หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 052 1.100 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
2 054 1.100 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
3 053 1.200 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
4 055 2.100 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
5 057 2.200 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 081-7615382 (ผอ.รายา ปัญจมานนท์)
ผู้รับผิดชอบระบบลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]