สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สฤษดิเดช 49 12 7 68 72 10 0 3 82
2 อนุบาลจันทบุรี 19 16 10 45 46 8 1 3 55
3 อนุบาลบ้านหนองคล้า 11 7 6 24 29 11 8 1 48
4 สตรีมารดาพิทักษ์ 8 16 4 28 32 4 1 1 37
5 วัดจันทนารามฯ 8 3 1 12 14 3 5 0 22
6 วัดหนองคัน 6 4 1 11 13 3 2 0 18
7 เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 5 7 6 18 21 10 5 2 36
8 อำนวยวิทย์ 5 3 4 12 17 1 0 0 18
9 วัดรำพัน 5 0 3 8 9 3 2 0 14
10 บ้านแก้ว 4 9 7 20 22 6 3 2 31
11 บ้านวังไม้แดง 4 6 4 14 15 13 4 3 32
12 ตังเอ็ง 4 1 3 8 11 2 0 0 13
13 วัดบูรพาพิทยาราม 3 5 2 10 13 9 0 0 22
14 วัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 3 2 1 6 7 1 1 2 9
15 บ้านเขาแก้ววิทยา 3 1 5 9 8 8 3 1 19
16 บ้านซอยสอง 3 1 3 7 12 6 0 0 18
17 บ้านหนองเจ๊กสร้อย 3 1 1 5 10 4 2 2 16
18 วัดขุนซ่อง 2 6 2 10 11 13 2 5 26
19 บ้านช่องกะพัด 2 3 4 9 14 7 3 3 24
20 บ้านห้วงกระแจะ 2 3 4 9 10 12 5 6 27
21 บ้านคลองครก 2 3 1 6 10 0 1 0 11
22 เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 2 3 0 5 7 0 1 0 8
23 บ้านโคกวัด 2 1 1 4 7 4 0 0 11
24 ประดิษฐ์ศึกษา 2 1 0 3 6 2 3 2 11
25 วัดช้างข้าม 2 1 0 3 5 1 0 0 6
26 บุญสมวิทยา 1 2 7 10 12 1 0 0 13
27 วัดหนองแหวน 1 2 1 4 4 2 0 1 6
28 วัดแก่งหางแมว 1 2 0 3 6 6 2 1 14
29 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 1 1 2 4 9 7 1 3 17
30 บ้านตาเลียว 1 1 0 2 4 3 0 0 7
31 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 1 0 2 3 3 3 0 0 6
32 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1 0 1 2 3 0 2 4 5
33 วัดทุ่งเบญจา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
34 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี 1 0 0 1 1 0 0 1 1
35 วัดดอนตาล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
36 วัดสิงห์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
37 วัดแสลง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 วัดหนองบัว 0 6 4 10 12 7 2 3 21
39 บ้านเนินจำปา 0 4 1 5 11 7 2 1 20
40 ยอแซฟวิทยา 0 4 0 4 7 1 0 4 8
41 บ้านคลองลาว 0 2 4 6 14 9 2 4 25
42 บ้านต้นกระบก 0 2 3 5 9 7 2 1 18
43 ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 0 1 2 3 3 1 0 0 4
44 วัดเขาวงกต 0 1 1 2 5 2 0 3 7
45 บ้านยางระหง 0 1 1 2 2 2 0 0 4
46 บ้านประแกต 0 1 0 1 3 5 0 0 8
47 บ้านหนองบัวทอง 0 1 0 1 2 3 1 2 6
48 บ้านเขามะปริง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
49 ตชด.บ้านหางแมว 0 1 0 1 2 1 0 0 3
50 เทศบาลบ้านป่าแดง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
51 วัดหมูดุด 0 1 0 1 1 0 0 1 1
52 บ้านวังอีเเอ่น 0 0 4 4 8 2 1 1 11
53 ตากสินศึกษา 0 0 4 4 5 1 0 0 6
54 ลัมแบรต์พิชญาลัย 0 0 2 2 8 6 2 1 16
55 บ้านวังปลา 0 0 1 1 3 2 0 0 5
56 บ้านบ่อไฟไหม้ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
57 วัดโยธานิมิต 0 0 1 1 2 1 0 0 3
58 วัดขุนซ่อง สาขา บ้านโป่งเกตุ 0 0 1 1 1 0 0 3 1
59 บ้านมาบโอน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
60 วัดโป่งแรด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
61 บ้านโป่งวัว 0 0 0 0 6 5 1 2 12
62 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 0 6 1 0 1 7
63 วัดนายายอาม 0 0 0 0 4 3 1 2 8
64 บ้านศรัทธาตะพง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
65 วัดเนินยาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
66 วัดวังหิน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
67 ไทยรัฐวิทยา 14 0 0 0 0 1 1 1 0 3
68 วัดโขดหอย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
69 วัดหนองสีงา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
70 บ้านคลองกะพง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
71 วัดท่าแคลง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
72 บ้านสะพานเลือก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
73 วัดโขมง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
74 บ้านคลองน้ำใส 0 0 0 0 0 1 1 0 2
75 บ้านแก่งน้อย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
76 วัดหนองไทร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
77 วัดคลองขุด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
78 วัดพลับ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
79 วัดสามผาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
80 วัดเกาะตะเคียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
81 วัดวังเวียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
82 วัดเกาะขวาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
83 วัดเกาะโตนด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
84 วัดแขมหนู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
85 วัดนาซา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
86 บ้านสังข์ทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 171 150 125 446 597 251 82 80 930