สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สฤษดิเดช 49 12 7 68 72 10 0 3 82
2 อนุบาลจันทบุรี 19 16 10 45 46 8 1 3 55
3 วัดจันทนารามฯ 14 6 1 21 22 3 6 0 31
4 บ้านแก้ว 12 11 7 30 32 6 3 2 41
5 อนุบาลบ้านหนองคล้า 12 9 7 28 34 11 8 1 53
6 สตรีมารดาพิทักษ์ 8 16 4 28 32 4 1 1 37
7 วัดหนองคัน 8 5 1 14 16 3 2 0 21
8 วัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 6 2 2 10 11 2 1 2 14
9 เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 5 7 6 18 21 10 5 2 36
10 บ้านวังไม้แดง 5 6 4 15 16 13 4 3 33
11 วัดบูรพาพิทยาราม 5 5 2 12 15 10 0 0 25
12 อำนวยวิทย์ 5 3 4 12 17 1 0 0 18
13 วัดรำพัน 5 0 3 8 9 3 2 0 14
14 บ้านเขาแก้ววิทยา 4 2 5 11 10 8 3 2 21
15 ตังเอ็ง 4 1 3 8 11 2 0 0 13
16 วัดขุนซ่อง 3 6 2 11 13 13 2 5 28
17 บ้านช่องกะพัด 3 4 4 11 17 9 4 3 30
18 บ้านซอยสอง 3 1 3 7 12 6 0 0 18
19 บ้านหนองเจ๊กสร้อย 3 1 1 5 10 4 2 2 16
20 บ้านโคกวัด 3 1 1 5 8 4 0 0 12
21 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 3 0 1 4 5 0 2 4 7
22 บ้านเนินจำปา 2 5 2 9 15 8 2 1 25
23 บ้านห้วงกระแจะ 2 4 4 10 11 12 5 6 28
24 บ้านคลองครก 2 3 1 6 10 0 1 0 11
25 เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 2 3 0 5 7 0 1 0 8
26 ประดิษฐ์ศึกษา 2 1 0 3 6 2 3 2 11
27 วัดช้างข้าม 2 1 0 3 5 1 0 0 6
28 วัดสิงห์ 2 0 1 3 5 0 0 0 5
29 วัดดอนตาล 2 0 1 3 3 0 0 0 3
30 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 1 4 3 8 13 7 1 3 21
31 บุญสมวิทยา 1 2 7 10 12 1 0 0 13
32 วัดหนองแหวน 1 2 1 4 4 2 0 1 6
33 วัดแก่งหางแมว 1 2 0 3 6 6 2 1 14
34 บ้านวังอีเเอ่น 1 1 5 7 12 2 2 1 16
35 บ้านยางระหง 1 1 2 4 4 2 0 0 6
36 บ้านประแกต 1 1 0 2 4 5 0 0 9
37 บ้านตาเลียว 1 1 0 2 4 3 0 0 7
38 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 1 0 2 3 3 3 0 0 6
39 วัดสามผาน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
40 วัดทุ่งเบญจา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
41 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี 1 0 0 1 1 0 0 1 1
42 วัดเขาน้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 วัดแสลง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 วัดหนองบัว 0 6 4 10 12 7 2 3 21
45 ยอแซฟวิทยา 0 4 0 4 7 1 0 4 8
46 บ้านคลองลาว 0 2 4 6 14 9 2 4 25
47 บ้านต้นกระบก 0 2 3 5 10 7 2 1 19
48 ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 0 1 2 3 3 1 0 0 4
49 วัดเขาวงกต 0 1 1 2 5 2 0 3 7
50 บ้านหนองบัวทอง 0 1 0 1 2 3 1 2 6
51 บ้านเขามะปริง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
52 ตชด.บ้านหางแมว 0 1 0 1 2 1 0 0 3
53 เทศบาลบ้านป่าแดง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
54 วัดหมูดุด 0 1 0 1 1 0 0 1 1
55 ตากสินศึกษา 0 0 4 4 5 1 0 0 6
56 ลัมแบรต์พิชญาลัย 0 0 2 2 8 6 2 1 16
57 บ้านวังปลา 0 0 1 1 3 2 0 0 5
58 บ้านบ่อไฟไหม้ 0 0 1 1 2 3 0 0 5
59 วัดโยธานิมิต 0 0 1 1 2 1 0 0 3
60 วัดขุนซ่อง สาขา บ้านโป่งเกตุ 0 0 1 1 1 0 0 3 1
61 บ้านมาบโอน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
62 วัดโป่งแรด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
63 บ้านโป่งวัว 0 0 0 0 6 5 1 2 12
64 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 0 6 3 0 1 9
65 วัดนายายอาม 0 0 0 0 4 3 1 2 8
66 บ้านศรัทธาตะพง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
67 วัดเนินยาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
68 วัดวังหิน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
69 ไทยรัฐวิทยา 14 0 0 0 0 1 1 1 0 3
70 วัดโขดหอย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
71 วัดหนองสีงา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
72 บ้านคลองกะพง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
73 วัดท่าแคลง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
74 บ้านสะพานเลือก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
75 วัดโขมง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
76 บ้านคลองน้ำใส 0 0 0 0 0 1 1 0 2
77 บ้านแก่งน้อย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
78 วัดหนองไทร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
79 วัดคลองขุด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
80 วัดพลับ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
81 วัดเกาะตะเคียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
82 วัดวังเวียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
83 วัดเกาะขวาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
84 วัดเกาะโตนด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
85 วัดแขมหนู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
86 วัดนาซา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
87 บ้านสังข์ทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 209 166 133 508 665 260 85 81 1,010