สรุปเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สฤษดิเดช 72 10 0 3 82
2 อนุบาลจันทบุรี 46 8 1 3 55
3 อนุบาลบ้านหนองคล้า 34 11 8 1 53
4 บ้านแก้ว 32 6 3 2 41
5 สตรีมารดาพิทักษ์ 32 4 1 1 37
6 วัดจันทนารามฯ 22 3 6 0 31
7 เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 21 10 5 2 36
8 บ้านช่องกะพัด 17 9 4 3 30
9 อำนวยวิทย์ 17 1 0 0 18
10 บ้านวังไม้แดง 16 13 4 3 33
11 วัดหนองคัน 16 3 2 0 21
12 วัดบูรพาพิทยาราม 15 10 0 0 25
13 บ้านเนินจำปา 15 8 2 1 25
14 บ้านคลองลาว 14 9 2 4 25
15 วัดขุนซ่อง 13 13 2 5 28
16 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 13 7 1 3 21
17 วัดหนองบัว 12 7 2 3 21
18 บ้านซอยสอง 12 6 0 0 18
19 บ้านวังอีเเอ่น 12 2 2 1 16
20 บุญสมวิทยา 12 1 0 0 13
21 บ้านห้วงกระแจะ 11 12 5 6 28
22 วัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 11 2 1 2 14
23 ตังเอ็ง 11 2 0 0 13
24 บ้านเขาแก้ววิทยา 10 8 3 2 21
25 บ้านต้นกระบก 10 7 2 1 19
26 บ้านหนองเจ๊กสร้อย 10 4 2 2 16
27 บ้านคลองครก 10 0 1 0 11
28 วัดรำพัน 9 3 2 0 14
29 ลัมแบรต์พิชญาลัย 8 6 2 1 16
30 บ้านโคกวัด 8 4 0 0 12
31 ยอแซฟวิทยา 7 1 0 4 8
32 เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 7 0 1 0 8
33 วัดแก่งหางแมว 6 6 2 1 14
34 บ้านโป่งวัว 6 5 1 2 12
35 บ้านเนินดินแดง 6 3 0 1 9
36 ประดิษฐ์ศึกษา 6 2 3 2 11
37 วัดเขาวงกต 5 2 0 3 7
38 วัดช้างข้าม 5 1 0 0 6
39 ตากสินศึกษา 5 1 0 0 6
40 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 5 0 2 4 7
41 วัดสิงห์ 5 0 0 0 5
42 บ้านประแกต 4 5 0 0 9
43 วัดนายายอาม 4 3 1 2 8
44 บ้านตาเลียว 4 3 0 0 7
45 วัดหนองแหวน 4 2 0 1 6
46 บ้านยางระหง 4 2 0 0 6
47 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 3 3 0 0 6
48 บ้านวังปลา 3 2 0 0 5
49 ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 3 1 0 0 4
50 วัดดอนตาล 3 0 0 0 3
51 บ้านหนองบัวทอง 2 3 1 2 6
52 บ้านบ่อไฟไหม้ 2 3 0 0 5
53 บ้านเขามะปริง 2 1 1 0 4
54 ตชด.บ้านหางแมว 2 1 0 0 3
55 วัดโยธานิมิต 2 1 0 0 3
56 บ้านศรัทธาตะพง 2 0 0 0 2
57 วัดเนินยาง 2 0 0 0 2
58 วัดวังหิน 1 2 1 0 4
59 เทศบาลบ้านป่าแดง 1 1 1 0 3
60 ไทยรัฐวิทยา 14 1 1 1 0 3
61 วัดโขดหอย 1 1 0 1 2
62 วัดสามผาน 1 1 0 0 2
63 วัดหนองสีงา 1 1 0 0 2
64 บ้านคลองกะพง 1 0 1 0 2
65 วัดขุนซ่อง สาขา บ้านโป่งเกตุ 1 0 0 3 1
66 วัดทุ่งเบญจา 1 0 0 1 1
67 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี 1 0 0 1 1
68 วัดหมูดุด 1 0 0 1 1
69 วัดเขาน้อย 1 0 0 0 1
70 วัดแสลง 1 0 0 0 1
71 บ้านมาบโอน 1 0 0 0 1
72 วัดโป่งแรด 1 0 0 0 1
73 วัดท่าแคลง 0 3 0 0 3
74 บ้านสะพานเลือก 0 2 1 0 3
75 วัดโขมง 0 2 0 0 2
76 บ้านคลองน้ำใส 0 1 1 0 2
77 บ้านแก่งน้อย 0 1 0 1 1
78 วัดหนองไทร 0 1 0 1 1
79 วัดคลองขุด 0 1 0 0 1
80 วัดพลับ 0 1 0 0 1
81 วัดเกาะตะเคียน 0 1 0 0 1
82 วัดวังเวียน 0 0 1 0 1
83 วัดเกาะขวาง 0 0 1 0 1
84 วัดเกาะโตนด 0 0 1 0 1
85 วัดแขมหนู 0 0 1 0 1
86 วัดนาซา 0 0 0 1 0
87 บ้านสังข์ทอง 0 0 0 0 0
รวม 665 260 85 81 1,091