สรุปเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สฤษดิเดช 72 10 0 3 82
2 อนุบาลจันทบุรี 46 8 1 3 55
3 สตรีมารดาพิทักษ์ 32 4 1 1 37
4 อนุบาลบ้านหนองคล้า 29 11 8 1 48
5 บ้านแก้ว 22 6 3 2 31
6 เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 21 10 5 2 36
7 อำนวยวิทย์ 17 1 0 0 18
8 บ้านวังไม้แดง 15 13 4 3 32
9 บ้านคลองลาว 14 9 2 4 25
10 บ้านช่องกะพัด 14 7 3 3 24
11 วัดจันทนารามฯ 14 3 5 0 22
12 วัดบูรพาพิทยาราม 13 9 0 0 22
13 วัดหนองคัน 13 3 2 0 18
14 วัดหนองบัว 12 7 2 3 21
15 บ้านซอยสอง 12 6 0 0 18
16 บุญสมวิทยา 12 1 0 0 13
17 วัดขุนซ่อง 11 13 2 5 26
18 บ้านเนินจำปา 11 7 2 1 20
19 ตังเอ็ง 11 2 0 0 13
20 บ้านห้วงกระแจะ 10 12 5 6 27
21 บ้านหนองเจ๊กสร้อย 10 4 2 2 16
22 บ้านคลองครก 10 0 1 0 11
23 บ้านต้นกระบก 9 7 2 1 18
24 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 9 7 1 3 17
25 วัดรำพัน 9 3 2 0 14
26 บ้านเขาแก้ววิทยา 8 8 3 1 19
27 ลัมแบรต์พิชญาลัย 8 6 2 1 16
28 บ้านวังอีเเอ่น 8 2 1 1 11
29 บ้านโคกวัด 7 4 0 0 11
30 วัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 7 1 1 2 9
31 ยอแซฟวิทยา 7 1 0 4 8
32 เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 7 0 1 0 8
33 วัดแก่งหางแมว 6 6 2 1 14
34 บ้านโป่งวัว 6 5 1 2 12
35 ประดิษฐ์ศึกษา 6 2 3 2 11
36 บ้านเนินดินแดง 6 1 0 1 7
37 วัดเขาวงกต 5 2 0 3 7
38 วัดช้างข้าม 5 1 0 0 6
39 ตากสินศึกษา 5 1 0 0 6
40 วัดนายายอาม 4 3 1 2 8
41 บ้านตาเลียว 4 3 0 0 7
42 วัดหนองแหวน 4 2 0 1 6
43 บ้านประแกต 3 5 0 0 8
44 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 3 3 0 0 6
45 บ้านวังปลา 3 2 0 0 5
46 ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 3 1 0 0 4
47 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 3 0 2 4 5
48 บ้านหนองบัวทอง 2 3 1 2 6
49 บ้านยางระหง 2 2 0 0 4
50 บ้านเขามะปริง 2 1 1 0 4
51 ตชด.บ้านหางแมว 2 1 0 0 3
52 บ้านบ่อไฟไหม้ 2 1 0 0 3
53 วัดโยธานิมิต 2 1 0 0 3
54 บ้านศรัทธาตะพง 2 0 0 0 2
55 วัดเนินยาง 2 0 0 0 2
56 วัดวังหิน 1 2 1 0 4
57 เทศบาลบ้านป่าแดง 1 1 1 0 3
58 ไทยรัฐวิทยา 14 1 1 1 0 3
59 วัดโขดหอย 1 1 0 1 2
60 วัดหนองสีงา 1 1 0 0 2
61 บ้านคลองกะพง 1 0 1 0 2
62 วัดขุนซ่อง สาขา บ้านโป่งเกตุ 1 0 0 3 1
63 วัดทุ่งเบญจา 1 0 0 1 1
64 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี 1 0 0 1 1
65 วัดหมูดุด 1 0 0 1 1
66 วัดดอนตาล 1 0 0 0 1
67 วัดสิงห์ 1 0 0 0 1
68 วัดแสลง 1 0 0 0 1
69 บ้านมาบโอน 1 0 0 0 1
70 วัดโป่งแรด 1 0 0 0 1
71 วัดท่าแคลง 0 3 0 0 3
72 บ้านสะพานเลือก 0 2 1 0 3
73 วัดโขมง 0 2 0 0 2
74 บ้านคลองน้ำใส 0 1 1 0 2
75 บ้านแก่งน้อย 0 1 0 1 1
76 วัดหนองไทร 0 1 0 1 1
77 วัดคลองขุด 0 1 0 0 1
78 วัดพลับ 0 1 0 0 1
79 วัดสามผาน 0 1 0 0 1
80 วัดเกาะตะเคียน 0 1 0 0 1
81 วัดวังเวียน 0 0 1 0 1
82 วัดเกาะขวาง 0 0 1 0 1
83 วัดเกาะโตนด 0 0 1 0 1
84 วัดแขมหนู 0 0 1 0 1
85 วัดนาซา 0 0 0 1 0
86 บ้านสังข์ทอง 0 0 0 0 0
รวม 597 251 82 80 1,010