สรุปเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทับช้าง 46 12 2 0 60
2 บ้านปั้นหม้อ 34 5 1 2 40
3 บ้านตาเรือง 23 6 2 6 31
4 บ้านโป่งน้ำร้อน 22 6 5 10 33
5 วัดทับไทร 21 3 2 2 26
6 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 20 6 2 3 28
7 บ้านจันทเขลม 19 6 4 3 29
8 บ้านเนินมะหาด 19 5 2 3 26
9 บ้านหนองสลุด 17 13 7 7 37
10 วัดคลองพลู 16 1 1 3 18
11 บ้านทรัพย์เจริญ 15 9 4 7 28
12 บ้านซับตารี 14 3 1 4 18
13 วัดสำโรง 13 7 4 2 24
14 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 13 3 2 2 18
15 บ้านมะขาม 13 2 4 2 19
16 วัดคลองตะเคียน 12 2 1 0 15
17 บ้านทับสงฆ์ 11 4 0 3 15
18 บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 10 4 0 2 14
19 วัดท่าหัวแหวน 9 6 1 1 16
20 วัดเวฬุวัน 9 5 2 4 16
21 วัดพังงอน 8 6 3 2 17
22 บ้านประตง 8 5 2 3 15
23 บ้านคลองน้ำเป็น 8 2 1 0 11
24 บ้านป่าวิไลฯ 8 1 1 2 10
25 ราชประชานุเคราะห์ 48 7 3 1 1 11
26 บ้านตรอกนองฯ 7 1 2 0 10
27 บ้านคลองคต 7 1 0 1 8
28 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 7 0 0 0 7
29 บ้านนาสนาดก์ 7 0 0 0 7
30 วัดวังจะอ้าย 6 8 4 0 18
31 บ้านบ่อเวฬุ 6 6 2 6 14
32 บ้านแหลม 6 3 0 2 9
33 วัดบางสระเก้า 6 2 2 3 10
34 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 6 2 1 2 9
35 บ้านดงจิก 6 2 1 0 9
36 บ้านเขาหอม 6 2 0 3 8
37 บ้านชากไทย 6 0 1 1 7
38 บ้านเขาแก้ว 6 0 1 0 7
39 วัดบ้านอ่าง 6 0 0 2 6
40 พลิ้ว 5 5 3 2 13
41 วัดบางกะไชย 5 4 3 2 12
42 วัดมาบไผ่ฯ 5 2 0 1 7
43 วัดตะปอนน้อย 5 1 2 2 8
44 บ้านโชคดี 5 1 1 0 7
45 บ้านหนองเสม็ด 5 0 2 2 7
46 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 4 3 1 2 8
47 บ้านไทรงาม 4 3 1 0 8
48 วัดโป่ง 4 2 0 0 6
49 วัดทุ่งกบิล 4 1 2 2 7
50 บ้านโพธิ์ 4 1 2 0 7
51 วัดกะทิง 4 1 0 3 5
52 หนองมะค่า 4 1 0 1 5
53 ปะตงวิทยา 4 0 1 5 5
54 บ้านหนองบอน 4 0 0 1 4
55 วัดตกพรม 4 0 0 0 4
56 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 4 0 0 0 4
57 วัดหนองชิ่ม 3 5 2 2 10
58 ศรีหฤทัย 3 4 1 2 8
59 วัดขนุน 3 4 1 0 8
60 บ้านเนินดินแดง 3 2 1 2 6
61 บ้านจางวาง 3 1 0 5 4
62 วัดอิมั้ง 3 1 0 0 4
63 วัดน้ำขุ่น 2 4 5 6 11
64 วัดปากน้ำ 2 3 2 3 7
65 วัดพลวง 2 3 2 1 7
66 บ้านแปลง 2 3 0 1 5
67 บ้านน้ำตกพลิ้ว 2 2 1 2 5
68 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 2 1 2 0 5
69 วัดวังสรรพรส 2 1 1 2 4
70 บ้านกระทิงทอง 2 1 0 2 3
71 บ้านใหม่ 2 1 0 1 3
72 วัดเขาตาหน่วย 2 0 2 1 4
73 บ้านเขาทอง 2 0 0 0 2
74 มิตรภาพ 20 2 0 0 0 2
75 วัดตะปอนใหญ่ 2 0 0 0 2
76 บ้านคลองกลอย 1 3 0 1 4
77 วัดวันยาวล่าง 1 2 2 3 5
78 บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 1 2 2 0 5
79 อำนวยศึกษา 1 2 0 1 3
80 วัดทุ่งเพล 1 1 3 1 5
81 บ้านทัพนคร 1 1 1 2 3
82 บ้านทุ่งม่วง 1 1 1 0 3
83 เตรียมศึกษาสอยดาว 1 1 0 2 2
84 บ้านทรัพย์ประเมิน 1 1 0 0 2
85 บ้านช้างข้าม 1 1 0 0 2
86 บ้านวังตัก 1 0 1 0 2
87 บ้านหนองระหาน 1 0 1 0 2
88 วัดซึ้งบน 1 0 0 1 1
89 บ้านคลองบอน 1 0 0 0 1
90 บ้านบ่อ 1 0 0 0 1
91 บ้านสวนส้ม 1 0 0 0 1
92 บ้านโป่งเจริญชัย 1 0 0 0 1
93 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 1 0 0 0 1
94 วัดเกวียนหัก 1 0 0 0 1
95 วัดตะเคียนทอง 1 0 0 0 1
96 บ้านทรัพย์สินพูน 0 2 5 1 7
97 สังวาลย์วิทย์ 6 0 2 1 0 3
98 บ้านสามสิบพัฒนา 0 1 2 2 3
99 วัดท่าเขา 0 1 1 0 2
100 วัดบางชัน 0 1 0 0 1
101 เทศบาลทับช้าง 0 1 0 0 1
102 บ้านทุ่งกร่าง 0 1 0 0 1
103 วัดสะตอน้อย 0 1 0 0 1
104 วิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 0 0 1 2 1
105 ปากน้ำแหลมสิงห์ 0 0 1 1 1
106 บ้านทุ่งบอน 0 0 0 1 0
107 บ้านอีมุย 0 0 0 1 0
108 วัดผักกาด 0 0 0 1 0
109 วัดเกาะจิก 0 0 0 1 0
110 เทศบาลทับช้าง 0 0 0 0 0
111 ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 0 0 0 0 0
112 บ้านคลองตาคง 0 0 0 0 0
113 โฆวินทะ 0 0 0 0 0
รวม 621 238 129 168 988