89 บ้านโป่งเจริญชัย 1 0 0 0 1
90 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1 0 0 0 1
91 วัดตะเคียนทอง 1 0 0 0 1
92 บ้านทรัพย์สินพูน 0 2 5 1 7
93 วัดวันยาวล่าง 0 2 1 3 3
94 สังวาลย์วิทย์ 6 0 2 1 0 3
95 วัดทุ่งเพล 0 1 3 1 4
96 บ้านสามสิบพัฒนา 0 1 1 2 2
97 วัดท่าเขา 0 1 1 0 2
98 วัดบางชัน 0 1 0 0 1
99 เทศบาลทับช้าง 0 1 0 0 1
100 บ้านทุ่งกร่าง 0 1 0 0 1
101 วัดสะตอน้อย 0 1 0 0 1
102 วิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 0 0 1 2 1
103 ปากน้ำแหลมสิงห์ 0 0 1 1 1
104 บ้านทุ่งบอน 0 0 0 1 0
105 บ้านอีมุย 0 0 0 1 0
106 วัดผักกาด 0 0 0 1 0
107 วัดเกาะจิก 0 0 0 1 0
108 เทศบาลทับช้าง 0 0 0 0 0
109 ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 0 0 0 0 0
110 บ้านคลองตาคง 0 0 0 0 0
111 โฆวินทะ 0 0 0 0 0
รวม 530 217 119 168 1,034