หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 5 10 7
2 014 โรงเรียนบ้านคลองกลอย 5 6 5
3 015 โรงเรียนบ้านคลองคต 9 14 12
4 016 โรงเรียนบ้านคลองตาคง 1 1 1
5 017 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 11 27 19
6 018 โรงเรียนบ้านคลองบอน 1 1 1
7 020 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 5 15 10
8 019 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 17 43 28
9 021 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 34 78 55
10 023 โรงเรียนบ้านจางวาง 10 25 15
11 024 โรงเรียนบ้านชากไทย 8 14 10
12 025 โรงเรียนบ้านช้างข้าม 3 6 4
13 027 โรงเรียนบ้านซับตารี 24 42 34
14 028 โรงเรียนบ้านดงจิก 9 27 10
15 029 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 12 21 17
16 030 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 33 76 49
17 031 โรงเรียนบ้านตาเรือง 38 76 53
18 033 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 2 3 3
19 034 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 11 21 16
20 032 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 38 90 59
21 035 โรงเรียนบ้านทับช้าง 64 133 90
22 036 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 18 45 29
23 037 โรงเรียนบ้านทัพนคร 7 10 8
24 039 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 1 1 1
25 040 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 3 5 3
26 041 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 3 3 3
27 038 โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง 0 0 0
28 043 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 8 51 13
29 044 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 9 11 8
30 048 โรงเรียนบ้านบ่อ 1 2 2
31 047 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 23 36 26
32 049 โรงเรียนบ้านประตง 19 37 28
33 050 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 44 100 70
34 051 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 16 38 21
35 057 โรงเรียนบ้านมะขาม 21 47 28
36 058 โรงเรียนบ้านวังตัก 2 6 2
37 059 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 12 28 17
38 060 โรงเรียนบ้านสวนส้ม 1 1 1
39 061 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 5 9 6
40 062 โรงเรียนบ้านหนองบอน 6 18 12
41 063 โรงเรียนบ้านหนองระหาน 2 4 4
42 064 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 46 88 67
43 065 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 9 12 10
44 069 โรงเรียนบ้านอีมุย 2 2 2
45 010 โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 7 12 9
46 012 โรงเรียนบ้านเขาทอง 2 5 2
47 013 โรงเรียนบ้านเขาหอม 11 35 19
48 011 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 7 24 14
49 045 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 8 19 12
50 046 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 31 55 40
51 052 โรงเรียนบ้านแปลง 7 9 8
52 066 โรงเรียนบ้านแหลม 11 34 17
53 067 โรงเรียนบ้านแหลมสิงห์ 0 0 0
54 026 โรงเรียนบ้านโชคดี 8 19 15
55 054 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 45 116 66
56 053 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 1 3 2
57 056 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 8 20 12
58 068 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 8 6
59 042 โรงเรียนบ้านไทรงาม 8 23 16
60 055 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 4 20 8
61 071 โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 2 6 4
62 072 โรงเรียนพลิ้ว 15 42 26
63 073 โรงเรียนมิตรภาพ 20 2 8 4
64 075 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 7 15 11
65 076 โรงเรียนวัดกะทิง 8 18 10
66 079 โรงเรียนวัดขนุน 10 16 10
67 081 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 17 48 29
68 082 โรงเรียนวัดคลองพลู 21 70 38
69 083 โรงเรียนวัดซึ้งบน 2 2 2
70 084 โรงเรียนวัดซึ้งล่าง 0 0 0
71 085 โรงเรียนวัดตกพรม 4 28 10
72 087 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 12 33 21
73 088 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 2 2 2
74 086 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 2 5 2
75 089 โรงเรียนวัดทับไทร 30 78 47
76 092 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 10 18 13
77 093 โรงเรียนวัดทุ่งเพล 7 14 10
78 091 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 25 73 34
79 090 โรงเรียนวัดท่าเขา 2 3 3
80 094 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 17 34 23
81 095 โรงเรียนวัดน้ำรัก 0 0 0
82 096 โรงเรียนวัดบางกะไชย 14 28 14
83 097 โรงเรียนวัดบางชัน 2 7 5
84 098 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 15 30 23
85 099 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 9 12 10
86 100 โรงเรียนวัดปากน้ำ 10 19 15
87 102 โรงเรียนวัดผักกาด 1 2 1
88 123 โรงเรียนวัดพลวง 8 18 13
89 104 โรงเรียนวัดพังงอน 23 47 35
90 105 โรงเรียนวัดมะทาย 0 0 0
91 106 โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 9 36 18
92 107 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 24 41 31
93 108 โรงเรียนวัดวังสรรพรส 6 12 8
94 109 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 9 14 10
95 111 โรงเรียนวัดสะตอน้อย 1 2 1
96 112 โรงเรียนวัดสำโรง 27 55 36
97 113 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 15 25 15
98 114 โรงเรียนวัดอิมั้ง 5 9 7
99 077 โรงเรียนวัดเกวียนหัก 2 7 4
100 078 โรงเรียนวัดเกาะจิก 1 1 1
101 080 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 6 8 7
102 110 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 20 80 38
103 101 โรงเรียนวัดโป่ง 11 26 18
104 117 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 11 30 18
105 118 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 9 16 12
106 119 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 5 7 7
107 120 โรงเรียนหนองมะค่า 6 6 6
108 001 โรงเรียนโฆวินทะ 1 0 0
109 070 โรงเรียนปะตงวิทยา 10 19 11
110 115 โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 4 9 5
111 116 โรงเรียนศรีหฤทัย 10 21 11
112 121 โรงเรียนอำนวยศึกษา 5 17 9
113 005 โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว 4 6 5
114 007 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 21 63 28
115 008 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 0 0 0
116 074 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 12 20 18
117 002 โรงเรียนตชด.บ้านคลองมะลิ 0 0 0
118 003 โรงเรียนตชด.บ้านน้ำแดง 0 0 0
119 004 โรงเรียนตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 2 4 2
120 006 โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 3 5 3
121 124 โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 3 5 3
รวม 1279 2905 1852
4757

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]