หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านทับช้าง 64 46 76.67% 12 20% 2 3.33% 0 0% 60
2 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 44 34 80.95% 5 11.9% 1 2.38% 2 4.76% 42
3 โรงเรียนบ้านตาเรือง 38 23 62.16% 6 16.22% 2 5.41% 6 16.22% 37
4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 45 22 51.16% 6 13.95% 5 11.63% 10 23.26% 43
5 โรงเรียนวัดทับไทร 30 21 75% 3 10.71% 2 7.14% 2 7.14% 28
6 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 33 20 64.52% 6 19.35% 2 6.45% 3 9.68% 31
7 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 34 19 59.38% 6 18.75% 4 12.5% 3 9.38% 32
8 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 31 19 65.52% 5 17.24% 2 6.9% 3 10.34% 29
9 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 46 17 38.64% 13 29.55% 7 15.91% 7 15.91% 44
10 โรงเรียนวัดคลองพลู 21 16 76.19% 1 4.76% 1 4.76% 3 14.29% 21
11 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 38 15 42.86% 9 25.71% 4 11.43% 7 20% 35
12 โรงเรียนบ้านซับตารี 24 14 63.64% 3 13.64% 1 4.55% 4 18.18% 22
13 โรงเรียนวัดสำโรง 27 13 50% 7 26.92% 4 15.38% 2 7.69% 26
14 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 21 13 65% 3 15% 2 10% 2 10% 20
15 โรงเรียนบ้านมะขาม 21 13 61.9% 2 9.52% 4 19.05% 2 9.52% 21
16 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 17 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
17 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 18 11 61.11% 4 22.22% 0 0% 3 16.67% 18
18 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 17 10 62.5% 4 25% 0 0% 2 12.5% 16
19 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 25 9 52.94% 6 35.29% 1 5.88% 1 5.88% 17
20 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 20 9 45% 5 25% 2 10% 4 20% 20
21 โรงเรียนวัดพังงอน 23 8 42.11% 6 31.58% 3 15.79% 2 10.53% 19
22 โรงเรียนบ้านประตง 19 8 44.44% 5 27.78% 2 11.11% 3 16.67% 18
23 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
24 โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ 16 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
26 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 12 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
27 โรงเรียนบ้านคลองคต 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
28 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
29 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
30 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 24 6 33.33% 8 44.44% 4 22.22% 0 0% 18
31 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 23 6 30% 6 30% 2 10% 6 30% 20
32 โรงเรียนบ้านแหลม 11 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
33 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 15 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
34 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
35 โรงเรียนบ้านดงจิก 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านเขาหอม 11 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 3 27.27% 11
37 โรงเรียนบ้านชากไทย 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
38 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
39 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 9 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
40 โรงเรียนพลิ้ว 15 5 33.33% 5 33.33% 3 20% 2 13.33% 15
41 โรงเรียนวัดบางกะไชย 14 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
42 โรงเรียนวัดมาบไผ่ฯ 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
43 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 12 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
44 โรงเรียนบ้านโชคดี 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 9 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
46 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 12 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
47 โรงเรียนบ้านไทรงาม 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
48 โรงเรียนวัดโป่ง 11 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 10 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
50 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
51 โรงเรียนวัดกะทิง 8 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
52 โรงเรียนหนองมะค่า 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
53 โรงเรียนปะตงวิทยา 10 4 40% 0 0% 1 10% 5 50% 10
54 โรงเรียนบ้านหนองบอน 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
55 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนวัดตกพรม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 15 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
58 โรงเรียนศรีหฤทัย 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
59 โรงเรียนวัดขนุน 10 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
61 โรงเรียนบ้านจางวาง 10 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 5 55.56% 9
62 โรงเรียนวัดอิมั้ง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 17 2 11.76% 4 23.53% 5 29.41% 6 35.29% 17
64 โรงเรียนวัดปากน้ำ 10 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
65 โรงเรียนวัดพลวง 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
66 โรงเรียนบ้านแปลง 7 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 9 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
68 โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 7 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
69 โรงเรียนวัดวังสรรพรส 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
70 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
71 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
72 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 6 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
73 โรงเรียนบ้านเขาทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนมิตรภาพ 20 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านคลองกลอย 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
77 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 9 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
78 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
79 โรงเรียนอำนวยศึกษา 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
80 โรงเรียนวัดทุ่งเพล 7 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนบ้านทัพนคร 7 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
82 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
84 โรงเรียนบ้านช้างข้าม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านวังตัก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านหนองระหาน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
88 โรงเรียนวัดซึ้งบน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
89 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนวัดเกวียนหัก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านคลองบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านบ่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านสวนส้ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 11 0 0% 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 8
97 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 5 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
99 โรงเรียนวัดท่าเขา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
100 โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดบางชัน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดสะตอน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน 4 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
105 โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
106 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
107 โรงเรียนบ้านอีมุย 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
108 โรงเรียนวัดผักกาด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
109 โรงเรียนวัดเกาะจิก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
110 โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
111 โรงเรียนตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
112 โรงเรียนบ้านคลองตาคง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
113 โรงเรียนโฆวินทะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]